Hỏi đáp

Ngân sách nhà nước: Các khoản địa phương đang thu gồm những gì?

Bạn đang quan tâm đến Ngân sách nhà nước: Các khoản địa phương đang thu gồm những gì? phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Ngân sách nhà nước: Các khoản địa phương đang thu gồm những gì? tại đây.

– nhóm 1: 100% thu ngân sách trung ương;

– nhóm 2: 100% thu nhập từ ngân sách địa phương;

Bạn đang xem: Tcn khoản khác đt 100 là gì

– nhóm 3: thu nhập phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Các khoản thu của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

thu nhập từ ngân sách trung ương và địa phương

nhóm 1: 100% đóng góp từ ngân sách trung ương

Những số tiền này bao gồm lãi vay mặc định do luật quản lý thuế quy định, bao gồm:

– thuế giá trị gia tăng thu được từ hàng hóa nhập khẩu;

– thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

– thuế đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm thuế đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu mà cơ sở thương mại nhập khẩu tiếp tục bán;

– thuế bảo vệ môi trường thu được từ hàng hóa nhập khẩu;

– thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, lợi nhuận được chia cho nước sở tại, phí, tiền cho thuê mặt nước, thuế, phí và các khoản thu nhập khác từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí;

– các khoản tài trợ của chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân khác ở nước ngoài cho chính phủ Việt Nam;

– Phí thu đối với các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước ở trung ương thực hiện, trừ các khoản được cấp có thẩm quyền cho phép để lập chi phí hoạt động; phí thu đối với các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập trung ương, doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu sau khi trích phần được trích để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật.

Xem ngay: Tại sao facebook bị chặn ở việt nam

việc thu phí được chiết khấu, khấu trừ để bù đắp các khoản chi không thuộc phạm vi nguồn thu của ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật;

– lệ phí do cơ quan nhà nước ở trung ương thu, không bao gồm lệ phí môn bài quy định tại điểm g và lệ phí trước bạ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 5 Thông tư 342.

– Tiền thu được do xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt và các khoản tịch thu khác theo quy định của pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương quyết định xử phạt và tịch thu;

– Thu nhập từ bán tài sản nhà nước, bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập. đơn vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một người do Nhà nước làm chủ sở hữu, doanh nghiệp có vốn Trung ương tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ chức khác do Trung ương quản lý;

XEM THÊM:  Tại Sao Không Có Ung Thư Tim

– Thu nhập từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương quản lý sau khi trừ các khoản chi phí theo quy định của pháp luật;

– Thu hồi vốn đầu tư của ngân sách trung ương vào tổ chức kinh tế (bao gồm cả vốn và lãi); thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương cung cấp. thu lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương làm đại diện chủ sở hữu;

– Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước phần ngân sách trung ương được hưởng theo quy định của pháp luật;

Xem ngay: Ban quản lý dự án là gì? Tất tần tật thông tin Ban quản lý dự án

– Tiền sử dụng khu vực biển đối với khu vực biển trực thuộc trung ương;

– chênh lệch giữa thu nhập và chi phí lớn hơn của ngân hàng nhà nước Việt Nam;

– thu nhập từ quỹ dự trữ tài chính trung ương;

– thu thặng dư ngân sách trung ương;

– thu nhập từ năm trước chuyển sang ngân sách trung ương;

– thu nhập khác theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thu nhập ngân sách cấp thấp hơn.

nhóm 2: 100% ngân sách địa phương

Những số tiền này bao gồm lãi vay mặc định do luật quản lý thuế quy định, bao gồm:

– thuế tài nguyên, không bao gồm tiền bản quyền thu được từ việc thăm dò và khai thác dầu khí;

– thuế sử dụng đất nông nghiệp;

– thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

– tiền sử dụng đất;

– tiền thuê đất, thuê nước mặt, không bao gồm tiền thuê đất, thuê nước mặt từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí;

– cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

– phí cấp giấy phép;

– phí đăng ký;

– thu nhập từ hoạt động xổ số, bao gồm cả hoạt động xổ số điện toán;

