Hỏi đáp

đảm bảo chất lượng giáo dục là gì

Bạn đang quan tâm đến đảm bảo chất lượng giáo dục là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO đảm bảo chất lượng giáo dục là gì tại đây.

mô tả: Trong xu thế hội nhập và trước những thách thức to lớn của một xã hội đang thay đổi, đòi hỏi phải cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nó trở nên ngày càng cấp thiết để nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trường cao đẳng đại việt phải là trường đào tạo ra nguồn lao động có tay nghề cao, nhà trường luôn đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu của xã hội và doanh nghiệp. vì vậy, kiểm định và tự kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo là một yêu cầu hết sức cần thiết. Việc thực hiện tốt và thường xuyên công tác kiểm định chất lượng sẽ tạo điều kiện để nhà trường phát triển vững chắc và khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

Bạn đang xem: đảm bảo chất lượng giáo dục là gì

1.1 khái niệm chung về đảm bảo chất lượng

1. chất lượng giáo dục là việc thực hiện mục tiêu của cơ sở giáo dục, yêu cầu của luật giáo dục, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học, phù hợp với luật giáo dục. cần sử dụng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của các vùng địa lý và của cả nước.

2. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là hoạt động đánh giá, kiểm định mức độ đạt được mục tiêu, chương trình đào tạo và nội dung giáo dục của nhà trường. kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng chương trình giáo dục.

3. tự đánh giá là “tự đánh giá” là quá trình cơ sở giáo dục tự rà soát, điều tra dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ ban hành để báo cáo thực trạng chất lượng, hiệu lực và hiệu quả giáo dục. hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề khác có liên quan để cơ sở giáo dục điều chỉnh nguồn lực và quy trình thực hiện đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

4. đánh giá ngoài là quá trình tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khảo sát, đánh giá dựa trên các tiêu chí chủ yếu để đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo do Bộ ban hành để xác định mức độ đáp ứng của cơ sở giáo dục đối với tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và đào tạo.

5. tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ ban hành là mức độ yêu cầu và điều kiện mà nhà trường phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và đào tạo. tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục được xây dựng cho từng cấp học. mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục là mức độ các yêu cầu và điều kiện cần đáp ứng ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.

1.2 mục đích và nguyên tắc đánh giá trong kiểm định chất lượng

XEM THÊM:  Tại sao nên chọn đại học ngoại thương

mục tiêu: kiểm định chất lượng giáo dục để giúp đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục; xác định mức độ thỏa mãn các mục tiêu đặt ra trong từng thời kỳ nhất định; làm cơ sở để sinh viên lựa chọn cơ sở giáo dục và đơn vị sử dụng lao động lựa chọn nguồn nhân lực; phát hiện những điểm chưa phù hợp cần cải thiện trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, từ đó giúp Nhà trường hoạch định chiến lược phát triển nguồn lực trong từng thời kỳ, hướng tới xây dựng Nhà trường trở thành đơn vị đào tạo chuyên nghiệp thành công với chất lượng cao, thương hiệu và uy tín của Nhà trường được biết đến. và được xã hội công nhận

Nguyên tắc: thể hiện sự bình đẳng, khách quan, trung thực, minh bạch trong quá trình tự kiểm tra; hợp tác, trao đổi và thảo luận công khai với mọi thành viên trong trường; đảm bảo thời gian theo kế hoạch; đánh giá toàn diện các hoạt động của trường, mức độ đạt được mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo.

1.3 mục tiêu và phạm vi của việc tự đánh giá

Mục tiêu: Tự đánh giá chất lượng giáo dục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, là một khâu cơ bản của quá trình kiểm định chất lượng giáo dục. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục là việc đánh giá tổng thể các hoạt động của nhà trường theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ ban hành, nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt còn hạn chế. hiện tại, đề xuất các biện pháp cải thiện và nâng cao. chất lượng của các hoạt động giáo dục và đào tạo.

phạm vi: sự tự đánh giá của cơ sở giáo dục bao gồm toàn bộ các hoạt động của trường. Tất cả các hoạt động đều dựa trên các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 8/6/2007 theo Thông tư số 1. 15. /2017/tt-blĐtbxh. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục có 7 tiêu chuẩn – 50 tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn bao gồm một số tiêu chí đánh giá về các khía cạnh khác nhau của một môn học cụ thể. các yêu cầu này được chia thành hai cấp: được chấp thuận không thành công.

1.4 vai trò của tự đánh giá

bản tự đánh giá sẽ cung cấp các hồ sơ liên quan đến các hoạt động của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng để từ đó hội đồng tự đánh giá, nhân viên, học sinh và các bên liên quan có cái nhìn tổng quan về các hoạt động thế mạnh, những điểm còn lại để thực hiện các điều chỉnh thích hợp. , đầu tư kịp thời để tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

Tự đánh giá là một hoạt động đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai, minh bạch. Các giải thích, nhận định và kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên những bằng chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao hàm đầy đủ các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục giới tính.

