Blogs

Top 5 Phần Mềm Diệt Virus Cmc Có Tốt Không, Cmc Internet Security (Cmc

Bạn đang quan tâm đến Top 5 Phần Mềm Diệt Virus Cmc Có Tốt Không, Cmc Internet Security (Cmc phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Top 5 Phần Mềm Diệt Virus Cmc Có Tốt Không, Cmc Internet Security (Cmc tại đây.

Hỏi đáp về vccidata.com.vn Bảo vệ người tiêu dùng Máy tính, Internet Máy ảnh, máy quay phim Điện thoại, viễn thông Điện tử gia dụng Ôtô, xe máy, xe đạp Công nghiệp, xây dựng Thực phẩm, ăn uống Đồ dùng sinh hoạt Sức khỏe, sắc đẹp Thời trang, hàng hiệu Gia đình Kiến trúc, nội ngoại thất Kinh tế, tài chính

Đang xem: Phần mềm diệt virus cmc có tốt không

Nếu so sánh giữa CMC Anti và BKAV, bạn chọn cái nào ?

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”5 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:175233,”user”:{“id”:1,”login_name”:”CongtyNova”,”name”:”NOVA Shop”,”company”:”Cu00f4ng Ty Mu00e1y Tu00ednh Nova”,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”nova.kinhdoanh

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stimulus Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Stimulus Là Gì

Cho em hỏi giữa 2 phần mềm diệt virut là Bkav và CMC thì dùng cái nào là tốt hơn. Có thể sử dụng cùng lúc 2 phần mềm này không ?

Xem thêm: Làm Cách Nào Để Không Bị Tính Phí Duy Trì Thẻ Tín Dụng Thẻ Tín Dụngnamvietbank

Xin cho biết các kiểu quét virus của CMC Internet Security 2010?

Vu01a1u0301i CMC Internet Security, bau0323n cou0301 thu00eau0309 chau0323y mu00f4u0323t hay nhiu1ec1u tau0301c vuu0323 (luu1ed3ng) queu0301t virus cu00f9ng mu1ed9t lu00fac, hou0103u0323c chu1ebf u0111u1ed9 queu0301t tu01b0u0323 u0111u00f4u0323ng theo mu1ed9t lu1ecbch tru00ecnh cu00f3 su1eb5n khi su01b0u0309 duu0323ng queu0301t theo thiu00eau0301t lu00e2u0323p.
Cu01b0u0309a su1ed5 Scan thu01b0u0323c hiu00eau0323n queu0301t cau0301c u0111u00f4u0301i tu01b0u01a1u0323ng sau: My Computer (queu0301t toau0300n bu00f4u0323 mau0301y tiu0301nh); My Documents (queu0301t cau0301c thu01b0 muu0323c chu1ee9a tau0300i liu00eau0323u); Running processes (quu00e9t bu1ed9 nhu1edb); Shared folders (quu00e9t cu00e1c thu01b0 mu1ee5c u0111ang u0111u01b0u1ee3c chia su1ebb); Manual Scan (chu1ecdn mu1ed9t hay nhiu1ec1u thu01b0 mu1ee5c u0111u1ec3 quu00e9t); Scheduled Tasks (thu00eam xu00f3a tu00e1c vu1ee5, u0111u1eb7t lu1ecbch quu00e9t). u1ede u0111u00e2y, chu01b0u01a1ng tru00ecnh tu1eadp trung vu00e0o tu00ednh nu0103ng Manual Scan (chu1ecdn mu1ed9t hay nhiu1ec3u thu01b0 mu1ee5c u0111u1ec3 quu00e9t). Ngu01b0u1eddi du00f9ng cu00f3 thu1ec3 quu00e9t nhu1eefng u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thiu1ebft u0111u1eb7t lu1ea7n cuu1ed1i cu00f9ng. Vu1edbi nhu1eefng file, thu01b0 mu1ee5c… mu00e0 bu1ea1n u0111u00e3 thiu1ebft lu1eadp lu1ea7n cuu1ed1i cu00f9ng, u0111u1ec3 quu00e9t nhanh cu00e1c mu1ee5c nu00e0y , bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n click vu00e0o Start.

