Hỏi đáp

Tình tiết định khung tăng nặng là gì

Bạn đang quan tâm đến Tình tiết định khung tăng nặng là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Tình tiết định khung tăng nặng là gì tại đây.

1. các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là yếu tố làm thay đổi mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong trường hợp đối với một người phạm tội nhất định chỉ làm thay đổi mức độ nguy hiểm trong trường hợp đó và cũng chỉ làm cho tội phạm thay đổi mức độ nguy hiểm trong phạm vi cấu thành của nó (cấu thành tội phạm, định khung ) nhưng không làm thay đổi bản chất của tội phạm đó. cho rằng không thể vì có những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà người phạm tội sẽ bị xử phạt theo khung hình phạt cao hơn khung hình phạt mà mình bị tuyên phạt. do đó, nếu bị cáo phạm tội quy định tại khoản dưới (cấu thành cơ bản của tội phạm) mà có nhiều tình tiết tăng nặng thì có thể tòa án không quyết định mức án theo khoản trên (cấu thành tăng nặng) của điều luật. . Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Bạn đang xem: Tình tiết định khung tăng nặng là gì

theo quy định tại tiểu mục 1 điều 52 BLHS thì chỉ có 15 tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: phạm tội có tổ chức; tội phạm chuyên nghiệp; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; phạm tội có tính chất côn đồ; phạm tội vì động cơ đê hèn; cố tình phạm tội đến cùng; phạm tội hai lần trở lên; tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm; phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người từ 70 tuổi trở lên; phạm tội đối với người không có khả năng tự vệ, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức, người phụ thuộc vào họ về thể chất, tinh thần, nơi làm việc hoặc người khác; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội; dùng thủ đoạn hoặc phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội; xúi giục người chưa thành niên dưới 18 tuổi phạm tội; hành động xảo quyệt hoặc hung hãn để trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có nội dung và ý nghĩa tăng nặng khác nhau. do đó, mức độ tăng nặng trách nhiệm hình sự của người bị áp dụng tình tiết tăng nặng cũng khác nhau. chẳng hạn, mức độ tăng nặng trách nhiệm hình sự của người tái phạm nguy hiểm phải cao hơn mức độ tái phạm; người phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng lớn hơn người phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng [1] …

2. các tình tiết tăng nặng có thể được định nghĩa là xác định hoặc các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt của một số tội phạm cụ thể

trong đó, những tình tiết định khung hình phạt là những tình tiết sửa đổi mức độ nguy hiểm của tội phạm được quy định trong tình tiết tăng nặng của từng tội phạm cụ thể. kỹ thuật lập pháp và tính chất, mức độ nghiêm trọng mà BLHS quy định các tình tiết tăng nặng trong các khung tăng nặng khác nhau trong cùng một tội phạm nói riêng. ví dụ, theo quy định của điều 168 blhs, thì:

– Các tình tiết phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người già, người yếu, không có khả năng tự vệ và nguy hiểm tái diễn … được quy định như các tình tiết tăng nặng định khung ở tiểu mục 2, điều 168 blhs;

XEM THÊM:  Cách pha màu acrylic vẽ giày

– việc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh … được quy định là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt tại tiểu mục 3, điều 168 blhs;

– việc sử dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, v.v., được quy định là tình tiết tăng nặng để định khung hình phạt tại tiểu mục 4, điều 168 blhs.

như vậy, trong số 15 tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 1 Điều 52 của BLHS chỉ có tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp đối với trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ mà không biết đang có thai, già yếu, không có khả năng tự vệ. tái phạm nguy hiểm, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình thế khẩn cấp, … được quy định là tình tiết tăng nặng, bị phạt nặng đối với tội trộm cắp. mức độ tăng nặng của hình phạt trong các trường hợp này cũng khác nhau. do đó, đối với một người bị kết tội trộm cắp, thì:

Xem ngay: Cách làm lẩu lươn ngon

– Bị cáo có một hoặc nhiều tình tiết phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người cao tuổi hoặc người không biết tự vệ và tái phạm nguy hiểm … mức hình phạt tối đa là 15 năm tù (hình phạt cao nhất được quy định tại khoản 2, điều 168 blhs);

– Bị cáo có tình tiết tăng nặng lợi dụng thiên tai, dịch bệnh thì chỉ bị phạt tù tối đa là 20 năm (mức hình phạt cao nhất quy định tại khoản 3 Điều 168 BLHS);

– Nếu bị cáo có một tình tiết tăng nặng là lợi dụng chiến tranh hoặc tình thế khẩn cấp, thì hình phạt tối đa là tù chung thân (hình phạt tối đa được quy định tại khoản 4, điều 168 blhs).

