Hỏi đáp

Giả định hoạt động liên tục là gì

Bạn đang quan tâm đến Giả định hoạt động liên tục là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Giả định hoạt động liên tục là gì tại đây.

Bài viết này cung cấp một số lưu ý cho kiểm toán viên khi kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp đơn vị không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

hoạt động liên tục là gì?

Bạn đang xem: Giả định hoạt động liên tục là gì

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01): Chuẩn mực chung quy định nguyên tắc hoạt động liên tục là một trong 7 nguyên tắc kế toán cơ bản. Ngoài ra, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số. 21 (mục 21) – trình bày báo cáo tài chính (bctc) cũng quy định nguyên tắc hoạt động liên tục là một trong 6 nguyên tắc cơ bản mà đơn vị phải đảm bảo khi thể hiện bctc.

theo vas 01 và vas 21, nội dung của nguyên tắc hoạt động liên tục là “bctc nên được chuẩn bị với giả định rằng công ty đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần, có nghĩa là công ty có không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc giảm đáng kể quy mô hoạt động của nó… ”.

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số. 570 (so với 570) – hoạt động liên tục (tại đoạn 4) cho biết rằng “một pháp nhân được coi là hoạt động kinh doanh trong tương lai gần (ít nhất 1 năm kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán) khi không có ý định cũng như yêu cầu giải thể, ngừng hoạt động hoạt động hoặc giảm quy mô hoạt động, tìm kiếm sự bảo vệ của các chủ nợ theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. ”

Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán trong đánh giá hoạt động liên tục

Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính có thể quy định rằng Ban Giám đốc phải đưa ra đánh giá cụ thể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị. Pháp luật và các quy định cũng có thể thiết lập các yêu cầu cụ thể đối với trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị và các thông tin công bố liên quan.

Tuy nhiên, khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính không quy định rằng ban giám đốc phải đánh giá cụ thể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị. Vì giả định hoạt động liên tục là nguyên tắc cơ bản trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính nên việc lập và trình bày báo cáo tài chính đòi hỏi Ban Giám đốc đơn vị phải đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị ngay cả khi lập và trình bày báo cáo tài chính. các câu lệnh. bản trình bày bbc không nêu rõ điều này.

Trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị

Trách nhiệm của kiểm toán viên là thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hợp lý của hoạt động liên tục với giả định rằng Ban Giám đốc đơn vị đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính và kết luận liệu có còn những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của đơn vị hay không. ktv phải chịu trách nhiệm pháp lý ngay cả khi khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính không quy định rõ ràng rằng ban giám đốc phải đánh giá cụ thể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị.

XEM THÊM:  Cách sử dụng facebook timeline cleaner

tuy nhiên, khả năng phát hiện các sai sót trọng yếu của ktv có những hạn chế, ảnh hưởng tiềm tàng của việc này lớn hơn đối với các sự kiện hoặc điều kiện trong tương lai có thể dẫn đến việc ktv không thể hoạt động liên tục.

ktv không thể dự đoán những sự kiện hoặc điều kiện này. do đó, khi báo cáo của kiểm toán viên không đề cập đến sự không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị thì điều đó không có nghĩa là đơn vị được đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của đơn vị.

Xem thêm: Tại Sao Ếch Và Báo Tan Rã

trách nhiệm trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc tìm kiếm các dấu hiệu có thể gây nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán

Khi thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro quy định tại đoạn 5 Chuẩn mực này, ktv có xem xét liệu có các sự kiện hoặc điều kiện có thể gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán hay không?

nia 570 cũng thiết lập một loạt các sự kiện và điều kiện có thể gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị, bao gồm các chỉ số tài chính, hoạt động và các tín hiệu khác, cụ thể là:

– các chỉ số tài chính: đơn vị đang trong tình trạng nợ phải trả lớn hơn tài sản, hoặc nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản lưu động. đơn vị có các khoản nợ dài hạn gần đến hạn thanh toán mà không có khả năng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán, hoặc đơn vị chủ yếu dựa vào vay ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn của mình. các dấu hiệu về việc chủ nợ đình chỉ hoặc rút hỗ trợ tài chính …

dấu hiệu hoạt động: ban giám đốc có ý định ngừng hoạt động hoặc giải thể đơn vị; thiếu đội ngũ lãnh đạo chủ chốt không thể thay thế; mất thị trường lớn, mất khách hàng lớn, mất quyền kinh doanh theo giấy phép, nhượng quyền, hoặc mất nhà cung cấp chính; có vấn đề về công việc; khan hiếm các yếu tố đầu vào chính; các đối thủ cạnh tranh mới và thành công hơn xuất hiện.

Các dấu hiệu khác: vi phạm các quy định về góp vốn cũng như các quy định khác của pháp luật; pháp nhân đang bị kiện và những vụ kiện này chưa được giải quyết, nếu pháp nhân thua kiện, có thể dẫn đến những thiệt hại chưa được giải quyết; những thay đổi trong luật và quy định hoặc chính sách của chính phủ có ảnh hưởng tiêu cực đến đơn vị; xảy ra rủi ro, không được bảo hiểm hoặc yêu cầu được bảo hiểm với giá trị thấp …

thủ tục kiểm tra bổ sung

khi nhận thức được các sự kiện hoặc điều kiện có thể gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị, kiểm toán viên được yêu cầu thực hiện các thủ tục kiểm toán khác để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để xác định liệu có tồn tại sự không chắc chắn trọng yếu hay không, bao gồm cả việc xem xét các yếu tố giảm thiểu.