Quu00e9t theo yu00eau cu1ea7u: u0110u1ec3 cu00f3 thu1ec3 quu00e9t cu00e1c file, thu01b0 mu1ee5c, u1ed5 u0111u0129a… theo yu00eau cu1ea7u hiu1ec7n tu1ea1i cu1ee7a mu00ecnh, tru01b0u1edbc khi thu1ef1c hiu1ec7n quu00e9t, click vu00e0o nu00fat Cu00e0i u0111u1eb7t, cu1eeda su1ed5 Scan option su1ebd mu1edf ra cho phu00e9p bu1ea1n lu1ef1a chu1ecdn.
Quu00e9t Rootkit: Chu1ee9c nu0103ng quu00e9t Rootkit cho phu00e9p ngu01b0u1eddi du00f9ng phu00e1t hiu1ec7n ra cu00e1c tiu1ebfn tru00ecnh, cu00e1c file u1ea9n trong hu1ec7 thu1ed1ng. Thao tu00e1c thu1ef1c hiu1ec7n: Tru1ecf phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o CMCTrayIcon tru00ean khay hu1ec7 thu1ed1ng, chu1ecdn Scan Rootkit. Bu1ea1n nu00ean tu1eaft hu1ebft cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng tru01b0u1edbc khi quu00e9t Rootkit.

Vu00f9ng tin tu01b0u1edfng vu00e0 khu00f4ng tin tu01b0u1edfng (Trusted/UnTrusted Zone). Chu1ee9c nu0103ng nu00e0y giu00fap ngu01b0u1eddi du00f9ng thu1ef1c hiu1ec7n cho phu00e9p hou1eb7c cu1ea5m mu1ed9t su1ed1 cu00e1c chu01b0u01a1ng tru00ecnh su1eed du1ee5ng tru00ean mu00e1y cu1ee7a mu00ecnh. Thao tu00e1c thu1ef1c hiu1ec7n: Tru1ecf phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o CMCTrayIcon tru00ean khay hu1ec7 thu1ed1ng, chu1ecdn Trusted/UnTrusted Zone, chu1ecdn Add file(s) hou1eb7c chuu1ed7i Add MD5 string.

Diu1ec7t virus bu1eb1ng CMC Internet Security, khi bu1ea1n bu1eaft u0111u1ea7u chu1ecdn quu00e9t, cu1eeda su1ed5 scanner su1ebd mu1edf ra. Nu1ebfu CMC Internet Security phu00e1t hiu1ec7n ra virus, danh su00e1ch virus su1ebd u0111u01b0u1ee3c liu1ec7t ku00ea tu1ea1i cu1eeda su1ed5 nu00e0y. Khi u0111u00f3, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 lu1ef1a chu1ecdn mu1ed9t, nhiu1ec1u hou1eb7c tu1ea5t cu1ea3 file nhiu1ec5m trong danh su00e1ch u0111u1ec3 chu01b0u01a1ng tru00ecnh tu1ef1 u0111u1ed9ng diu1ec7t. Hou1eb7c bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 hu1ee7y bu1ecf thao tu00e1c vu1eeba lu00e0m (khu00f4ng muu1ed1n chu01b0u01a1ng tru00ecnh diu1ec7t virus trong cu00e1c files vu1eeba chu1ecdn nu1eefa).
Chu1ecdn diu1ec7t tu1eebng file nhiu1ec5m: Bu1ea1n phu1ea3i tick ngay vu00e0o u00f4 vuu00f4ng u1edf cu1ed9t File Name tu01b0u01a1ng u1ee9ng vu1edbi file nhiu1ec5m u0111u00f3, chu01b0u01a1ng tru00ecnh su1ebd tu1ef1 u0111u1ed9ng diu1ec7t cu00e1c files nhiu1ec5m mu00e0 bu1ea1n u0111u00e3 chu1ecdn

Chu1ecdn diu1ec7t tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c files nhiu1ec5m:
Cu00e1ch 1: Click vu00e0o u00f4 Auto Disinfect (tu1ef1 u0111u1ed9ng diu1ec7t), chu01b0u01a1ng tru00ecnh su1ebd tu1ef1 u0111u1ed9ng diu1ec7t tu1ea5t cu1ea3 virus trong cu00e1c file cu00f3 tru1ea1ng thu00e1i Infected (Nhiu1ec5m virus).

