Hỏi đáp

Khái niệm chủ nghĩa yêu nước là gì

Bạn đang quan tâm đến Khái niệm chủ nghĩa yêu nước là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Khái niệm chủ nghĩa yêu nước là gì tại đây.

Xem thêm: Los là viết tắt của từ gì

chủ đề 1

Bạn đang xem: Khái niệm chủ nghĩa yêu nước là gì

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam –

nền tảng, sự phát triển

tôi. khái quát về lòng yêu nước của người Việt Nam

1. khái niệm về lòng yêu nước

Giảng viên cần phân tích và làm rõ các khái niệm về lòng yêu nước và tinh thần yêu nước.

– lòng yêu nước là một trạng thái tình cảm – xã hội phổ biến vốn có ở tất cả các quốc gia – dân tộc trên thế giới.

– Lòng yêu nước không chỉ đơn thuần là tư duy yêu nước, tình cảm yêu nước, hay lòng yêu nước nói chung. cũng không đồng nhất với chủ nghĩa yêu nước hay truyền thống yêu nước. chủ nghĩa yêu nước là sự kết hợp chặt chẽ giữa lí trí yêu nước và lòng yêu nước của con người, là sự phát triển cao độ của tư tưởng yêu nước, tinh thần yêu nước vươn lên tự giác.

2. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Trong phần này, giáo viên phải phân tích và làm rõ 02 câu hỏi:

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là tổng hòa tri thức, tình cảm và ý chí của con người Việt Nam, tạo thành động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy họ sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ, hy sinh quên mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

p>

– Phân tích và làm rõ 03 yếu tố cơ bản cấu thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: tri thức, tình cảm và ý chí của nhân dân Việt Nam.

3. vị trí và ý nghĩa của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Phần này, giáo viên nên tập trung phân tích rõ những điểm sau:

– Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là cội nguồn sức mạnh, là “bệ phóng” đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn sóng gió, thử thách để đạt được những thắng lợi vẻ vang.

– Lòng yêu nước là giá trị thiêng liêng chung của mọi dân tộc Việt Nam, của các dân tộc hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, của cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, trở thành nét nhân cách tiêu biểu của người Việt Nam.

– Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nội dung cốt lõi của tư tưởng, nhân sinh quan và thế giới quan Việt Nam, là cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là động lực tinh thần to lớn của toàn dân tộc, là nhân tố chính, là nhân tố quyết định tạo nên động lực nội sinh để dân tộc ta trường tồn và phát triển.

– Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nguồn sức mạnh trường tồn trong lòng dân tộc ta.

ii. cơ sở hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Đây là một trong những nội dung quan trọng của bài học, giảng viên cần tập trung phân tích và làm rõ 4 cơ sở cơ bản sau:

1. lịch sử dựng nước: sự gắn bó của mỗi người với thiên nhiên, quê hương, đất nước

– lòng yêu nước thường được nảy sinh từ tình yêu đất nước, nơi sinh ra và lớn lên của mỗi người; sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, cộng đồng dân cư, sau đó là quốc gia, dân tộc.

– Nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là nền kinh tế trồng lúa nước, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. bản thân điều đó đã tạo ra một mối liên hệ rất chặt chẽ giữa con người với thiên nhiên, với các dân tộc, với mảnh đất mà họ đã sinh sống và đang canh tác.

2. quá trình hình thành và buổi đầu thống nhất của dân tộc Việt Nam

– Quá trình thống nhất đất nước và thời kỳ đầu hình thành đất nước ở Việt Nam đã tác động sâu sắc đến sự phát triển của chủ nghĩa yêu nước, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

– Cùng với quá trình thống nhất đất nước là quá trình hình thành và thống nhất đất nước, tức là quá trình các cộng đồng xích lại gần nhau trên cơ sở những tư tưởng và tình cảm chung, trong một nền văn hóa chung. văn hóa tổng hợp.

3. lịch sử hào hùng, hào hùng của dân tộc chống giặc ngoại xâm

Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và trên thế giới, cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dồi dào nên luôn là mục tiêu xâm lược và thôn tính của các đế quốc nước ngoài.

– Trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, dân tộc ta thường phải đương đầu với những kẻ thù mạnh hơn rất nhiều.

– sự gắn bó mật thiết giữa bảo vệ đất nước đi đôi với bảo vệ nòi giống, bảo vệ bản sắc dân tộc.

