Hỏi đáp

Các loại hình phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam

Bạn đang quan tâm đến Các loại hình phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Các loại hình phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam tại đây.

Trong quá trình đổi mới đất nước, việc tăng cường phúc lợi xã hội trở nên cần thiết để nhà nước đáp ứng những nhu cầu cơ bản và thiết yếu của người dân. Trong điều kiện hiện nay, Nhà nước không thể chi tiêu bừa bãi cho phúc lợi xã hội, mà phải tập trung vào những vấn đề thiết yếu nhất của nhân dân lao động, bảo đảm mọi thành phần kinh tế đều công bằng, nhân dân tham gia xây dựng và phát triển. của đất nước được khuyến khích. phúc lợi xã hội không được vượt quá khả năng của nền kinh tế, đồng thời không thụ động, cứng nhắc bằng nhiều cách thức khác nhau để phát huy các nguồn lực của toàn xã hội.

Xem ngay: Cách chuyển card onboard sang card rời

Bạn đang xem: Tổng phúc lợi xã hội là gì

Xem ngay: Cách chuyển card onboard sang card rời

Bạn đang xem: Tổng phúc lợi xã hội là gì

1. phúc lợi xã hội và nhận thức về phúc lợi xã hội ở Việt Nam

phúc lợi xã hội (plxh) là một bộ phận của thu nhập quốc dân dùng để thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên trong xã hội, chủ yếu là phân phối lại, ngoài ra còn phân phối theo công việc. Ba thành phần cơ bản để đảm bảo phúc lợi xã hội là nhà nước, thị trường lao động và dân số (cá nhân / gia đình).

Trợ cấp xã hội bao gồm các chi phí xã hội như: chi trả lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội; học bổng cho học sinh, sinh viên, miễn học phí; dịch vụ y tế, nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, nhà trẻ, mẫu giáo; vân vân. Với nội dung như vậy, PLX hướng tới mục tiêu giảm bất bình đẳng trong xã hội, đảm bảo mọi thành viên trong xã hội đều được hưởng thành quả của sự phát triển. Tùy theo mức độ phát triển của các mặt kinh tế xã hội, quỹ phúc lợi thường có 3 nhóm cơ bản: do nhà nước quản lý tập trung; quỹ hưu trí công ty, đơn vị sự nghiệp và quỹ hưu trí tập thể của hợp tác xã, tập đoàn sản xuất [1].

Việc thực hiện các chính sách xã hội cho người dân luôn được đảng và nhà nước quan tâm. Ngay từ những ngày đầu lập nước, trong hoàn cảnh nhân dân đói khổ, ngày 28-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào cả nước “cứ mười ngày nhịn một bữa, cứ ba bữa ăn. một tháng. đem gạo đó (mỡ lợn mỗi bữa ăn) để cứu dân nghèo. “Bằng cách huy động sức dân theo cách này, hàng vạn người nghèo đã được giúp đỡ về lương thực, thực phẩm, quần áo và tránh được nạn đói. Năm 1945, Chính phủ ban hành Chính sách quy định người lao động được trợ cấp khi họ bị sa thải [2]. Hiến pháp năm 1946 và một loạt sắc lệnh ban hành sau đó quy định các chế độ phúc lợi xã hội cho người dân như ốm đau, tai nạn và hưu trí [2]. 3] Năm 1947 , “trợ cấp thương tật” cho thương binh và chế độ “trợ cấp tiền tuất” cho các gia đình liệt sĩ cũng được ban hành.

Hòa bình lập lại năm 1954, chúng ta xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung ở miền Bắc và mở rộng ra cả nước khi đất nước thống nhất năm 1975, hướng đến mô hình nhà phúc lợi cả nước. > (nhà nước bao cấp). trong thời gian này, các chế độ cụ thể về bảo hiểm xã hội được ban hành, nhằm đảm bảo thu nhập thay thế cho người lao động trong trường hợp rủi ro ốm đau, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, mất sức khỏe, v.v. các đối tượng xã hội, người bị tai nạn chiến tranh cũng được hỗ trợ [5] trong thời gian kháng chiến mà tôi biết. . ‘Các gia đình và cá nhân được hưởng các quyền lợi tương tự được cung cấp tại nhà, trực tiếp, đúng hạn, với số lượng đầy đủ.

Sau khi đất nước thống nhất và những năm 1980 khi nền kinh tế nước ta khủng hoảng, ngoài các chính sách chung, nhà nước khuyến khích các công ty đảm bảo đời sống và phúc lợi cho người lao động.

