hướng dẫn build class titan quest

Thảo luận trong “Titan Quest” bắt đầu bởi plamduy, 2/1/18 .

Đang xem: Hướng dẫn build class titan quest

Thảo luận trong “Titan Quest” bắt đầu bởi plamduy, 2/1/18 .

Thảo luận trong “Titan Quest” bắt đầu bởi plamduy, 2/1/18 .

Xem thêm: So Sánh Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng Nào Tốt Nhất 2020, So Sánh Thẻ Tín Dụng Các Ngân Hàng Việt Nam

Tham gia ngày: 15/5/10 Bài viết: 34 Nơi ở: Trái Đất

Xem thêm: Phân Biệt Thẻ Tín Dụng Và Thẻ Ghi Nợ Khác Gì Nhau Thế Nào? Thẻ Ghi Nợ Là Gì

1. NOTE:
Bài này edit lại cái TTHDCB được đính phía trên, + thêm 1 số cách build mới của 1 số member. Tại sao mình lại post thread mới: vì thread cũ tởm quá, ko được edit lại, nếu mod nào đi ngang qua chuyển bài này vào post TTHD cách build cũ cho ae được nhờ. Caculator: https://www.kirmiziperfect.com/titancalc-anniversary-edition/
TitanQuest Database: https://www.tq-db.net/ 2. SƠ ĐỒ CHARACTER (Anniversary Edition+ Ragnarok):
click vào để xem ảnh lớn

*

3. LINK BUILD (link trong vccidata.com.vn):
Assassin (Rogue + Warfare)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-21#post-14861107 Avenger (Hunting + Earth)
Battlemage (Warfare + Earth)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-2#post-6962944 Berserker (Warfare + Rune)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/huong-dan-berserker-rune-warfare.1411448/ Bone Charmer (Spirit + Hunting)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-20#post-14846139 Brigand (Rogue+ Hunting)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-18#post-12448346 Champion (Warfare + Nature)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-21#post-14869620 Conjurer (Spirit + Earth)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-12#post-14265251 Conquerer (Warfare + Defense)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/nhu…-thread-v1-part-1.408192/page-73#post-9853778 Corsair (Rogue + Defense)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-22#post-14947026 Diviner (Spirit + Dream)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-44#post-9466868 Dragon Hunter (Hunting + Rune)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/huong-dan-dragon-hunter-rune-hunting.1412600/ Dreamkiller (Rogue + Dream)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-33#post-12910565
http://forum.vccidata.com.vn/threads/dreamkiller-100-rechange-ba-dao-tren-tung-hat-gao.1157538/ Druid (Nature + Storm)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-10#post-7374892 Elementalist (Storm + Earth)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-33#post-12903591 Evoker (Earth + Dream)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-45#post-9579700 Guardian (Defense + Nature)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-24#post-15209294 Harbinger (Warfare + Dream)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-19#post-14843374
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-10#post-7374892
http://forum.vccidata.com.vn/threads/harbinger-100-rechage-cach-build-di-va-vo-doi.1157390/ Haruspex (Hunting + Dream)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.659813/page-2#post-13747162 Illusionist (Rogue + Nature)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-28#post-15423612 Juggernaut (Defense + Earth)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-25#post-15232615 Magician (Rogue + Earth)
Oracle (Storm + Spirit)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/trung-tam-huong-dan-cach-build-update-trang-1.407944/#post-6943995 Paladin (Defense + Storm)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-4#post-6998858 Prophet (Storm + Dream)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/trung-tam-huong-dan-cach-build-update-trang-1.407944/#post-6950118 Ranger (Hunting + Nature)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-6#post-7074269 Ritualist (Dream + Nature)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-2#post-6963098 Runesmith (Rune + Defense)
Sage (Hunting + Storm)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.407944/page-58#post-11171966 Seidr Worker (Dream + Rune)
Shaman (Rune + Spirit)
Skinchanger (Rune + Nature)
Slayer (Warfare + Hunting)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-18#post-12433085 Soothsayer (Spirit + Nature)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.407944/page-65#post-11383834 Sorcerer (Rogue + Earth)
Spellbinder (Spirit + Defense)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-34#post-12927988 Spellbreaker (Warfare + Spirit)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-33#post-12909310 Stonespeaker (Rune + Earth)
Summoner (Earth + Nature)
Templar (Defense + Dream)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-20#post-14844506
http://forum.vccidata.com.vn/threads/templar-100-rechange-supper-class.1157579/ Thane (Warfare + Storm)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-18#post-14700300 Thunderer (Rune + Storm)
Trickster (Rune + Rogue)
Warden (Hunting + Defense)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-20#post-14853683 Warlock (Spirit + Rogue)
http://forum.vccidata.com.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.602702/page-9#post-12080997

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!