3. một số giả định cần lưu ý khi áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

theo các quy định tại khoản 2 của điều 52 của blhs, “các tình tiết được quy định bởi bộ luật này như là bằng chứng của án tích hoặc hình phạt không được coi là tình tiết tăng nặng.” Vì vậy, khi áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, cần nêu ra một số giả thiết sau:

– Thứ nhất, khi bị cáo bị kết án về một tội cụ thể mà tình tiết tăng nặng đã có tính chất quyết định, thì tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tương ứng quy định tại tiểu mục 1 của Điều 2 sẽ không được tiếp tục. Ví dụ, khi kết án một người đã thu xếp mang thai hộ vì mục đích thương mại theo quy định tại khoản 1 Điều 187 blhs, thì Tòa án không thể tiếp tục áp dụng điểm a (đã dàn xếp) khoản 1 Điều 52 blhs để quyết định hình phạt của người đó.

– Thứ hai, khi bị cáo bị kết án về một tội cụ thể theo tình tiết tăng nặng định khung mà cũng được BLHS xác định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì không áp dụng tình tiết tăng nặng tương ứng. của trách nhiệm hình sự. trách nhiệm quy định tại khoản 1, điều 52 của blhs. ví dụ, khi một người bị kết án về tội cướp tài sản quy định tại điểm a (có tổ chức), b (tính chất chuyên nghiệp), h (tái phạm nguy hiểm) hoặc e (tội chống người khác) dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người già yếu …) khoản 2 Điều 168 blhs thì Tòa án không được áp dụng thêm các điểm a (có tổ chức), b (chuyên nghiệp), h (tái phạm nguy hiểm) hoặc điểm i (phạm tội đối với người dưới 16 tuổi. , phụ nữ có thai, già yếu ..) khoản 1 điều 52 BLHS để quyết định xử phạt đối với họ.

XEM THÊM:  Tại sao máy tính tự tắt

– Thứ ba, khi kết án bị cáo về một tội nào đó với các tình tiết tăng nặng, họ định khung mức án (thuộc loại nghiêm khắc nhất) mặc dù họ cũng phạm tội trong trường hợp có tình tiết tăng nặng được định khung ở khoản nhẹ hơn và nhẹ hơn. các tình tiết cũng được BLHS xác định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 52 BLHS. ví dụ:

ví dụ 1: khi tuyên phạt một người về tội trộm cắp tài sản quy định tại điểm c (lợi dụng thiên tai, dịch bệnh – cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm l khoản 1 Điều 52 blhs) khoản 3 Điều 168 blhs và trường hợp bị cáo có tình tiết tăng nặng định khung hình phạt quy định tại tiểu mục 2 của Điều này (như có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, đối với người chưa thành niên dưới 16 tuổi), độ tuổi, phụ nữ biết có thai, già yếu hoặc không có khả năng tự vệ, tái phạm nguy hiểm) thì Tòa án cũng không thể áp dụng thêm các điểm a (có tổ chức), b (có tính chất chuyên nghiệp), h (tái phạm nguy hiểm) hoặc điểm i (phạm tội đối với một người. dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, già yếu …) tiểu mục 1 Điều 52 quyết định hình phạt theo họ.

Ví dụ 2: Một người phạm tội trộm cắp quy định tại điểm a (chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 52) khoản 4, điều 168 blhs và trong trường hợp bị cáo có các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt quy định tại khoản 2 (như có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết mình bị người đang mang thai, người già yếu, không có khả năng tự vệ, tái phạm nguy hiểm) hoặc có tình tiết tăng nặng quy định tại điểm c (lợi dụng thiên tai, dịch bệnh) khoản 3 Điều này thì Tòa án không được áp dụng thêm điểm a (có tổ chức), b (có tính chất chuyên nghiệp), h (tái phạm nguy hiểm), i (phạm tội đối với người dưới 16 tuổi). , phụ nữ biết đang mang thai, già yếu …) hoặc điểm l (lợi dụng thiên tai, dịch bệnh) khoản 1 Điều 52 BLHS để quyết định xử phạt.