Thực hiện chính sách đổi mới (từ năm 1986), nền kinh tế chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới góc độ quản lý xã hội, mô hình nhà nước phúc lợi đang dần chuyển sang mô hình nhà nước xã hội nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ thể (nhà nước, công ty, người dân) . và các thành phần xã hội khác) tham gia, đóng góp vào phát triển kinh tế và thụ hưởng thành quả của sự phát triển như Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: “… bảo đảm cho nhân dân ngày càng được hưởng thụ thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quốc gia “. khoản 2, điều 59 hiến pháp 2013 quy định” nhà nước tạo cơ hội bình đẳng cho công dân được hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội và có chính sách trợ giúp người già, người tàn tật, người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn khác . ”.

XEM THÊM:  Kèo 0-0.5 là gì? Có các loại kèo 0-0.5 nào? Cảm Bóng Đá (Cực Hay) - Tom Boonen

thể chế hóa đường lối chính trị của đảng và hiến pháp của nhà nước, các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí, dưỡng sức, trợ cấp tiền mặt hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần giá trị thẻ bảo hiểm y tế danh nghĩa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền mặt và tín dụng ưu đãi cho người có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở, đất ở, tiếp cận nước sạch, thông tin và truyền thông, giao thông công cộng, các công trình / chương trình nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử , vân vân. được quy định trong luật, chính sách. Về cơ bản, các chế độ phúc lợi xã hội đã hoàn thành tốt chức năng phân phối lại thu nhập, giúp mọi người được hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Có thể hiểu, khái niệm và nội hàm của plxh: (1) plxh là một bộ phận của thu nhập quốc dân được sử dụng để góp phần thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên trong xã hội; (2) việc thực hiện plxh là phân phối lại cũng như phân phối theo công việc; (3) plxh là một biện pháp để giảm bất bình đẳng xã hội.

ở nước ta, plxh được thực hiện thông qua 3 nguồn tài chính: (1) dựa trên đóng góp của các bên tham gia thị trường; (2) ngân sách nhà nước bảo đảm; và (3) huy động vốn từ cộng đồng.

2. vai trò của phúc lợi xã hội

góp phần ổn định đời sống của công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân, thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập khi người lao động ốm đau, mất khả năng lao động, mất việc làm, chết để nhanh chóng khắc phục tổn thất vật chất, phục hồi sức khỏe.

đảm bảo an ninh và ổn định của toàn bộ nền kinh tế – xã hội, giúp ngăn ngừa và hạn chế tổn thất. khi có rủi ro xảy ra, hệ thống phúc lợi xã hội hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống.

Xem thêm: Tại Sao Chuột Thích Cắn Dây Điện

An sinh xã hội, trong đó an sinh xã hội (ASXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là những trụ cột cơ bản làm tăng mối quan hệ gắn bó giữa người lao động, doanh nhân và doanh nhân của đất nước.

phúc lợi xã hội góp phần vào tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Quỹ phúc lợi xã hội, bao gồm cả quỹ bảo hiểm xã hội, là một nguồn thu tài chính tập trung khá lớn, được sử dụng để trả lương cho người lao động và gia đình của họ.

Xem ngay: Cách chuyển card onboard sang card rời

Bạn đang xem: Tổng phúc lợi xã hội là gì

Xem ngay: Cách chuyển card onboard sang card rời

Bạn đang xem: Tổng phúc lợi xã hội là gì

3. các loại phúc lợi cho công nhân, viên chức, người lao động

a. lợi ích bắt buộc

là những lợi ích tối thiểu mà tổ chức phải cung cấp khi lợi ích yêu cầu. các quyền lợi bắt buộc có thể là: các loại bảo lãnh, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tại Việt Nam, các chế độ BHXH bắt buộc dành cho người lao động bao gồm 5 chế độ BHXH: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất.

b. lợi ích tự nguyện

là các loại lợi ích được cung cấp bởi các tổ chức, tùy thuộc vào khả năng kinh tế và sự quan tâm của lãnh đạo đối với chúng; cho các công ty có bảo hiểm hưu trí bổ sung.

c. quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

– bảo hiểm y tế: để chi trả cho việc phòng ngừa bệnh tật, chẳng hạn như các chương trình tập thể dục để tránh căng thẳng khi tác động của căng thẳng gia tăng trong môi trường làm việc hoặc để chăm sóc bệnh tật.

– bảo hiểm nhân thọ: tiền cho gia đình nhân viên khi nhân viên qua đời. Người sử dụng lao động có thể hỗ trợ trả một phần bảo hiểm hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm.