4. sự hình thành nền văn hóa thống nhất và đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Thời xa xưa, trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay, các nền văn hóa phát triển, làm nảy sinh các nhà nước sơ khai.

– Trải qua bao biến thiên lịch sử, những dòng văn hóa lịch sử ấy đã hòa vào dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam.

Xem thêm: Los là viết tắt của từ gì

câu hỏi thảo luận

1. lòng yêu nước của người Việt Nam là gì?

2. vị trí, ý nghĩa của chủ nghĩa yêu nước ở Việt Nam?

3. cơ sở hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam?

chủ đề 2

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử

trọng tâm của bài viết là phân tích, làm rõ tư tưởng: “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là sản phẩm của một quá trình lịch sử lâu dài, xuất phát từ tình cảm yêu quê hương, đất nước dần trở thành tư tưởng chính trị sâu sắc, toàn diện, để lòng yêu nước ”.

XEM THÊM:  Oscar là giải thưởng về lĩnh vực gì

Diễn giả phải phân tích sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong suốt từng thời kỳ lịch sử của dân tộc. cụ thể ở phần i, ii, iii, iv, giảng viên phải vạch trần và phân tích: bối cảnh lịch sử, những biểu hiện của tinh thần yêu nước trong từng thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tôi. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ dựng nước

ii. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống ách thống trị của phong kiến ​​Trung Quốc, giành lại độc lập dân tộc

iii. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ phong kiến ​​Việt Nam (938 – 1858)

iv. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc

Xem thêm: Ren là gì? Bảng tra bước ren tiêu chuẩn hiện nay

v. nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Đây là nội dung chính của bài học, giảng viên cần phân tích và làm rõ một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam:

1. yêu quê hương đất nước, gắn bó cộng đồng dân tộc

2. ý thức sâu sắc về độc lập, tự cường, bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bản sắc văn hóa dân tộc

3. thông minh, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để cứu nước

4. truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất

5. tôn trọng tình yêu thương, lòng nhân từ, sự trung thành, độ lượng, tình người, tình người

câu hỏi thảo luận

1. các giai đoạn hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam?

2. nội dung cơ bản của truyền thống yêu nước trong lịch sử dân tộc Việt Nam?

chủ đề 3

Chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam

trong cuộc cách mạng mới

Xem thêm: Los là viết tắt của từ gì

tôi. những yếu tố tác động đến người bệnh Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới

giảng viên nên tập trung vào phân tích và làm rõ những điều sau:

1. tác động của những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới và khu vực

– Tình hình thế giới, khu vực trong những năm gần đây và dự báo những năm tới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

– Mặc dù hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế quan trọng. nhưng tình hình an ninh, chính trị trên thế giới đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp.

– Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, ngày càng có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định, thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế trong khu vực. song đây cũng là lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài.

– Vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền, biển, đảo trong khu vực và trên vùng biển phía Đông vẫn gay gắt và phức tạp.

2. Quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa

Hãy phân tích và làm rõ đề: quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của nước ta trong những năm gần đây và xu thế toàn cầu hoá đã và đang làm cho đời sống xã hội của đất nước có nhiều thay đổi, trong đó, lĩnh vực văn hoá – tư tưởng đã khởi sắc và đạt được những thành tựu nhất định, đồng thời lĩnh vực văn hóa, tư tưởng cũng gặp nhiều thách thức khó khăn.

3. sự thay đổi kinh tế xã hội của đất nước

– Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và chỉ đạo, thực hiện hơn 30 năm, đến nay đã và đang thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

– Mặt trái của cơ chế thị trường đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và hành động của thanh niên, là lực cản lớn, tác động tiêu cực đến việc giáo dục, phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

ii. biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

để phân tích, làm rõ hàng loạt biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các phương diện sau:

1. từ góc độ kinh tế

– Lòng yêu nước từ góc độ kinh tế thể hiện trước hết ở tinh thần vươn lên rửa sạch nỗi xấu hổ vì nghèo nàn, lạc hậu, thua kém các nước.

– Yêu nước trong điều kiện hiện nay là sự ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện; đó là tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tiết kiệm của mỗi người dân để tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội.

– Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, mỗi người dân Việt Nam cần thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách mạnh dạn hành động trên mặt trận kinh tế, trí tuệ, khoa học và công nghệ…

2. từ góc độ chính trị xã hội

– Yêu nước ngày nay là nâng cao lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và tương lai tươi sáng của đất nước, tương lai của dân tộc, tránh tự ti, dao động, bi quan.