Xem thêm: Tại Sao Hiện Tượng Ứ Giọt Chỉ Xảy Ra Ở Cây Bụi Thấp

tuy nhiên, trong độ phân giải không. 03/2020 / nq-hĐtp ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn việc áp dụng một loạt các quy định trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm về chức vụ sẽ hướng dẫn việc truy tố trách nhiệm hình sự trong trường hợp thực hiện nhiều lần cùng một loại hành vi quy định tại chương xxiii của bộ luật hình sự như sau:

“2. trong trường hợp một người thực hiện cùng một loại hành vi nhiều lần theo quy định tại chương xxiii của Bộ luật hình sự thì mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm và tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, của hối lộ hoặc bị thiệt hại do phạm tội gây ra. theo khung hình phạt tăng nặng ghi trong ngoặc đơn, nếu chưa truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì ngoài hình phạt tương ứng với khung với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, của hối lộ hoặc bị hư hỏng, còn được áp dụng các tình tiết sửa quà lớn hoặc các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sau:

XEM THÊM:  Tại sao phải làm từ thiện

a) nếu tổng giá trị của tài sản bị chiếm đoạt, của hối lộ hoặc bị thiệt hại được quy vào tiểu mục 2 của điều luật tương ứng thì người phạm tội sẽ bị thêm một tình tiết tăng nặng là “phạm tội hai lần trở lên”.

Ví dụ: Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Nguyễn Văn A nhận hối lộ trị giá 50.000.000 đồng; Đến ngày 30/6/2020, ông ta tiếp tục nhận hối lộ 100.000.000 đồng bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện. Trong trường hợp này, A bị áp dụng 02 tình tiết tăng nặng định khung: “Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng” và “phạm tội”. 02 lần trở lên ”theo quy định tại tiểu mục c và đ tiểu mục 2 Điều 354 Bộ luật hình sự.

b) Nếu tổng trị giá hàng hóa chiếm đoạt hoặc của hối lộ nhận được hoặc của hàng hóa bị hư hỏng thuộc một khung hình phạt tăng nặng khác, thì người phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự bổ sung với tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên”.

Ví dụ, ngày 03 tháng 11 năm 2019, Nguyễn Văn A nhận hối lộ trị giá 400.000.000 đồng; đến ngày 30/7/2020, ông ta tiếp tục nhận hối lộ với số tiền 200.000.000 đồng bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện. trong trường hợp này, a thuộc tình tiết tặng quà nặng nề mà định khung “của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng” quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 3 Điều 354 và các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội hai lần trở lên” quy định tại tiểu mục g tiểu mục 1 Điều 52 Bộ luật hình sự ”[2].

Theo chúng tôi, định hướng tại điểm b, khoản 2, điều 8 của nghị quyết trước đây của hội đồng thành phố tandtc là không chính xác. bởi vì:

– Trước hết, theo định hướng trước đây, không chỉ trong trường hợp 02 tội danh nêu trong ví dụ, mà cả các trường hợp phạm tội có tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều 354 blhs, tội phạm tội phạm còn có những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a, tiểu mục 1, Điều 52 BLHS. việc áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong các trường hợp trên không tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Bộ luật “những tình tiết mà Bộ luật này quy định là có dấu hiệu định tội hoặc xử phạt hình sự thì không được coi là tình tiết tăng nặng. “.

– Thứ hai, tính chất “tăng nặng trách nhiệm hình sự” của 02 tội danh của Nguyễn Văn a trong vụ án trên đã định khung nặng hơn. do 02 lần phạm tội (lần thứ nhất nhận hối lộ 400.000.000 đồng; lần thứ hai nhận hối lộ 200.000.000 đồng) và mỗi lần phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 354 blhs lẽ ra đã bị lôi kéo và bị coi là phạm tội theo quy định tại điểm a “của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng” khoản 3 của điều luật này. đồng thời, người bị kết án có nguy cơ bị trừng phạt với mức hình phạt cao hơn mức quy định tại khoản 2, Điều 354 blhs.

Xem thêm: Nhân vật trong truyền thuyết là gì

Xem thêm: Nhân vật trong truyền thuyết là gì

Vậy là đến đây bài viết về Tình tiết định khung tăng nặng là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button