Blogs

understated là gì

Bạn đang quan tâm đến understated là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO understated là gì tại đây.

But this understates the seriousness of this particular problem because it doesn't show the thickness of the ice.

Đang xem: Understated là gì

Nhưng điều này đã nói giảm đi sự nghiêm trọng của vấn đề vì nó không cho biết độ dày của lớp băng.

For example, widespread pessimism about a stock can drive a price so low that it overstates the company”s risks, and understates its prospects for returning to profitability.
Ví dụ, tình trạng bi quan phổ biến rộng rãi về một cổ phiếu có thể dẫn đến một mức giá quá thấp tới mức nó phóng đại các rủi ro của công ty, và giảm bớt triển vọng của nó trong việc trở lại khả năng sinh lời.

English-Vietnamese dictionary
In August 2006 he criticized the administration for continually understating the effectiveness of the insurgency: “We not told the American people how tough and difficult this could be.”
Tháng 8 năm 2006 ông chỉ trích chính phủ vì liên tục đáng giá thấp tình trạng hữu hiệu của quân nổi dậy: “Chúng ta đã không cho người dân Mỹ biết là cuộc chiến này khó khăn và gay go thế nào.”

English-Vietnamese dictionary
Wabi now connotes rustic simplicity, freshness or quietness, and can be applied to both natural and human-made objects, or understated elegance.
Wabi hiện tại bao hàm sự tinh giản hoá, tươi mát hoặc tĩnh lặng một cách mộc mạc, hoặc sự sang trọng được giảm bớt đi, và có thể sử dụng với cả đối tượng tự nhiên và nhân tạo.

English-Vietnamese dictionary
Some Western experts believe the evidence released from the Soviet archives is understated, incomplete or unreliable.
Một số chuyên gia cho rằng các bằng chứng từ tư liệu của Liên Xô đã được làm giảm nhẹ đi, không hoàn chỉnh, hoặc là không đáng tin.

English-Vietnamese dictionary
The New Catholic Encyclopedia understates matters when it says: “The notion of the soul surviving after death is not readily discernible in the Bible.”
“Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) giảm bớt sự thật của vấn đề khi nói: “Khái niệm về linh hồn sống sót sau khi người ta chết đi không được thấy rõ trong Kinh-thánh”.

XEM THÊM:  Phim Thái Tử Phi Thăng Chức Kí Tập 1 Vietsub, Xem Phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký Tập 1 Vietsub

English-Vietnamese dictionary
NRV is part of the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and International Financial Reporting Standards (IFRS) that apply to valuing inventory, so as to not overstate or understate the value of inventory goods.
NRV là một phần của Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận rộng rãi (GAAP) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) áp dụng cho việc định giá hàng tồn kho, để không vượt quá hoặc vượt quá giá trị của hàng tồn kho.

English-Vietnamese dictionary
Instead of strained vocal pyrotechnics, Lopez sticks to the understated R&B murmur of a round-the-way superstar who doesn”t need to belt because she knows you”re already paying attention.”
Thay cho giọng hát đầy căng thẳng đến nổi trội, Lopez lại dính với tiếng thì thào nhạc R&B đầy gượng gạo của một ngôi sao mới nổi, người không cần phải nổi bật vì cô đã sẵn biết rằng mình đã gây chú ý.”

English-Vietnamese dictionary
Without going into all the accounting intricacies , LIFO understates inventory value , overstates the cost of sales , and therefore lowers reported earnings .
Không đi sâu vào chi tiết các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực kế toán , phương pháp LIFO làm giảm bớt giá trị hàng tồn kho , tăng chi phí vật liệu và nhân công , và do đó hạ thấp thu nhập trong báo cáo .

English-Vietnamese dictionary

English-Vietnamese dictionary
Những chiến thắng vĩ đại trước người Aztec của người Tarascans không thể được đánh giá thấp.

English-Vietnamese dictionary
The Gold Anti-Trust Action Committee claims that clearing data substantially understates the true amount of gold traded, due to the netting of trades in the calculation of Clearing Statistics.
Ủy ban hành động chống độc quyền vàng tuyên bố rằng các số liệu kết toán đã công bố giảm bớt đi đáng kể giá trị thật sự của vàng được giao dịch, do sự quyết toán bù trừ các giao dịch trong tính toán của thống kê kết toán.