– bảo hiểm tàn tật: ở một số công ty, loại bảo hiểm này cũng được cung cấp cho nhân viên mất khả năng lao động không liên quan đến công việc họ cam kết.

d. các lợi ích được đảm bảo bao gồm:

– đảm bảo thu nhập: chi trả cho người lao động bị mất việc vì các lý do tổ chức như giảm sản xuất, giảm quy mô, giảm nhu cầu cho sản xuất và dịch vụ…

– bảo lãnh lương hưu: một khoản tiền được trả cho nhân viên khi nhân viên đó làm việc cho công ty đến một độ tuổi nhất định mà người đó phải nghỉ hưu với số năm làm việc tại công ty theo quy chế công ty.

4. Công đoàn chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Xem ngay: Trồng hoa mẫu đơn như thế nào?

Có thể nói, từ khi thành lập đến nay, tổ chức công đoàn Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo phúc lợi xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các giai cấp công nhân, trong đó có công nhân, viên chức, người lao động về mọi mặt theo quy định của hiến pháp và luật pháp. các cấp công đoàn, nhất là công đoàn tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động như hỗ trợ phúc lợi, thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tổ chức “Tết gặp mặt”, “Tháng công nhân”; đề xuất xây dựng các thiết chế công đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc cho người lao động tại các khu công nghiệp. đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, bảo đảm chế độ, chính sách, từng bước nâng cao phúc lợi của người lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, cùng nhau hài hòa, ổn định.

XEM THÊM:  Cường độ hiệu dụng kí hiệu là gì

Tổ chức công đoàn tham gia trực tiếp vào việc giải quyết những nhu cầu cấp thiết, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động như nhà ở, vườn ươm, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật …, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống công nhân. các đoàn thể và đoàn viên, CNVCLĐ. đặc biệt chương trình “Mái ấm công đoàn” được các cấp công đoàn tích cực triển khai với nhiều phương thức hiệu quả, trở thành chương trình có ý nghĩa nhân văn cao cả. Trong 5 năm qua (2013-2018), hơn 18.000 lượt đoàn viên nghèo đã xây mới, sửa nhà với tổng số tiền hơn 382 tỷ đồng.

Công đoàn các cấp và cơ sở đã tiến hành thương lượng, đối thoại nhằm mang lại lợi ích cho người lao động, thể hiện vai trò đại diện của công đoàn phù hợp với xu thế tất yếu. các đoàn thể cũng góp phần đẩy mạnh việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc; thương lượng tăng giá trị suất ăn theo ca để nâng cao sức khỏe cho người lao động

Công đoàn các cấp luôn coi trọng, quan tâm sâu sát đến công tác nữ, đề xuất chính sách đối với cán bộ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của lao động nữ. tham gia thực hiện các giải pháp xử lý vấn đề trường học, nhà trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; quảng cáo và chăm sóc sức khỏe nhân viên đã có những thay đổi quan trọng; mô hình tiệm vắt sữa của công ty được nhân rộng; Nhiều công đoàn cơ sở đã thương lượng và đưa vào thỏa ước lao động tập thể một số quyền lợi cho lao động nữ.

Xem ngay: Cách chuyển card onboard sang card rời

Bạn đang xem: Tổng phúc lợi xã hội là gì

Xem ngay: Cách chuyển card onboard sang card rời

Bạn đang xem: Tổng phúc lợi xã hội là gì

5. tồn tại, hạn chế và giải pháp phát triển phúc lợi xã hội

tồn tại, có giới hạn

phạm vi bao phủ plxh vẫn còn hạn chế, chủ yếu nhắm vào nhóm giàu có hay còn gọi là tầng lớp trung lưu toàn cầu với mức tiêu dùng trên 15 usd ppp / người / ngày (thông qua các chính sách bảo hiểm) và nhóm nghèo và hầu như nghèo có mức tiêu dùng mức dưới 5,5 usd ppp / ngày (thông qua chính sách trợ giúp xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm và huy động từ cộng đồng). tầng lớp trung lưu mới nổi với mức tiêu dùng 5,5-15 usd ppp / ngày (hiện chiếm gần 60% dân số) dường như bị bỏ rơi, không tham gia vào an sinh xã hội và cũng không đủ điều kiện nhận các lợi ích từ việc giúp đỡ xã hội ngân sách nhà nước [6] [6]. tầng lớp trung lưu mới nổi là một nhóm dân cư năng động nhưng dễ bị tổn thương và dễ rơi vào tình trạng nghèo đói. có chính sách xã hội và phương thức thực hiện phù hợp với đặc điểm của nhóm đối tượng này sẽ phát huy được trách nhiệm của họ trong việc xây dựng một xã hội gắn kết; đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước cần hỗ trợ họ khi họ gặp rủi ro (đặc biệt là sau này khi họ về già).

