Hỏi đáp

Trình bày quan điểm phát triển là gì

Bạn đang quan tâm đến Trình bày quan điểm phát triển là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Trình bày quan điểm phát triển là gì tại đây.

trong cuộc sống, mọi sự vật, hiện tượng luôn vận động, phát triển và tồn tại theo một quy luật nhất định. sự phát triển gắn liền với tính phổ biến của mọi sự vật, sự kiện, hiện tượng. trong phép biện chứng duy vật, nguyên lý về sự phát triển là một trong hai nguyên lý quan trọng làm cơ sở của một tầm nhìn tổng hợp. phát triển là đặc điểm chung, phát triển là tất yếu khách quan. Vậy phát triển là gì? Nguyên lý phát triển được hiểu và hiểu như thế nào theo triết học Mác – Lê-nin?

1. phát triển là gì?

Có nhiều quan điểm về “phát triển”, theo đó:

– Theo quan niệm biện chứng, phát triển là một quá trình diễn tiến từ chính đến lớn. Quá trình này diễn ra dần dần, làm nảy sinh cái mới thay thế cái cũ, sự phát triển không phải lúc nào cũng diễn ra theo đường thẳng mà rất quanh co, phức tạp, thậm chí có những bước lùi tạm thời. Theo quan điểm biện chứng, sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần dần về lượng dẫn đến thay đổi về chất, là quá trình phát triển theo hình xoắn ốc và cuối mỗi chu kỳ sự vật dường như lặp lại đối tượng ban đầu nhưng ở mức độ cao hơn. . cao. quan điểm biện chứng cũng khẳng định nguồn gốc của sự phát triển là ở bản thân sự vật.

Bạn đang xem: Trình bày quan điểm phát triển là gì

– Theo quan điểm siêu hình, sự phát triển chỉ là sự tăng giảm về lượng, không có sự thay đổi về chất của sự vật; hoặc nếu có một sự thay đổi nào đó về chất thì sự thay đổi đó chỉ diễn ra trong một mạch kín, không có sự ra đời của sự vật mới với chất mới. những người theo chủ nghĩa siêu hình xem sự phát triển là một quá trình liên tục, không phức tạp, từng bước một.

phát triển còn là quá trình làm nảy sinh và giải quyết những mâu thuẫn khách quan vốn có của các sự vật, hiện tượng; đó là quá trình thống nhất giữa phủ định yếu tố tiêu cực và tính di truyền, nâng cao yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng cũ dưới dạng sự vật, hiện tượng mới.

development, tên trong tiếng Anh là: “ development “.

2. những nguyên tắc phát triển theo triết học Mác – Lênin:

2.1. bản chất của phương pháp:

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự phát triển có bốn đặc điểm cơ bản: tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú.

– tính khách quan của sự phát triển được thể hiện ở nguồn gốc của sự vận động và phát triển. đó là quá trình bắt nguồn từ bản thân sự vật, hiện tượng là quá trình giải quyết các mặt mâu thuẫn của sự vật, hiện tượng đó. thuộc tính này là thuộc tính tất yếu không phụ thuộc vào ý thức của con người.

<3

– tính phổ biến của sự phát triển được phản ánh trong các quá trình phát triển diễn ra trong phạm vi tự nhiên, xã hội và tư tưởng; trong mọi sự vật, hiện tượng trong quá trình, mọi giai đoạn của hiện tượng đó. trong mỗi quá trình biến đổi lẽ ra có khả năng dẫn đến sinh ra theo quy luật khách quan.

XEM THÊM:  Tại Sao Ốc Sên Sợ Muối

xem thêm: lực lượng sản xuất là gì? lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

+ trong tự nhiên: cải thiện khả năng của cơ thể để thích ứng với những thay đổi của môi trường

ví dụ: những người từ miền nam đi làm việc ở miền bắc lúc đầu với thời tiết thay đổi, họ sẽ cảm thấy khó chịu nhưng dần dần họ sẽ quen và thích nghi.

Xem ngay: Tại Sao Internet Explorer Không Vào Được

+ trong xã hội: nâng cao khả năng chinh phục của tự nhiên, đổi mới xã hội, vươn lên ngày càng cao trong sự nghiệp giải phóng con người.

chẳng hạn, mức sống của dân cư của xã hội tiếp theo luôn cao hơn mức sống của xã hội đầu tiên.

