Hỏi đáp

Phát triển nông thôn bền vững là gì

Bạn đang quan tâm đến Phát triển nông thôn bền vững là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Phát triển nông thôn bền vững là gì tại đây.

hình ảnh minh họa

Bạn đang xem: Phát triển nông thôn bền vững là gì

1. thành tựu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua gần 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 x

Nghị quyết số 26-nq / tw ngày 5 tháng 8 năm 2008 của hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương đảng khóa x về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những quyết định có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng của đảng trong thời kỳ đổi mới. Nghị quyết sau khi được ban hành đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo ra những chuyển biến lớn, sâu sắc theo hướng tích cực cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta. cụ thể:

Trước hết, mặc dù liên tục phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh phức tạp nhưng trong 15 năm qua, nền nông nghiệp nước ta đã phát triển tương đối toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. tư duy về nông nghiệp chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “phát triển kinh tế nông nghiệp”. cơ cấu lại, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khớp nối theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với thị trường trong nước và quốc tế; phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu … đến năm 2020, tỷ trọng lao động nông, lâm, ngư nghiệp trong tổng số lao động xã hội đạt khoảng 32,8%, năm 2015 đạt dưới 44%. vượt mục tiêu đại hội XII của đảng (dưới 40%) (1). phát triển nông nghiệp hữu cơ, sạch, công nghệ cao ngày càng được quan tâm. Các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ nông sản được phát triển đa dạng, hiệu quả như mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, “doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”, “chuỗi sản xuất, kinh doanh”, thương mại, chế biến và phân phối sản phẩm khép kín ”; Các hình thức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo luật hợp tác xã 2012 đã cho kết quả tốt. tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế quốc dân giảm nhưng tốc độ tăng trưởng nông nghiệp được cải thiện đều đặn.

năm 2010, nông nghiệp tăng trưởng với tốc độ 0,49%; năm 2018 đạt 3,76%; Năm 2020, trong khi tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế khác giảm mạnh thì nông nghiệp vẫn đạt 2,68%. công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản gắn với ứng dụng công nghệ cao phát triển nhanh. Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) được triển khai từ năm 2018 cho thấy triển vọng rất tích cực. phát triển nông nghiệp, trong đó có sản xuất lúa gạo, không chỉ đảm bảo tốt an ninh lương thực quốc gia mà còn tập trung mạnh cho xuất khẩu. xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới, xuất khẩu nông lâm thủy sản đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới, nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 196 quốc gia và vùng lãnh thổ (2).

Thứ hai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo định hướng nông thôn mới là cơ sở, cơ cấu lại nông nghiệp là cơ bản, nông dân là chủ thể đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp cả nước, đạt được những kết quả to lớn, sâu rộng và có ý nghĩa lịch sử. kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu ở nông thôn ngày càng được hoàn thiện, đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa. giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường học, y tế, nhà văn hóa, khu mua sắm được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. hiện có hơn 97% số xã được trải nhựa, bê tông hóa đường từ trụ sở cộng đồng đến ban dân vận huyện; Khoảng 80% số xã đã được trải nhựa và bê tông hóa đường và trang trại chăn nuôi; Hơn 64% đường trục chính nông thôn được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận lợi quanh năm. đến nay 100% số xã và 99,1% số hộ dân nông thôn có điện. năm 2010 chỉ có 42% số xã có nhà văn hóa, 43% số thôn có nhà văn hóa, đến năm 2019 có khoảng 79% số xã có nhà văn hóa và trung tâm thể thao, trong đó 71% đạt chuẩn; 79,2% khu phố có nhà văn hóa và công trình thể thao, trong đó 65% đạt tiêu chuẩn. đến năm 2020, 100% tỉnh, thành phố, quận, huyện trực thuộc Trung ương duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 99,8% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; năm 2018, tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt 100%; 100% số xã có trạm y tế, trong đó 99,4% số xã có trạm y tế. cung cấp nước hợp vệ sinh cho dân cư nông thôn đạt khoảng 94,84% (3) … Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm và tạo bước chuyển biến diện mạo trên lĩnh vực nông thôn nước ta. đến giữa năm 2021 có 351 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (4).

