Hỏi đáp

Hợp đồng tín dụng hạn mức là gì

Bạn đang quan tâm đến Hợp đồng tín dụng hạn mức là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Hợp đồng tín dụng hạn mức là gì tại đây.

hợp đồng tín dụng

(hạn mức cho vay)

Bạn đang xem: Hợp đồng tín dụng hạn mức là gì

số: …… ../ ………… ../ ………………

(áp dụng cho khoản vay ổn định sản xuất ban đầu)

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

hôm nay, ngày ………… .tháng …… .năm ………… tại ……………………., chúng tôi gồm:

1. người cho vay: (sau đây gọi là phần a)

– ngân hàng ……………………. ………… .. chi nhánh ………………. ………………

– địa chỉ: …………………………………………………… .. …………………… .. ..

– điện thoại: …………………………………………………… .. ………….… ..fax: ………… .. ………. ..

– số tài khoản vnĐ: …………………… ..tại: …………. ………………

– số tài khoản ngoại tệ: …………………… .. ………………………… ..tại: ……………………. ……

– bởi mr. (bà) ……………………………………………… số thứ tự: ………….….

chức vụ: …………………… làm đại diện theo giấy ủy quyền số ……. ngày ………… của Tổng giám đốc ngân hàng ……………… ..

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

2. Bên vay: …………………… .. (sau đây gọi là phần b)

– số giấy chứng nhận đăng ký thương mại / giấy phép thành lập ………………………. …………………….…

– địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………… . …..

– điện thoại: ………………………………………………………… ..… ..fax: ……………….… ………….

– số tài khoản vnĐ: …………………… .at: …………. ………………

– số tài khoản ngoại tệ: …………………… .. …………………… .. ………… ..tại: ……………………. ……

– bởi mr. (bà) ……………………………………………… số thứ tự: ………….….

vị trí ………………………………………………………… ..là người đại diện

theo giấy ủy quyền …… ..số …… .của ………… ..của ………… .. (nếu người ký hợp đồng là đại diện theo ủy quyền).

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

cả hai bên đồng ý ký hợp đồng tín dụng với các điều khoản sau:

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 1. mục đích sử dụng khoản vay

bên a cấp cho bên b một khoản vay để ổn định sản xuất ban đầu của dự án sau:

– tên dự án: ………………………………………………………… ..

– quyết định đầu tư số ……. ngày ………… .ngày …………

– địa điểm đầu tư: ……………… .. …….….

– tổng mức đầu tư: ……………… .. …………

– Cơ cấu vốn đầu tư: ……………………. …… ..

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 2. hạn mức tín dụng, loại tiền vay và trả nợ

1. bên a đồng ý cho bên b vay với hạn mức tín dụng là: ………….…

bằng chữ: ………………………………………………………… .. ……………………

hạn mức tín dụng này là số dư tối đa của khoản vay phần b trong phần a trong thời hạn rút tiền theo hạn mức quy định tại khoản 2 của điều này.

2. thời hạn hiệu lực của hạn mức: …………. (ghi rõ là bao nhiêu tháng)

3. Đồng tiền cho vay và trả nợ: Bên B nhận tiền vay và trả nợ bằng VND.

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều khoản 3. thời hạn của khoản vay

thời hạn vay: ………… .tháng, kể từ ngày …… tháng ……… ..

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 4. lãi suất và hoa hồng

1. lãi suất khoản nợ trong hạn: áp dụng lãi suất do ngân hàng …………………… .. công bố tại thời điểm giải ngân.

2. lãi đến hạn:

Trong trường hợp khoản vay phát sinh nợ quá hạn, lãi treo thì lãi suất đối với khoản nợ quá hạn được xác định bằng 150% lãi suất đối với khoản nợ quá hạn được ngân hàng ………………… thông báo. … .. tại thời điểm thanh toán. Giải ngân khoản vay cuối cùng của khoản vay (tính trên gốc và lãi còn nợ).

3. tỷ lệ:

– Bên b phải thanh toán các khoản phí sau: …………

– các khoản phí khác (nếu có) tuân theo quy định của ngân hàng …………………… ..tại thời điểm.

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

Xem ngay: Vi rút ăn thịt người là gì

điều 5. giải ngân (rút tiền vay)

Bên A chỉ giải ngân trong phạm vi khoản vay theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này khi Bên B tuân thủ đầy đủ các điều kiện sau:

– Bên b mở tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng …………………… .., chuyển toàn bộ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến khoản vay vào tài khoản này và thanh toán trực tiếp thông qua a.

– phần b đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ vay và hồ sơ giải ngân theo quy định của ngân hàng ………….