khu vực tư nhân (công ty) trong việc thực hiện các chính sách xã hội đối với người lao động và cộng đồng vẫn chưa trở thành xu thế trong xã hội. Thực hiện tốt phúc lợi cho người lao động là một trong những cơ sở giúp phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, cống hiến của người lao động trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. do đó, cần có cơ chế khuyến khích các công ty thực hiện trách nhiệm xã hội, vì một cộng đồng gắn kết và thịnh vượng.

chi ngân sách cho phúc lợi xã hội đang dần tăng lên, nhưng tỷ trọng chi trong tổng chi ngân sách cũng như GDP ngày càng giảm, điều này cho thấy việc thực hiện các chính sách xã hội chưa được coi trọng và chưa xứng tầm với đảng. quan điểm. . Gắn kết chặt chẽ giữa chính sách kinh tế với chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm cho nhân dân ngày càng được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ”[7] và nhu cầu của nhân dân. tỷ trọng chi phúc lợi xã hội trong tổng chi NSNN giảm từ 10,58% năm 2012 xuống 5,67% năm 2018; So với GDP giảm dần từ 2,95% đến 1,9% so với cùng kỳ. Vì vậy, cần xây dựng bộ tiêu chuẩn xã hội tối thiểu và cuối cùng là có quy định về tỷ trọng chi thực hiện các chính sách xã hội trong tổng chi ngân sách nhà nước hoặc so với GDP hàng năm.

XEM THÊM:  Tại sao máy tính không shutdown được

mặc dù phạm vi bao phủ của plxh, asxh vẫn còn hạn chế, vấn đề lạm dụng, đầu cơ và lãng phí ngân sách đã và đang xảy ra. nghiên cứu của undp cho thấy tỷ lệ bỏ trốn ở Việt Nam là khoảng 40% [8]. nguyên nhân chính là do hệ thống quản lý và việc cung cấp dịch vụ còn lạc hậu. do đó, cần tận dụng thế mạnh của công nghệ số để nhanh chóng hiện đại hóa hệ thống ASXH và PLXH ở nước ta.

các giải pháp phúc lợi xã hội trong tương lai gần

Sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước cùng với tiềm lực kinh tế lớn hơn của đất nước là cơ sở quan trọng để bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. tuy nhiên, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như đã nêu ở trên. Vì vậy, cần có nhận thức mới, toàn diện hơn về ASXH và phúc lợi xã hội, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm tốt đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế để xây dựng hệ thống ASXH, phúc lợi xã hội đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới, để nâng cao phúc lợi xã hội, cần tập trung thực hiện một số giải pháp tổng thể như: (1). tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội gắn với giải quyết việc làm; (hai). thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-nq / tw); (3). thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, Nghị quyết số 88/2019 / Qh14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; đổi mới phương thức tiếp cận giảm nghèo với các chính sách hỗ trợ có điều kiện, giảm hỗ trợ miễn phí, tập trung các giải pháp tạo điều kiện, khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; (4). thực hiện chính sách ưu đãi người có công, chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; (5). tăng cường huy động các nguồn lực và phát huy vai trò chủ đạo của nhà nước để nâng cao phúc lợi xã hội và phát triển đa dạng hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản; (6). khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để thực hiện đúng đắn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; (7) nâng cao chất lượng xây dựng, ký kết và thực hiện chính sách, pháp luật về phúc lợi xã hội; (8) chú trọng chăm lo lợi ích hợp pháp của đoàn viên; đầu tư xây dựng và thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thiết thực nâng cao đời sống người lao động và gắn kết lợi ích với công đoàn; đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, tích cực tìm kiếm đối tác mới với các sản phẩm, dịch vụ mới, tổ chức đàm phán, ký kết các thỏa thuận mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên; tích cực tham gia phát triển việc làm tốt cho người lao động, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công đoàn. tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhận thức, nâng cao tay nghề cho người lao động nhằm tăng năng suất lao động cá nhân, đảm bảo đón đầu và thích ứng với những đổi mới về quy trình quản lý, thay đổi về công nghệ sản xuất lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo nội dung thương lượng về an sinh xã hội cho người lao động; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các mô hình dịch vụ lợi ích thiết thực cho đoàn viên; tiếp tục đổi mới hoạt động huy động các nguồn lực của xã hội và cộng đồng, thông qua các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện, … để nâng cao phúc lợi xã hội.

Xem ngay: Cách chuyển card onboard sang card rời

Bạn đang xem: Tổng phúc lợi xã hội là gì

tiến sĩ bui tu loi

phó chủ tịch ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội

Xem ngay: Cách chuyển card onboard sang card rời

Bạn đang xem: Tổng phúc lợi xã hội là gì

Xem ngay: Cách chuyển card onboard sang card rời

Bạn đang xem: Tổng phúc lợi xã hội là gì

Vậy là đến đây bài viết về Các loại hình phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button