– Lòng yêu nước trong điều kiện ngày nay cần gắn liền với ý thức độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường; tận dụng tối đa các nguồn lực bên ngoài, tăng cường nội lực, sức mạnh bên trong…

– Lòng yêu nước ngày nay còn được thể hiện ở tinh thần đoàn kết, đấu tranh chống những thói hư, tật xấu, bảo thủ, trì trệ trong tư duy, cách nghĩ và việc làm, đấu tranh phòng, chống, “tự diễn biến”, “tự sự biến đổi ”. “, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

XEM THÊM:  Bàng quang ít nước tiểu là bệnh gì

3. từ góc độ quốc phòng và an ninh quốc gia

– Yêu nước ngày nay là nêu cao ý nghĩa bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhận thức sâu sắc về “đối tác” và “đối tượng”.

– Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống, bảo vệ môi trường hòa bình, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

iii. phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Giáo viên nên phân tích và làm rõ một số nội dung chính sau:

1. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, của dân tộc ta, là đặc trưng của chủ nghĩa yêu nước trong thời đại Hồ Chí Minh.

2. kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân

– Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng đã kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân.

– ngày nay, phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là biết phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; thực hiện các nghĩa vụ quốc tế trong phạm vi cho phép của hoàn cảnh quốc tế khả thi và thích hợp.

3. không ngừng củng cố và tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn đảng, đoàn kết toàn dân, toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế

nêu rõ: đoàn kết là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng.

Phân tích những nguyên tắc trong việc thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

câu hỏi thảo luận

1. những nhân tố ảnh hưởng đến chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới?

2. những phương thức biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới?

3. giải pháp phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới?

Xem ngay: đuông dừa là ấu trùng của con gì

chủ đề 4

giáo dục lòng yêu nước ở Việt Nam

trong giai đoạn mới

Xem thêm: Los là viết tắt của từ gì

tôi. nhu cầu tăng cường hợp tác trong giáo dục ngày nay

Diễn giả phân tích và làm rõ hai ý cơ bản sau:

1. Vị trí, vai trò của chủ nghĩa yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. những nhân tố ảnh hưởng đến chủ nghĩa yêu nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

ii. nội dung giáo dục lòng yêu nước

người nói phân tích và làm rõ các nội dung sau:

1. giáo dục lòng tự hào, tự tôn, tự tôn dân tộc sâu sắc

– Tiến hành xây dựng để mỗi người Việt Nam có niềm tự hào dân tộc sâu sắc: tự hào về đất nước Việt Nam tươi đẹp, sông núi hùng vĩ; tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước, của dân tộc anh hùng, bất khuất đã nhiều lần đánh thắng giặc ngoại xâm hùng mạnh; tự hào về các anh hùng dân tộc; tự hào về nền văn hóa Việt Nam với những giá trị tinh thần bền vững, sức mạnh trường tồn của dân tộc ta.

– Dựa trên niềm tự hào về quá khứ và hiện tại, xây dựng niềm tự hào mới: ý thức sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc ta, của toàn dân tộc là độc lập dân tộc gắn liền với chủ quyền quốc gia. ý nghĩa xã hội…

2. giáo dục hoài bão, khát vọng và ý chí thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội

Mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hoài bão, khát vọng của con người trong thời kỳ mới thấm nhuần tinh thần yêu nước sâu sắc là vươn lên thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. giáo dục tinh thần sẵn sàng làm mọi việc vì dân, vì nước với ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt khó, đánh thắng kẻ thù nào

lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể để cả nước, cùng cả nước giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một biểu hiện cụ thể và sống động của lòng yêu nước khi nó trở thành máu thịt trong mỗi con người là nhu cầu được sống và làm việc của mình cho Tổ quốc, cho nhân dân; đó là lối sống, thói quen đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, hết lòng phụng sự Tổ quốc, cách mạng và nhân dân.

4. giáo dục ý thức đấu tranh kiên quyết, bền bỉ trước mọi hành động đe dọa lợi ích quốc gia, dân tộc

Ngày nay, mỗi người Việt Nam hãy đề cao cảnh giác, kiên quyết làm thất bại âm mưu xâm hại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, … làm suy yếu sức mạnh tổng hợp của đất nước.

5. giáo dục lòng yêu nước chân chính gắn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng

tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế là một yêu cầu mang tính nguyên tắc, nhưng phải phù hợp với khả năng và điều kiện cho phép. Thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay là sự đóng góp to lớn của dân tộc ta vào phong trào cách mạng thế giới.

