Blogs

Member Of The Board Member Là Gì, Hội Đồng Quản Trị (Board Of Directors

Bạn đang quan tâm đến Member Of The Board Member Là Gì, Hội Đồng Quản Trị (Board Of Directors phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Member Of The Board Member Là Gì, Hội Đồng Quản Trị (Board Of Directors tại đây.

Member Of The Board Of Management là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Member Of The Board Of Management – Definition Member Of The Board Of Management – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Member Of The Board Of Management
Tiếng Việt Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Member Of The Board Of Management là gì?

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, nhân danh công ty để đưa ra các quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty và các quyền và nghĩa vụ này không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đang xem: Board member là gì

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị là người trong Hội đồng quản trị của công ty có thể là chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là uỷ viên hội đồng quản trị.
Thành viên Hội đồng Quản trị có không ít hơn ba thành viên và không quá 11 thành viên.Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng Quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 5 năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thể thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ, thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

XEM THÊM:  nhận làm thẻ tín dụng sacombank

Xem thêm: ( Bottleneck Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bottleneck Trong Tiếng Việt

Member Of The Board Of Management là Thành Viên Hội Đồng Quản Trị.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Member Of The Board Of Management nghĩa là Thành Viên Hội Đồng Quản Trị.

Theo Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ công ty cổ phần mới có Hội đồng quản trị, là cơ quan điều hành cấp cao chỉ sau đại hội cổ đông. Là thành viên Hội đồng quản trị thì có những quyền và nghĩa vụ sau:

Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ công ty;
Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp;
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

XEM THÊM:  Thí Sinh Được Cộng Điểm Khuyến Khích Là Gì ? Điểm Khuyến Khích Là Gì

Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị thì sẽ có thêm quyền và nghĩa vụ sau:

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông;Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Xem thêm: Chuột Dúi Là Con Gì, Ăn Gì, Kỷ Thuật Nuôi, Giá Dúi Giống Và Dúi Thịt 2021

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ Công ty Cổ phần A thành lập Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 5 năm, Trong một cuộc hop, bàn về kế hoạch mở chi nhánh hoạt động tại thành phố khác, các thành viên Hội đồng quản trị đã thông qua bằng hình thức bỏ phiếu với số phiếu tán thành là 5/5 phiếu. Cuộc họp đã đi đến thống nhất phương án thành lập chi nhánh mới và được Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định thực hiện phương án.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Member Of The Board Of Management

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Member Of The Board Of Management là gì? (hay Thành Viên Hội Đồng Quản Trị nghĩa là gì?) Định nghĩa Member Of The Board Of Management là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Member Of The Board Of Management / Thành Viên Hội Đồng Quản Trị. Truy cập vccidata.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

XEM THÊM:  Alabama Là Gì Và Giải Thích Các Meme Liên Quan Đến Alabama, Meme Sweet Home

Vậy là đến đây bài viết về Member Of The Board Member Là Gì, Hội Đồng Quản Trị (Board Of Directors đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button