XEM THÊM:  Uống lá vối có tác dụng gì không

– bên b đã hoàn thành thủ tục bảo lãnh khoản vay (trừ khi được bên a chấp thuận).

– bên b không có bất kỳ khoản nợ tín dụng quá hạn nào đối với bên a (trừ khi bên a chấp thuận).

đối với mỗi lần giải ngân, bên b phải ký nhận nợ trên giấy nhận nợ theo mẫu quy định của ngân hàng ………… .. giấy nhận nợ chỉ có một bản chính và được giữ nguyên tại phần a.

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 6. trả nợ

1. hoàn trả gốc và lãi:

a. trả nợ gốc:

Bên A thanh toán tiền gốc của từng khoản vay khi đến hạn trên giấy ghi nợ.

b. trả lãi:

bên b phải trả lãi hàng tháng kể từ ngày dư nợ của khoản vay.

tiền lãi được tính từ ngày rút khoản vay theo phần b đến ngày trả khoản vay và được tính trên số dư của khoản vay nhân (x) với lãi suất hàng năm chia (:) cho 360 ( ngày) nhân (x) nhân với số ngày vay thực tế.

c. hình thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt.

2. khấu hao sớm

– Bên b được quyền trả nợ trước hạn khi không có khoản nợ tín dụng quá hạn và khoản nợ trả góp của bên a theo bất kỳ hợp đồng tín dụng nào đã ký với bên a.

– Bên b phải trả nợ trước hạn theo yêu cầu của bên a theo quy định tại Điều 8.

3. lệnh thanh toán

Bên B thanh toán khoản nợ của Bên A trên cơ sở trả lãi trước (trong đó lãi quá hạn được trả trước), tiền gốc được trả sau (trong đó gốc quá hạn trả trước).

Trong trường hợp bên b có khoản nợ quá hạn và khoản lãi tạm dừng từ dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ở phần a thì được ưu tiên trả nợ tín dụng đầu tư của Nhà nước trước khi trả nợ theo hợp đồng này.

p>

thứ tự thanh toán ở trên có thể được thay đổi theo quyết định của bên a.

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 7. chuyển nợ quá hạn

Khi Bên B không thanh toán được các khoản nợ đến hạn hoặc trả trước nợ gốc và lãi theo yêu cầu của Bên A về việc đòi nợ trước hạn thì khoản nợ đến hạn nhưng chưa trả sẽ đến hạn thanh toán.

khi bên b có một khoản nợ phải thu trước hạn thì tất cả các khoản nợ chưa đến hạn khác cũng được coi là quá hạn thanh toán.

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 8. đòi nợ trước hạn

1. Bên A được quyền đòi nợ trước hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

– bên b sử dụng khoản vay không đúng mục đích.

– Bên b không thanh toán hết số nợ theo hợp đồng này nếu không có sự chấp thuận của bên a.

– bên b thực hiện chuyển đổi quyền sở hữu, tổ chức lại theo luật định mà không cần thông báo trước cho bên a, không có thủ tục chuyển nợ cho người kế nhiệm trước khi tổ chức lại.

– Bên b cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không đầy đủ, sai sự thật về tình hình sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của bên b.

– người điều hành hoặc đại diện hợp pháp của bên b bị truy tố hình sự liên quan đến khoản vay và các hoạt động của bên b.

– bên b đứng trước nguy cơ giải thể hoặc phá sản.

– Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của bên b không còn hoặc giá trị giảm sút, có tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán của bên b.

– Bên b, bên bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ của bên b vi phạm hợp đồng bảo lãnh khoản vay đã ký với bên a.

– bên bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ phần b là người mất tích, chết, cơ quan, tổ chức bị phá sản, giải thể hoặc không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vì bất kỳ lý do nào khác mà bên b không có các biện pháp bảo mật thay thế.

2. Khi xảy ra một hoặc các sự kiện quy định tại khoản 1, căn cứ vào tình hình thực tế và ý chí trả nợ của bên b, bên a được quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để thu nợ trước và ra thông báo. b.

XEM THÊM:  Chuột vào nhà là điềm gì? Cách phòng tránh chuột vào nhà hiệu quả

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 9. đảm bảo khoản vay

hai bên đồng ý áp dụng các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ của bên b theo hợp đồng này như:

biện pháp bảo mật: ………….

người bảo lãnh: ………….

Tài sản được bảo hiểm: ………….

tổng giá trị của bảo lãnh: ………………

Các thỏa thuận bảo đảm khoản vay cụ thể được quy định trong hợp đồng bảo lãnh khoản vay.