XEM THÊM:  Tại sao pin laptop sạc không đầy

Các thủ tục kiểm toán thích hợp có thể bao gồm: phân tích và thảo luận với Ban Giám đốc về dòng tiền, thu nhập và các dự báo có liên quan khác; phân tích và thảo luận về các báo cáo tài chính giữa niên độ gần nhất của đơn vị; xem xét các điều khoản của kỳ phiếu và hợp đồng vay và xác định xem có dấu hiệu không tuân thủ hay không; xem xét các biên bản họp cổ đông, họp hội đồng quản trị và các cuộc họp khác có liên quan để tìm hiểu về khó khăn tài chính; phỏng vấn cố vấn pháp lý của đơn vị liên quan đến các tranh chấp, kiện tụng và tính hợp lý trong đánh giá của ban lãnh đạo đối với các tranh chấp và vụ kiện này và ước tính tác động tài chính …

Trên thực tế, tất cả các công ty kiểm toán độc lập đã phát triển các chương trình kiểm toán và thủ tục kiểm toán cho cuộc kiểm toán liên tục mà ban giám đốc đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khi kiểm toán các khách hàng vừa và nhỏ, hầu như KTV không thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán theo hướng dẫn của công ty để thu thập bằng chứng kiểm toán đối với các đối tượng trên ở tất cả các giai đoạn của cuộc kiểm toán. quy trình kiểm toán. .

Nhìn chung, các thủ tục kiểm toán được thực hiện theo cách rất sơ lược và đơn giản, chủ yếu mang tính chất chính thức để hoàn thiện hồ sơ kiểm toán. Trong một số trường hợp, thông qua phân tích và đánh giá rủi ro, kiểm toán viên nhận thấy các sự kiện hoặc điều kiện gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty, các thủ tục kiểm toán bổ sung đã được thực hiện để thu thập bằng chứng kiểm toán.

tuy nhiên, đối với những trường hợp này, ktv mới chỉ thực hiện một số kỹ thuật thu thập bằng chứng nhất định, chủ yếu là phỏng vấn ban giám đốc về dòng tiền, lợi nhuận và các dự báo liên quan khác. o soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ gần đây nhất của đơn vị; thảo luận và cân nhắc các kế hoạch trong tương lai của đơn vị …

Như vậy, nguồn tài liệu và thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng kiểm toán còn hạn chế, thiếu tính linh hoạt, phong phú, đa dạng … tình trạng này có thể dẫn đến rủi ro kiểm toán, ảnh hưởng đến chất lượng của báo cáo kiểm toán.

Xem thêm: Sủi Ma Tiếng Thái Là Gì – Tìm Hiểu Những Lời Chào Cơ Bản Tiếng Thái

một số lưu ý và đề xuất

Để nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán tài chính, kiểm toán viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp cao nhất để phát hiện những dấu hiệu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị. ktv, doanh nghiệp kiểm toán và các bên liên quan cần lưu ý một loạt nội dung khi kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp đơn vị không đáp ứng giả định hoạt động liên tục như sau:

XEM THÊM:  Tại sao không được chạm vào yết hầu

một là của kiểm toán viên và công ty kiểm toán.

ktv và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 570 trong 3 giai đoạn của cuộc kiểm toán: giai đoạn lập kế hoạch, giai đoạn thực hiện kiểm toán và giai đoạn tổng hợp kết quả, lập báo cáo kiểm toán.

ktv và công ty kiểm toán phải áp dụng phương pháp tiếp cận rủi ro khi thực hiện kiểm toán tài chính, nhằm xác định và xác định các rủi ro nhằm phát hiện ra các sự kiện hoặc điều kiện gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị; thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán bổ sung để thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hợp lý của hoạt động liên tục với giả định rằng Ban Giám đốc đã sử dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

ktvs cần thu thập thêm bằng chứng kiểm toán; phân tích toàn diện hơn về các rủi ro có thể gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị; đánh giá toàn diện hơn về sự thiên vị của hội đồng quản trị có thể xảy ra trong quá trình xem xét của Ban Giám đốc về giả định hoạt động liên tục; thu thập nhiều bằng chứng từ nhiều thủ tục kiểm toán khác nhau và nhiều nguồn khác nhau, để đánh giá tính khả thi của các phương án được Ban Giám đốc sử dụng để ứng phó với những trường hợp không chắc chắn trọng yếu có thể ảnh hưởng đến ý định hoạt động liên tục …

Khi đơn vị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị, ktv sẽ xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến quá trình kiểm toán và đưa ra ý kiến ​​kiểm toán thích hợp.

hai là của các cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội nghề nghiệp.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang bị ảnh hưởng bất lợi bởi những diễn biến khó lường của môi trường kinh doanh và đại dịch covid-19, trong trường hợp chuẩn mực kiểm toán có thể đưa ra các bản cập nhật bổ sung buộc kiểm toán viên phải tiến hành các công việc khác để xem xét đánh giá của Ban Giám đốc về giả định hoạt động liên tục mà đơn vị áp dụng.

ba là, bởi đơn vị được kiểm toán.

Trong bối cảnh hiện tại, các đơn vị được kiểm toán phải tăng cường tính minh bạch của thông tin mà họ đưa ra thị trường, nhằm hỗ trợ các bên liên quan sử dụng thông tin để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

tài liệu tham khảo:

Xem thêm: Tại sao không có tim thai

  1. quốc hội (2015), luật kế toán (2015);
  2. bộ tài chính (2001), quyết định số. 149/2001 / qd-btc về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1);
  3. Bộ tài chính (2014), thông tư số 214/2012 / tt-btc ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam li>
  4. bộ tài chính (2015), thông tư số 70/2015 / tt-btc ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán;
  5. Học viện tài chính (2011), tài chính giáo trình kiểm toán báo cáo.

Vậy là đến đây bài viết về Giả định hoạt động liên tục là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button