+ trong tư tưởng: khả năng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và đầy đủ hơn về tự nhiên và xã hội. chẳng hạn, mức độ hiểu biết của mọi người cao hơn trước.

– Tính đa dạng, phong phú của sự phát triển thể hiện ở chỗ: phát triển là xu thế phát triển của các sự vật, hiện tượng, nhưng mỗi hiện tượng có một quá trình phát triển khác nhau, tồn tại trong những thời điểm và không gian khác nhau, chịu những tác động khác nhau và sự tác động đó có thể làm thay đổi chiều hướng của quá trình phát triển của sự vật, đôi khi có thể làm cho sự vật, hiện tượng đi ngược lại tạm thời. .

Đồng thời, trong quá trình phát triển của mình, sự vật cũng chịu tác động của các sự vật, hiện tượng khác, từ nhiều yếu tố, điều kiện. ảnh hưởng đó có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của sự vật, đôi khi nó có thể làm thay đổi hướng phát triển của sự vật, thậm chí làm cho sự vật đi ngược lại.

chẳng hạn, nói chung, trẻ em ngày nay phát triển nhanh hơn cả về thể chất và trí tuệ so với trẻ em của các thế hệ trước vì chúng được thừa hưởng những thành tựu và điều kiện thuận lợi mà xã hội mang lại. Trong thời đại hiện nay, thời gian CNH-HĐH của các nước chậm phát triển và chậm phát triển sẽ ngắn hơn nhiều so với các nước đã thực hiện do được kế thừa kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các nước đi trước. nhưng vấn đề là vận dụng kinh nghiệm và tận dụng sự hỗ trợ đó như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều vào lãnh đạo và người dân các nước chậm phát triển và kém phát triển.

xem thêm: mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

Để khái quát bản chất thay đổi của các sự vật và hiện tượng, Ph.Ăngghen đã viết rằng: “tư tưởng của nhà siêu hình học chỉ dựa trên những phép đối lập hoàn toàn không tương thích, họ nói có, có, không, không, không. Đối với họ, một sự vật tồn tại hoặc không tồn tại thì hiện tượng này không thể vừa là chính nó vừa là hiện tượng khác, khẳng định và phủ định triệt để lẫn nhau … ngược lại, tư tưởng biện chứng là tư tưởng mềm dẻo, linh hoạt, không còn biết giới hạn tuyệt đối nghiêm ngặt, đến “hay là”. .. “hoặc” … “vô điều kiện” không bao giờ nữa (chẳng hạn như: “hoặc có hoặc không”, hoặc tồn tại hoặc không tồn tại). Tư tưởng biện chứng thừa nhận rằng trong những trường hợp cần thiết, ngoài “hoặc” … hoặc “cũng có” cả hai là … chẳng hạn như “một lần nữa. Ví dụ, theo quan điểm biện chứng, một sự vật hữu hình luôn luôn có nó và nó không phải là nó, một cái tên luôn bay bổng ở cả vị trí a và không, khẳng định và phủ định loại trừ lẫn nhau. và không thể tách rời

XEM THÊM:  Tại sao cắm sạc laptop không vào điện

theo lenin: muốn thực sự hiểu sự vật cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các quan hệ và “quan hệ gián tiếp” của sự vật đó và cũng cho rằng: phép biện chứng đòi hỏi phải quan tâm đến tất cả các mặt của các quan hệ trong cụ thể phát triển của chúng.

2.2. tầm quan trọng của phương pháp luận:

nguyên lý của sự phát triển là cơ sở lý luận khoa học định hướng cho nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. theo nguyên tắc này, trong mọi nhận thức và thực tiễn phải có quan điểm của sự phát triển. theo v.i. lenin, “… lôgic biện chứng đòi hỏi phải xem xét sự vật trong sự phát triển của chúng, trong sự ‘tự vận động’ của chúng …, trong sự biến đổi của chúng”. Quan điểm phát triển đòi hỏi phải khắc phục tính bảo thủ, trì trệ, định kiến ​​và chống đối phát triển.

– nguyên tắc phát triển là cơ sở lý luận khoa học để định hướng nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.