– Việc thu hồi vốn từ ngân sách địa phương đầu tư vào các tổ chức kinh tế theo quy định; thu cổ tức, lợi nhuận được chia ở tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu; thu lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu;

XEM THÊM:  Tại sao ở miền bắc và ở phía tây dân cư lại quá thưa thớt như vậy

– Thu nhập từ bán tài sản nhà nước, bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập. đơn vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một người do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty có vốn ngân sách địa phương tham gia trước khi thực hiện, cổ phần hóa, tái cơ cấu và các đơn vị, tổ chức khác thuộc địa phương quản lý;

– các khoản tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho địa phương;

– Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, không bao gồm các khoản được cấp có thẩm quyền trích vào chi phí hoạt động; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương và doanh nghiệp nhà nước ở địa phương thực hiện, sau khi trừ phần được trích để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật.

Xem ngay: Tại sao facebook bị chặn ở việt nam

việc thu phí được chiết khấu, khấu trừ để bù đắp các khoản chi không thuộc phạm vi nguồn thu của ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật;

– phí do các cơ quan nhà nước địa phương thu;

– Tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt và các khoản tịch thu khác theo quy định của pháp luật do cơ quan nhà nước địa phương quyết định xử phạt và tịch thu;

– thu nhập từ tài sản do cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương xác lập là tài sản nhà nước sau khi trừ các chi phí theo quy định của pháp luật;

– Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước, ngân sách địa phương được hưởng theo quy định của pháp luật;

– thu tiền sử dụng khu vực biển đối với khu vực biển thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương;

– thu nhập từ quỹ đất công và các lợi ích công cộng khác;

XEM THÊM:  TẠI SAO CON GÁI CHẶN FACEBOOK

– huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

– thu nhập từ quỹ dự trữ tài chính địa phương;

– thu thặng dư từ ngân sách địa phương;

– thu nhập khác theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; thu tiền bồi thường của Nhà nước khi gây thiệt hại trong việc quản lý, sử dụng đất; thu ngân sách cấp dưới.

nhóm 3: thu nhập phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Các khoản này bao gồm tiền lãi truy thu theo quy định của luật quản lý thuế, bao gồm:

– thuế giá trị gia tăng, bao gồm thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu phụ thu được từ các hoạt động dịch vụ thăm dò và sản xuất dầu khí; không bao gồm thuế giá trị gia tăng quy định tại điểm a và đ khoản 1 Điều 3 Thông tư 342;

– thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ thu được từ hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí (bao gồm cả thuế thu nhập chuyển nhượng vốn trong hoạt động dầu khí); không bao gồm thuế doanh nghiệp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Thông tư 342;

– thuế thu nhập cá nhân;

– thuế đặc biệt, không bao gồm thuế đặc biệt quy định tại điểm c, tiểu mục 1, điều 3 thông tư 342;

– Thuế bảo vệ môi trường, không bao gồm thuế bảo vệ môi trường quy định tại điểm d, tiểu mục 1, điều 3 thông tư 342.

Đối với thuế bảo vệ môi trường thu từ xăng, dầu sản xuất trong nước, việc xác định doanh thu được căn cứ vào sản lượng bán ra của doanh nghiệp đứng đầu trên thị trường và tỷ trọng trong tổng sản lượng xăng dầu sản xuất trong nước. và tổng sản lượng dầu nhập khẩu. mỗi năm, Bộ Tài chính xác định tỷ lệ này.

Thu ngân sách địa phương bao gồm: 100% thu ngân sách địa phương; thu nhập được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; thu bổ sung cân đối ngân sách nhà nước, bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương; Chuyển nguồn thu ngân sách địa phương năm trước.

Thu ngân sách chính bao gồm: thu ngân sách chính hưởng 100% và thu được chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách chính và ngân sách chính. ngân sách địa phương.

chou

Xem ngay: Hạt Đác Tiếng Anh Là Gì – Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại Hạt

Vậy là đến đây bài viết về Ngân sách nhà nước: Các khoản địa phương đang thu gồm những gì? đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button