Thứ ba, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng rõ nét và hiệu quả hơn. nông hộ là đơn vị kinh tế chính; kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh và hiệu quả; kinh tế hợp tác đổi mới và phát triển đa dạng (5). Do đó, thu nhập của cư dân nông thôn ngày càng tăng (năm 2010 chỉ đạt 12,8 triệu đồng / người, năm 2020 là 43 triệu đồng / người), đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được cải thiện. Nhờ chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế nông thôn đã giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động phi nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm nhanh (bình quân khoảng 1,5% / năm), từ 17,3% năm 2010 (theo tiêu chí trên) xuống còn 7,03% năm 2018 và dưới 3% năm 2020.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho đại bộ phận cư dân nông thôn, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ổn định và phát triển đất nước (6). do đó, sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số. 26-nq / tw, người nông dân tiếp tục thể hiện và khẳng định vai trò to lớn của mình trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

XEM THÊM:  Cách điều trị demodex

Với những thành tựu đã đạt được, trong suốt 35 năm đổi mới, nông nghiệp, nông dân và môi trường nông thôn đã đóng góp quan trọng để tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta không ngừng được nâng cao. Trong những năm gần đây, trong bối cảnh đại dịch lớn 19, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò “cứu hộ”, che chở cho công nghiệp, thành thị và hỗ trợ kinh tế cho xã hội đất nước.

2. một số vấn đề cấp bách đặt ra trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều vấn đề cần giải quyết. cụ thể:

Một là quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, giá trị gia tăng thấp. sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô, giá trị thấp, thiếu bền vững. đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, chủ yếu vẫn là kinh tế gia đình; hầu hết các công ty và hợp tác xã có quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động hạn chế.

Thứ hai, nông nghiệp Việt Nam chưa thực sự chuyển mình theo hướng công nghiệp, hiện đại, gắn với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. quy hoạch sản xuất còn chủ quan, mang tính tự nguyện, chưa theo sát hoặc dự báo đúng nhu cầu thị trường. sự gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chuyển đổi; sự yếu kém giữa nông dân, doanh nhân và nhà khoa học dẫn đến sản xuất giá trị thấp, rủi ro và thiếu bền vững. khả năng mở rộng thị trường và cung cấp thị trường cho sản xuất và tiêu thụ nông sản còn hạn chế; Nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông sản thô, phụ thuộc quá nhiều vào một số thị trường nhất định. nghịch lý “hạ giá thấp” thường lặp lại. việc ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp, nông thôn còn nhiều khó khăn, nhất là vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. người dân và công ty còn khó khăn khi tiếp cận các hoạt động tín dụng; “Tín dụng đen” vẫn tồn tại ở nhiều vùng nông thôn.

Thứ ba, ở một số vùng nông thôn nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp. ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch; sử dụng thuốc KDTV bừa bãi; phát triển các thị trấn công nghiệp, nghệ nhân không theo quy hoạch; vệ sinh an toàn thực phẩm, nông sản không đảm bảo. Nhiều tệ nạn xã hội nảy sinh làm phức tạp tình hình an ninh trật tự ở nhiều vùng nông thôn như ma tuý, cờ bạc, tín dụng đen, trộm cắp, mại dâm, bạo lực gia đình … Kết quả xây dựng nông thôn mới có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, địa phương: Có tỉnh 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có tỉnh chuyển sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới và xây dựng kiểu mẫu mới, nhưng vẫn có những địa phương khác có số xã đạt chuẩn rất thấp, dưới 20% (7). hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư lớn nhưng không được duy tu, bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả, đang bị xuống cấp, lãng phí. trong khi đó, hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhất là năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cơ sở trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thứ tư, năng lực và vai trò làm chủ của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất cập, hạn chế. hầu hết nông dân có nguồn lực hạn chế, nhiều lao động lớn tuổi, thiếu kiến ​​thức sản xuất hàng hóa, thiếu hiểu biết về kinh tế thị trường, chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm, phong trào. một bộ phận nông dân còn thụ động, cam chịu số phận, số phận. một bộ phận lao động nông thôn sau khi chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ ở thành phố, thành thị hoặc đi xuất khẩu lao động nước ngoài trở về nông thôn (do hết hạn hợp đồng, dịch bệnh, tuổi tác, trình độ kỹ thuật …) trình độ, kỹ năng không đáp ứng. yêu cầu của các công ty, đặc biệt là các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) mang lại nhiều khó khăn, phức tạp về việc làm, đời sống, gia đình, văn hóa và an sinh xã hội … người nông dân vẫn thường ở thế yếu trong hệ thống liên kết kinh tế và trong nhiều quyết định ở nông thôn.

Xem thêm: 3 sao 2 gạch là cấp bậc gì

Nông dân có đóng góp to lớn và quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và ảnh hưởng của đại dịch covid-19, nhưng trên thực tế, nông dân là bộ phận nghèo nhất của xã hội. thu nhập bình quân của nông dân thấp, chưa bằng 1/3 thu nhập bình quân của lao động công nghiệp và dịch vụ (8). tỷ lệ hộ nghèo chủ yếu vẫn ở nông thôn. Hiện nay, hơn 90% hộ nghèo của cả nước sống ở nông thôn, nhất là ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số (9). So với các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội, nông dân vẫn là đối tượng yếu thế, chịu nhiều rủi ro trong sản xuất và đời sống.

