Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống

Lời giải: Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

Không dùng con lai kinh tế để làm giống là vì:

Con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn sẽ được tổ hợp lại với nhau tạo thể đồng hợp lặn → các tính trạng có hại sẽ được biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.

Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi dùng con lai F1làm sản phẩm, khôngdùng nó làm giống.

Bạn đang xem: Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống

Không dùng con lai kinh tế để làm giống là vì:

Con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn sẽ được tổ hợp lại với nhau tạo thể đồng hợp lặn → các tính trạng có hại sẽ được biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.

– Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, khôngdùng nó làm giống.- Vì thế hệ tiếp theo có sự phân li dẫn đến sự gặp nhau của các gen lặn gây hại.

Tham khảo :

* Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi dùng con lai F1làm sản phẩm, khôngdùng nó làm giống.

* Không dùng con lai kinh tế để làm giống là vì:

– Con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn sẽ được tổ hợp lại với nhau tạo thể đồng hợp lặn → các tính trạng có hại sẽ được biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.

a, Ưu thế lai là gì? Nguyênnhân của hiện tượng ưu thế lai .

b, Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1,sau đó giảm dần qua các thế hệ ?

1. Nhiễm sắc thể là gì?

A. NST là cấu trúc nằm trong nhân tế bào.

B. NST là cấu trúc nằm trong nhân tế bào bắt màu bằng các thuốc nhuộm kiềm tính.

C. NST là cấu trúc nằm ngoài nhân tế bào

D. NST là cấu trúc nằm trong nhân tế bào không bắt màu bằng thuốc nhuộm kiềm tính.

1) Tại sao tự thụ phấn và giao phối gần gây thoái hóa giống? Tự thụ phấn và giao phối gần có ý nghĩa gì với chọn giống? Tại sao tự thụ phấn gây thoái hóa giống mà vẫn được sử dụng trong chọn giống cây trồng?

2)

a) Ưu thế lai là gì? Nguyên nhân của ưu thế lai? Tại sao không dùng con lai F1 làm giống?

b) Trình bày các phương pháp tạo ưu thế lai?

3) Phân biệt thường biến với đột biến?

4) Thể dị bội là gì? Trình bày cớ chế phát sinh thể 3 nhiễm.

5) Nêu các bệnh tật di truyền ở người mà em biết? Tại sao phụ nữ ngoài 35 tuổi không nên sinh con.

Lớp 9 Sinh học Di truyền và Biến dị – Chương I. Các thí nghiệm củ…
1
0

Khi lai một gà trống trắng với một gà mái đen đều thuần chủng, người ta thu được đồng loạt các con có màu xanh da trời. Biết tính trạng màu lông do 1 cặp gen quy định

a/. Tình trạng trên được di truyền theo quy luật nào ?

b/. Cho những con gà lông xanh da trời giao phối với nhau, sự phân ly tính trạng về màu lông ở đời con như thế nào ?

c/. Cho lai gà lông xanh với gà lông trắng sự phân ly ở đời con sẽ như thế nào ? Có cần kiểm tra độ thuần chủng của giống ban đầu không ? Tại sao ?

Cám ơn mọingười nhiều .

Lớp 9 Sinh học Di truyền và Biến dị – Chương I. Các thí nghiệm củ…
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!