XEM THÊM:  Tại sao xếp cá voi vào lớp thú

iii. những giải pháp chính giáo dục lòng yêu nước trong giai đoạn mới

Đây là một trong những nội dung chính của bài học, giảng viên cần tập trung phân tích và làm rõ các chủ đề sau:

1. cụ thể hóa phương thức biểu đạt các giá trị, chuẩn mực của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới

giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước cho các tầng lớp nhân dân ngày càng sâu rộng trước yêu cầu của cuộc sống, nhất là yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Giá trị quy luật trung tâm, cao nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới chủ yếu thể hiện ở lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

2. củng cố giáo dục lòng yêu nước trong toàn dân, đặc biệt quan tâm đến thanh thiếu niên

– Không ngừng thức tỉnh và phát huy lòng yêu nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, sống ở trong nước và nước ngoài vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

p>

– Giáo dục lòng yêu nước cần tập trung vào giới trẻ. trong đó, cần hết sức coi trọng giáo dục, hướng dẫn họ hình thành lý tưởng, niềm tin, thế giới quan khoa học và tầm nhìn nhân sinh quan cách mạng để họ trở thành những người kế tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

3. tạo sự chuyển biến sâu sắc về chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho mọi tầng lớp nhân dân

– Định kỳ đổi mới, hoàn thiện nội dung giáo dục lòng yêu nước Việt Nam cho các đối tượng.

đa dạng hóa các hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục, phát huy lòng yêu nước Việt Nam cho mọi tầng lớp nhân dân.

4. không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

– thi đua là động cơ phát triển, thể hiện lòng yêu nước một cách cụ thể và thiết thực.

– Xác định “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là mục tiêu chung của các phong trào thi đua yêu nước.

5. xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới

– bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể. chúng đều là những tác phẩm, sản phẩm có giá trị văn hóa của thế hệ trước để lại cho thế hệ hiện tại và mai sau.

– phát huy vai trò của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, giúp khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và lịch sử dân tộc…

– duy trì và phát huy tác dụng của những di sản văn hóa phi vật thể trân quý của dân tộc, coi chúng là công cụ để gìn giữ, trao truyền và phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam

/ p>

6. xây dựng môi trường văn hóa để giáo dục lòng yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới

– Mỗi địa phương, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. đưa nội dung giáo dục yêu nước vào các hoạt động giáo dục của xã hội, nhà trường và gia đình. gắn giáo dục yêu nước với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

– Việc ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào việc tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho toàn dân Việt Nam là trách nhiệm của các tổ chức làm công tác tư tưởng, văn hóa.

– Mạng xã hội: báo chí, xuất bản, đài phát thanh và truyền hình cần có nhiều chương trình, ấn phẩm về lòng yêu nước, tuyên truyền về lịch sử dân tộc, về những tấm gương tiên phong tiến bộ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Các cơ quan chủ quản các cấp về văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, v.v., cần tích cực đề xuất và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo nhằm phát huy tinh thần bản địa, phục vụ đối tượng, đặc biệt là tuổi trẻ và tuổi trẻ.

7. phát huy vai trò của các tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc giáo dục lòng yêu nước Việt Nam

– Cấp ủy các cấp cần làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục lòng yêu nước trong đảng và trong xã hội.

– Trong công tác tổ chức biểu diễn, cần coi trọng việc tổ chức các bữa tiệc, hoạt động kỷ niệm nhằm cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng nhiệt thành yêu nước của nhân dân.

– Trường học là một môi trường quan trọng để giáo dục thanh thiếu niên và thanh thiếu niên về lòng yêu nước.

– Đề cao vai trò quan trọng của gia đình trong việc giáo dục lòng yêu nước, đặc biệt là cho giới trẻ.

Xem thêm: Los là viết tắt của từ gì

câu hỏi thảo luận

1. Những yêu cầu đặt ra để xây dựng một dân tộc Việt Nam thấm nhuần tinh thần yêu nước ngày nay là gì?

2. nội dung chính của giáo dục lòng yêu nước hiện nay?

3. những giải pháp chính trong giáo dục lòng yêu nước hiện nay?

Xem thêm: Los là viết tắt của từ gì

Xem thêm: Los là viết tắt của từ gì

Vậy là đến đây bài viết về Khái niệm chủ nghĩa yêu nước là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button