Thứ năm, thể chế, chính sách, pháp luật còn nhiều bất cập, nhất là chính sách, pháp luật về đất đai, tín dụng, bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, ứng dụng công nghệ cao. trong sản xuất, chế biến nông sản, bảo hiểm nông nghiệp, phát triển các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng …

XEM THÊM:  Tại sao hiến pháp 2013 là luật cơ bản của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

3. phương hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hiện nay và trong tương lai, nông nghiệp, nông dân và môi trường nông thôn nước ta chịu tác động của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài, đan xen thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức phức tạp. . đó là tác động mạnh mẽ, sâu sắc của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng với yêu cầu “thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (10). đó là tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai, dịch bệnh xuyên biên giới, tác động của tiến bộ khoa học công nghệ đòi hỏi phải chuyển đổi số, đổi mới, phát triển nhanh, tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò, thành tựu đã đạt được. Để khắc phục những hạn chế, bất cập, tồn tại của phát triển nông nghiệp, nông dân và môi trường nông thôn nước ta, đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, đồng thời xem xét các nhiệm vụ, giải pháp thỏa đáng.

– về địa chỉ

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh quan điểm đúng đắn của Đảng về vị trí, vai trò chiến lược của nông nghiệp, nông dân và phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trong bối cảnh mới, cần nhận thức rõ hơn: “Trong mối quan hệ chặt chẽ giữa công nông, nông nghiệp và môi trường nông thôn, nông dân là chủ thể, trung tâm; nông nghiệp là động lực; nông thôn là cơ sở của phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới ”(11).Hai là, tiếp tục “tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” (12). ). Do đó, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là yếu tố cơ bản của đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước hiện nay. Mô hình và mục tiêu chung của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta đến năm 2030, tầm nhìn 2045 là “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Thứ ba, đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là khâu đột phá nhằm huy động, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng, nhất là vai trò của người dân nông thôn để thực hiện thành công mô hình. về “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”.

– một số giải pháp chính

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để tạo môi trường thuận lợi cho việc huy động, phân bổ và phát huy các nguồn lực đầu tư bảo đảm phát triển nông nghiệp, nông thôn nhanh và bền vững. Trên hết, cần hoàn thiện thể chế và luật pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch, tích tụ và tập trung ruộng đất, áp dụng kỹ thuật và công nghệ cao, cơ giới hóa và xuất hiện sản xuất hàng loạt hiện đại. Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2013, đồng bộ thể chế, pháp luật về đất đai để bảo đảm nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân; việc tháo gỡ những nút thắt, nút thắt về thể chế trong lĩnh vực đất đai phải phù hợp với cơ chế thị trường; khắc phục tình trạng nông dân giữ đất rồi bỏ hoang trong khi các công ty thiếu đất sản xuất kinh doanh; khắc phục tình trạng nông, lâm trường vừa thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh vừa thực hiện quản lý nhà nước về đất đai; xác định rõ quyền và nghĩa vụ của chủ thể thu hồi đất, chủ thể thu hồi đất, tạo môi trường và cơ chế minh bạch cho việc tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn, đảm bảo sinh kế ổn định, bền vững cho người bị thu hồi đất. …

có cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản làm trục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, phát triển thị trường khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. đổi mới và hoàn thiện chính sách hướng nghiệp, dạy nghề cho dân cư nông thôn. đổi mới và phát triển các chính sách tài chính, tín dụng và bảo hiểm nông nghiệp. đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển nông nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế của sản phẩm, vùng miền; gắn sản xuất với chế biến, theo nhu cầu thị trường, theo chuỗi giá trị, theo vùng chuyên canh, tập trung, không ngừng nâng cao giá trị nông sản.

Thứ hai, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ để mở rộng chuỗi giá trị và gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp, đồng thời tạo ra một khu vực nông thôn phát triển chung, toàn diện. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển mà còn tạo cho khu vực nông thôn có cơ cấu việc làm đa dạng; công nhân có thể rời khỏi trang trại mà không cần rời khỏi hương khói. Để thực hiện giải pháp này, cần có sự tiếp cận tổng thể trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở cấp quốc gia và địa phương; cần có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ trong phát triển các ngành, lĩnh vực ở từng địa phương và giữa các địa phương.