XEM THÊM:  Tại sao cốc cốc chạy chậm

Xem ngay: Biện chứng duy vật là gì? Nội dung phép biện chứng duy vật?

tự đánh giá giúp nhà trường xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, từng bước hình thành “văn hóa chất lượng” và “văn hóa thi” trong lớp học. công tác tự đánh giá để thực sự phát huy hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường đòi hỏi sự quyết tâm của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh …

1.5 tiêu chuẩn chung trong kiểm định chất lượng giáo dục

1.5.1 giới thiệu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ tiêu chí tự kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 08 tháng 6 năm 2007 theo Thông tư số 1. 15/2017 / tt-blĐtbxh Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục có 7 tiêu chuẩn – 50 tiêu chí.

tiêu chuẩn 1

mục tiêu, quản lý tài chính

tiêu chuẩn 2

các hoạt động đào tạo

tiêu chuẩn 3

giảng viên, quản trị viên và nhân viên

tiêu chuẩn 4

chương trình đào tạo, kế hoạch học tập

tiêu chuẩn 5

cơ sở vật chất, thiết bị và thư viện

tiêu chuẩn 6

dịch vụ sinh viên

tiêu chuẩn 7

giám sát chất lượng

Xem ngay: Môi trường kinh tế vĩ mô là gì

1.5.2 quy trình tự đánh giá

1.5.2.1 thành lập một ủy ban tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá cấp trường gồm 25 thành viên, Chủ tịch hội đồng tự đánh giá là Hiệu trưởng; phó chủ tịch là phó giám đốc, các thành viên khác gồm đại diện hội đồng khoa học; đại diện đơn vị đảm bảo chất lượng giáo dục; trưởng các phòng, ban, khoa, trung tâm. hội đồng có một trợ lý thư ký và các nhóm chuyên trách để phục vụ các tiêu chuẩn / tiêu chí.

1.5.2.2 lập kế hoạch để tự đánh giá

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng dạy nghề do bộ phận đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường xây dựng và có phân công nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở các tiêu chuẩn tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, khoa, trung tâm. các phòng, ban, khoa, trung tâm có kế hoạch tự đánh giá của đơn vị mình và tổ chức tự kiểm định để đánh giá mức độ phù hợp với các tiêu chí của tiêu chuẩn. phân tích rõ quá trình giáo dục và đào tạo, các hoạt động, điểm mạnh, tồn tại, nguyên nhân, đề xuất kế hoạch hành động nâng cao chất lượng của đơn vị.

1.5.2.3 thu thập thông tin và bằng chứng

thông tin và bằng chứng là tài liệu được sử dụng để hỗ trợ và minh họa cho các tuyên bố của báo cáo tự đánh giá.

Nội dung của thông tin / bằng chứng phải được liên kết với các yêu cầu của tiêu chí để xác định mức độ đạt được của trường với từng tiêu chí. nội dung của bằng chứng được sử dụng làm cơ sở để đưa ra các nhận định trong báo cáo. thông tin phải được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo độ tin cậy và chính xác.

XEM THÊM:  Chó lên ghế nằm là điềm gì

dựa trên 50 tiêu chí thuộc 7 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng . Hội đồng tự đánh giá quản lý ban thư ký để thu thập thông tin và bằng chứng. Để tăng tính thuyết phục cho báo cáo tự đánh giá, thông tin và bằng chứng thu được phục vụ hai mục đích: mô tả hiện trạng hoạt động của trường để người đọc hiểu rõ hơn về bối cảnh của trường; đánh giá những mặt mạnh và nêu những tồn tại của nhà trường, đồng thời đề ra những phương án, giải pháp khắc phục những tồn tại.

Khi thu thập thông tin và bằng chứng, bạn cần xác minh độ tin cậy, xác định độ chính xác, mức độ phù hợp, liên quan đến các tiêu chí và tiêu chuẩn. trong quá trình thu thập thông tin và kiểm tra phải ghi rõ nguồn.

1.5.2.4 viết báo cáo tự đánh giá

Kết quả tự đánh giá phải được trình bày dưới dạng báo cáo về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của nhà trường so với yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và kế hoạch phát triển của nhà trường sau khi tự đánh giá. . báo cáo tự đánh giá là một cam kết quan trọng đối với các hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của trường.

Báo cáo tự đánh giá phải mô tả ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các hoạt động của nhà trường, trong đó phải chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế, khó khăn và đề xuất cải tiến, giải pháp nâng cao chất lượng, kế hoạch đầu tư nguồn lực cho thời hạn thực hiện, thời hạn hoàn thành, thời gian thực hiện lần tự đánh giá tiếp theo, tình trạng và kết quả thực hiện các biện pháp đã xác lập trước trong quá trình tự đánh giá.

Kết quả tự đánh giá lần lượt được trình bày theo 7 tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Đối với mỗi tiêu chuẩn, các phần hoàn chỉnh phải được viết để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hướng dẫn tự đánh giá. Tùy theo kế hoạch phát triển và chiến lược ưu tiên, nhà trường xác định phương thức nâng cao chất lượng trong từng thời kỳ.

Các hoạt động 1.5.2.5 sao khi hoàn thành bài tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá xử lý phản hồi thu được sau khi công bố kết quả tự đánh giá toàn trường, hoàn thiện báo cáo cuối cùng và gửi cho hiệu trưởng phê duyệt.

Kết quả tự đánh giá được sử dụng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch cải tiến hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường. Hội đồng tự đánh giá và các đơn vị trong toàn trường tổ chức lưu trữ thông tin, hệ thống minh chứng và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác đảm bảo và cải tiến chất lượng trong nhà trường.

Xem ngay: Tại Sao Trung Quốc Không Đánh Việt Nam

Vậy là đến đây bài viết về đảm bảo chất lượng giáo dục là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button