Theo nguyên tắc này, trong mọi nhận thức và trong thực tế, cần phải có tầm nhìn về sự phát triển. Để phát triển, cần khắc phục những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, lạc hậu, thành kiến, chống lại sự phát triển.

– nguyên lý của sự phát triển cho thấy trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người cần phải tôn trọng quan điểm của sự phát triển. quan điểm này đòi hỏi cả trong nhận thức và giải quyết một vấn đề nào đó, con người cần đặt mình vào trạng thái năng động và trong xu thế phát triển chung.

Xem thêm: Alpha Beta Omega là gì? Thuật ngữ đam mỹ

– để nhận ra và giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong thực tế, một mặt, cần phải đặt mọi thứ theo xu hướng đi lên của chúng. phải nhận thức rõ tính chất quanh co, phức tạp của quá trình phát triển (nghĩa là phải có quan điểm nhã nhặn cụ thể khi nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phù hợp với tính chất phong phú, đa dạng của phức tạp).

– Với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, nó là một tầm nhìn tổng thể, một quan điểm phát triển góp phần định hướng, chỉ đạo hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn hoàn thiện bản thân của con người. .

XEM THÊM:  Tại sao tủ lạnh bị đóng tuyết

xem thêm: tầm nhìn toàn diện của chủ nghĩa Mác-Lênin và ứng dụng của tầm nhìn toàn diện

– Xem xét sự vật theo quan điểm phát triển cũng phải biết chia quá trình phát triển của sự vật thành các giai đoạn. Trên cơ sở đó, tìm ra phương pháp nhận thức phù hợp và tác động để thúc đẩy mọi thứ tiến triển nhanh hơn hoặc kìm hãm sự phát triển của chúng tùy thuộc vào việc sự phát triển đó có lợi hay bất lợi cho cuộc sống con người.

– Vận dụng khái niệm phát triển vào hoạt động thực tiễn nhằm thúc đẩy sự vật phát triển theo quy luật vốn có của chúng đòi hỏi chúng ta phải phát hiện ra những mâu thuẫn của hoạt động thực tiễn, từ đó giải quyết những mâu thuẫn và tìm ra sự phát triển. chúng ta phải vượt qua tư duy bảo thủ, định kiến, trì trệ, v.v. bạn phải đặt các sự vật và hiện tượng theo xu hướng tăng dần.

Quan điểm phát triển giúp khắc phục tư duy bảo thủ, trì trệ, định kiến ​​trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, tầm nhìn toàn diện, tầm nhìn lịch sử – cụ thể, quan điểm phát triển giúp định hướng, chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn nhằm cải tạo hiện thực, nâng cao khả năng sáng tạo của con người. tuy nhiên, để nhận thức được chúng, mỗi người cần nắm vững cơ sở lý luận, nguyên lý liên hệ phổ biến và nguyên lý phát triển, biết vận dụng sáng tạo vào hoạt động của mình.

nơi có thể rút ra các bài học phát triển sau:

– trước hết, cần tích cực, chủ động điều tra để phát hiện ra những mặt trái của từng sự vật, sự việc, hiện tượng để xác định phương hướng phát triển và giải pháp phù hợp.

– Thứ hai, khi xem xét sự vật, hiện tượng phải đặt hiện tượng đó vận động và phát triển. bởi vì mọi thứ không chỉ như hiện hữu trước mắt mà còn cần phải nắm bắt và hiểu rõ xu hướng phát triển cũng như năng lực chuyển hóa của mình.

– Thứ ba, cần có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan về các sự vật, hiện tượng để không bị lung lay trước những xoay vần của sự phát triển trong thực tiễn.

– Kế thừa những thuộc tính, những bộ phận hợp lý của cái cũ, nhưng đồng thời phải kiên quyết loại bỏ những cái đã quá cũ cản trở, ảnh hưởng đến sự phát triển. vì trong phát triển có tính kế thừa nên phải tích cực phát hiện, phát huy những cái mới, phù hợp để từ đó tìm cách thúc đẩy cái mới phát triển, để cái mới chiếm vai trò chủ đạo.

xem thêm: lý thuyết hàng hóa sức lao động của c. Thẻ thị trường lao động Việt Nam

Xem ngay: TẠI SAO THÀNH VIÊN HỢP DANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỦ DNTN

Vậy là đến đây bài viết về Trình bày quan điểm phát triển là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button