XEM THÊM:  Mở Thẻ Tín Dụng Tặng Vali 2019, Mở Thẻ Tín Dụng Online Citibank: Tặng Vail 3

Xem thêm: Sàn Gỗ Bao Nhiêu 1M2 – Tính Toán Chi Phí Thi Công Lắp Đặt

English-Vietnamese dictionary
The people of Edo expressed their tastes in using this term to refer to anything from song to fashion to craftsmanship that was beautiful by being understated, or by being precisely what it was meant to be and not elaborated upon.
Người dân Edo bày tỏ thị hiếu của họ trong việc sử dụng thuật ngữ này để chỉ bất cứ điều gì từ bài hát cho tới thời trang và nghề thủ công mà đẹp một cách không thật, hoặc là chính xác những gì mà nó mang nghĩa và không xây dựng trên.

English-Vietnamese dictionary
The IRS has an additional three more years to make changes if the taxpayer has substantially understated gross income.
IRS có một bổ sung thêm ba năm để thực hiện thay đổi nếu các người đóng thuế có đáng kể kín đáo tổng thu nhập.

English-Vietnamese dictionary

English-Vietnamese dictionary
Tuy nhiên, sốt rét — hàng triệu người chết mỗi năm do sốt rét hậu quả của nó bị nói giảm đi rất nhiều.
Và điều đó có nghĩa là chúng ta lại khó tập trung hơn khi nghe gì đó yên tĩnh, tinh tế nhẹ nhàng.
Other analysts argue that oil producing countries understate the extent of their reserves to drive up the price.
Các nhà phân tích khác cho rằng các quốc gia sản xuất dầu mỏ đã hiểu được mức độ dự trữ của họ để tăng giá.

English-Vietnamese dictionary
Financial analysts tend to like the understated or conservative impact on a company “s financial position and earnings that are generated by the application of LIFO valuations as opposed to other methods such as first-in , first-out ( FIFO ) and average cost .
Các nhà phân tích tài chính thường thích tác động giảm nhẹ hoặc vừa phải đối với tình trạng tài chính và thu nhập của công ty , được tạo ra nhờ áp dụng các phương pháp định giá LIFO ( nhập sau xuất trước ) đối lập với những phương pháp khác , chẳng hạn phương pháp giá thành bình quân và nhập trước xuất trước ( FIFO ) .

XEM THÊM:  Từ trong tiếng Việt (phần đầu)

English-Vietnamese dictionary
The efforts of Al Gore and other environmental campaigns have focused on the effects of global warming and have managed to increase awareness and concern, but despite these efforts, the number of Americans believing humans are the cause of global warming was holding steady at 61% in 2007, and those believing the popular media was understating the issue remained about 35%.
Các nỗ lực của Al Gore và các chiến dịch môi trường khác đã tập trung vào những ảnh hưởng của sự ấm lên toàn cầu và đã tìm được cách để nâng cao nhận thức và sự quan tâm, nhưng bất chấp những nỗ lực, số người Mỹ tin rằng con người là nguyên nhân của sự ấm lên toàn cầu đang giữ ổn định ở mức 61% trong năm 2007, và những người tin rằng các phương tiện truyền thông phổ biến đang nói nhẹ các vấn đề này đi rơi vào khoảng 35%.

English-Vietnamese dictionary
Wage Expense $1000.00 Cash $1000.00 Wage Expense $200.00 Accrued Wages Payable $200.00 If the company does not record the 2nd transaction, both Expenses and Liabilities are understated.
Lương Chi $1000.00 Tiền mặt $1000.00 Lương Chi $200.00 Tiền Lương tồn động Phải Trả $200.00 Nếu công ty không ghi lại giao dịch thứ hai, cả Chi phí và Nợ đều được báo cáo không đúng sự thật.

English-Vietnamese dictionary

English-Vietnamese dictionary
Oldman miêu tả nhân vật của ông là một người “liêm khiết, đạo đức, anh hùng nhưng hay nói thiếu”.

Xem thêm: Trà Giảm Cân Beone Có Tốt Không, Trà Giảm Cân Beone Plus Mẫu Mới

English-Vietnamese dictionary

English-Vietnamese dictionary
Những tác động tiềm ẩn của máy tính bảng Surface lên thị trường PC là không thể xem thường .

Tools

Dictionary builder Pronunciation recorder Add translations in batch Add examples in batch Transliteration All dictionaries

About

About vccidata.com.vn Partners Privacy policy Terms of Service Help

Stay in touch

Facebook Twitter Contact

Vậy là đến đây bài viết về understated là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button