Ba là, tập trung đầu tư phát triển và khai thác, sử dụng có hiệu quả kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn gắn với phát triển công nghiệp và đô thị, trong đó ưu tiên đầu tư cho phát triển nông thôn. phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm tạo liên kết vùng, hạ tầng cảng, thủy lợi, hạ tầng thương mại, hạ tầng kỹ thuật số, hạ tầng xã hội để hình thành và phát triển hệ thống sản xuất, thu mua, chế biến, cung ứng và tiêu thụ nông sản hiện đại gắn với vùng sản xuất sản phẩm tập trung, quy mô lớn. -cơ bản về quy mô theo chuỗi giá trị thông minh và bền vững gắn với thị trường trong nước và quốc tế. quan tâm nghiên cứu, xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là về đất đai, thổ nhưỡng, cây trồng, vật nuôi, thị trường, pháp lý. đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, bảo tồn, chế biến nông sản, phục hồi, chống chịu dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. tập trung đầu tư phát triển và khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trước hết là hạ tầng giao thông, thương mại vùng biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bằng. sông Mê Kông nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn hiện đại, nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, tối ưu hóa giá trị nông sản, tạo thương hiệu sản phẩm.

XEM THÊM:  TẠI SAO VIỆT NAM CỘNG HÒA SỤP ĐỔ

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, nâng cao cơ bản chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, văn hóa và tinh thần chủ động của nông dân và cư dân nông thôn nói chung. xây dựng lực lượng tác nhân sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại, có kiến ​​thức chuyên môn về sản xuất ở từng ngành, lĩnh vực, có tư tưởng, hiểu biết về kinh tế thị trường và quản trị kinh doanh. đào tạo nghề và dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững, khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi của khí hậu, con người và thị trường kinh doanh, khắc phục chuỗi cung ứng bị đứt gãy của doanh nghiệp, các điều kiện đời sống tạm bợ, không ổn định và dễ bị tổn thương của người lao động trong bối cảnh đại dịch covid-19 tiếp tục phức tạp. đồng thời đặc biệt chú trọng đánh thức khát vọng vươn lên của nông dân, cư dân nông thôn, nâng cao năng lực, ý chí tự lực, tự cứu, tự vươn lên trở thành lực lượng thực sự quan trọng chứ không phải thực lực. một nhóm yếu thế trong xã hội.

Mặt khác, thúc đẩy phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, đóng vai trò “bà đỡ” đưa vốn, thị trường, tri thức, kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. theo hướng hiện đại và chuỗi giá trị. Cùng với đó, cần coi trọng việc thúc đẩy các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất theo Luật HTX 2012, theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm các tiêu chuẩn chung về an toàn thực phẩm để kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu.

Thứ năm, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở nông thôn, nhất là năng lực quản lý nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của các cấp hội nông dân; tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. cần chú trọng công tác xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đủ phẩm chất, dũng cảm, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp. nông dân và nông thôn trong điều kiện mới. các hiệp hội, hội nghề nghiệp, hội nông dân và các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tích cực thông qua tập huấn, chuyển giao công nghệ, liên kết, kết nối mạng và cung cấp thông tin thị trường. tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo đảm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cư dân nông thôn, tạo động lực để nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao điều kiện vật chất. đời sống tinh thần và phát huy vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng lĩnh vực mới hiện đại, văn minh.

(1) Đảng cộng sản việt nam, văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, t.2, xã luận chính trị sự thật toàn quốc, hà nội, 2021, tr.159-160

Xem thêm: Công nghệ 3.0 là gì? Thành tựu mang lại cho nhân loại

(2) và (6) Nguyễn Xuân Cường, những điểm sáng của ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/ 2018 /821042/but-diem-sang-cua-nganh-nong-nghiep-viet-nam-giai-doan-2016-2020.aspx

(3) và (7) Ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

>

(4) nguồn: https://dangcongsan.vn/kinh-te/ca-nuoc-da-co-64-63-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-585817.html, Ngày 19 tháng 7 năm 2021

(5) Ban Truyền thông Điện lực Việt Nam, Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn: Từ Nghị quyết đến Cuộc sống, https://www.evn.com.vn/d6/news/nong-nghiep-nong-dan-nong- thon -tu-nguy-quyet-den-cuoc-song-142-203-29490.aspx

(8) nguyễn thị anh, phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững ở nước ta, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/819844/phat-trien-nong -nghiep% 2c-nong-thon-ben-vung-o-nuoc-ta.aspx

(9) luong quoc doan, đánh thức khát vọng vươn lên, phát huy vai trò của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, https: // www. .tapchicongsan.org.vn / web / guest / chinh-tri-xay-dung-dang / – / 2018/823976 / khoi-day-khat-vong-vuon-len-va-phat-huy-vai-tro-chu -the-cua-cap-nong-dan -trong-phat-trien-nong-nghiep% 2c-king-te-nong-thon-va-xay-dung-nong-thon-moi.aspx

(10) và (12) đảng cộng sản Việt Nam, văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc xiii, tr.1, sđd., 2021, tr.107 và 124

(11) Xem: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Báo Nhân dân (nhandan.vn), ngày 19/5/2021

theo trang web của học viện chính trị khu vực ii

Xem thêm: TẠI SAO GỌI MỸ LÀ MẼO

Vậy là đến đây bài viết về Phát triển nông thôn bền vững là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button