Cu00e1ch 2: Click phu1ea3i chuu1ed9t vu00e0o danh su00e1ch virus, hou1eb7c chu1ecdn Options hiu00eau0323n ra cau0301c tuu0300y chou0323n cho ngu01b0u01a1u0300i duu0300ng lu01b0u0323a chou0323n, bu1ea1n lu1ef1a chu1ecdn Check all u0111u1ec3 diu1ec7t tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c file nhiu1ec5m u0111u00e3 bu1ecb phu00e1t hiu1ec7n.

Vu1edbi cu00e1c files mu00e0 chu01b0u01a1ng tru00ecnh “Suspected” (Nghi ngu1edd) lu00e0 virus, bu1ea1n bu1eaft buu1ed9c phu1ea3i tick vu00e0o u00f4 vuu00f4ng u1edf cu1ed9t Infected Files (Danh su00e1ch bu1ecb nhiu1ec5m) tu01b0u01a1ng u1ee9ng vu1edbi file u0111u00f3 u0111u1ec3 diu1ec7t.
Setting (Cu1ea5u hu00ecnh) CMC Internet Security
Cu1eeda su1ed5 Setting (Cu1ea5u hu00ecnh) cu1ee7a CMC Internet Security bao gu1ed3m:
– General (Thu00f4ng su1ed1 chung)
– File Anti-virus (Bu1ea3o vu1ec7 tu1eadp tin)
– Mail Anti-virus (Bu1ea3o vu1ec7 thu01b0 u0111iu1ec7n tu1eed)
– Web Anti-virus (Bu1ea3o vu1ec7 khi duyu1ec7t web)
– Alerts (Cu1ea3nh bu00e1o/ thu00f4ng bu00e1o)
– Update (Chu1ebf u0111u1ed9 cu1eadp nhu1eadt)
– Proxy Server (Network Proxies)
u0110u1ec3 su1eed du1ee5ng bu1ea5t ku1ef3 chu1ee9c nu0103ng nu00e0o trong Setting (Cu1ea5u hu00ecnh), bu1ea1n phu1ea3i u0111u1ec3 nu00f3 u1edf chu1ebf u0111u1ed9 (On). Nu1ebfu bu1ea1n tu1eaft chu1ee9c nu0103ng u0111u00f3 (Off), chu01b0u01a1ng tru00ecnh su1ebd hiu1ec3n thu1ecb cu1ea3nh bu00e1o nhu01b0 sau:

– Chou0323n OK nu1ebfu bu1ea1n u0111u1ed3ng u00fd tu1eaft chu1ee9c nu0103ng vu1eeba lu1ef1a chu1ecdn
– Chou0323n Cancel u0111u1ec3 bu1ecf qua
Tuy nhiu00ean, ngu01b0u1eddi du00f9ng nu00ean bu00e2u0323t tu00e2u0301t cau0309 cau0301c chu01b0u0301c nu0103ng cou0301 trong phu1ea7n Settings (Cu00e2u0301u hiu0300nh) cuu0309a chu01b0u01a1ng triu0300nh.
(Nguu1ed3n: CMC InfoSec thuu1ed9c Tu1eadp u0111ou00e0n CMC)

XEM THÊM:  Hiểu Về Quỹ Phòng Hộ ( Hedge Fund Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”11 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:186172,”user”:{“id”:1,”login_name”:”betiteo”,”name”:”Nguyen Thi Trang”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”canducdiep_pma_gtvt

Vậy là đến đây bài viết về Top 5 Phần Mềm Diệt Virus Cmc Có Tốt Không, Cmc Internet Security (Cmc đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button