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 10. quyền và nghĩa vụ của bên a

1. bên có quyền:

a. từ chối giải ngân khi bên b không đáp ứng các điều kiện tại điều 5, xem xét, quyết định tạm dừng giải ngân khi bên b phát sinh nợ quá hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký với bên a.

b. kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và tài sản hình thành từ khoản vay từ lần giải ngân đầu tiên cho đến khi chấm dứt hợp đồng này.

c. chuyển nợ quá hạn và tính lãi quá hạn quy định tại điều 7.

Xem thêm: Quy trình quản lý hệ thống bếp nhà hàng chuyên nghiệp

d. yêu cầu Bên B cung cấp thông tin, báo cáo liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Bên B, đồng thời trực tiếp kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên B.

d. thu nợ trước hạn theo quy định tại Điều 8

e. trích tài khoản của bên b bên a, lập ủy nhiệm thu yêu cầu tổ chức tín dụng nơi bên b có tài khoản trích tài khoản của bên b (nội dung in nghiêng này chỉ có trong hợp đồng khi chi nhánh, khách hàng vay và tổ chức tín dụng trường hợp bên vay có tài khoản thỏa thuận được) để thu hồi nợ khi bên b không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

g. xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thu hồi nợ theo quy định tại hợp đồng bảo lãnh khoản vay khi bên b không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

2. nghĩa vụ của các bên đối với:

a. giải ngân nợ gốc theo quy định tại Điều 5.

b. thông báo cho bên b về việc chuyển nợ quá hạn, thu nợ trước hạn, quản lý tài sản đảm bảo khoản vay (nếu có).

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 11. quyền và nghĩa vụ của bên b

1. bên phải của phần b:

a. rút gốc khoản vay theo quy định tại Điều 5

b. từ chối yêu cầu của các bên không đồng ý với hợp đồng này và các quy định của pháp luật.

2. nghĩa vụ của phần b:

a. sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. tạo điều kiện thuận lợi để bên a kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay và tình hình sản xuất kinh doanh của dự án, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của bên b.

b. Bạn không được cho thuê, cho mượn, mua bán, tặng, cho, góp vốn bằng tài sản thế chấp tiền vay hoặc sử dụng tài sản thế chấp tiền vay làm tài sản đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức khác khi bạn chưa trả hết nợ cho bên đó hoặc không được sự đồng ý của bữa tiệc tới.

c. Trả gốc, lãi và phí đầy đủ và đúng hạn.

d. Bên b phải cung cấp cho bên a các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của bên a và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, hợp pháp của các thông tin, tài liệu đó:

– số tài khoản, số dư tài khoản, số dư chưa thanh toán của phần b tại các tổ chức tín dụng.

– báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh.

d. Trong trường hợp phải xử lý tài sản đảm bảo của khoản vay mà thu nhập không đủ trả cho Bên B thì Bên B phải ký nhận nợ và tiếp tục trả các khoản nợ còn lại.

e. Bên b phải thông báo ngay cho bên a khi xảy ra các sự kiện sau:

– thay đổi đăng ký kinh doanh của phần b.

– Những thay đổi về vốn, tài sản làm ảnh hưởng đến năng lực tài chính của bên b liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của khoản vay đối với bên a;

XEM THÊM:  Hợp đồng thuê nhà tiếng anh là gì

– quyết định đầu tư hoặc ký hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% vốn cổ phần.

– những thay đổi ảnh hưởng, đe dọa làm mất hoặc giảm giá trị của tài sản thế chấp khoản vay;

– chính sách và tình trạng chuyển đổi sở hữu, tổ chức lại, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản.

– tranh chấp với các đối tượng khác, có nguy cơ bị truy tố, kiện tụng.

– các thay đổi khác liên quan đến dự án và chủ đầu tư như: điều chỉnh dự án, thay đổi quy hoạch…

g. Bên B phải thông báo và tham khảo ý kiến ​​của Bên A về việc tổ chức lại hoặc thay đổi chủ đầu tư. trường hợp chưa trả hết nợ thì phải làm thủ tục chuyển nợ kèm theo biện pháp bảo đảm tiền vay cho người kế thừa. Bên B chỉ được chuyển giao tài sản cho người thừa kế sau khi người kế thừa đã nhận đủ nợ cho Bên A.

h. thực hiện đúng những điều đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo lãnh khoản vay đã ký với bên a.

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 12. thông báo và trao đổi thông tin

1. Mọi thông báo, trao đổi thông tin giữa hai bên liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này phải bằng văn bản và được gửi đến địa chỉ dưới đây hoặc đến địa chỉ theo thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của các bên:

– bên a: ………… ..

– bên b: ………… ..

2. Mọi thông báo, giao dịch giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này phải được xác nhận và thực hiện bởi người đại diện theo pháp luật của các bên.

3. thông báo, thông tin được coi là người nhận đã nhận được vào thời điểm:

– thời gian thực tế mà người nhận nhận được khi người gửi gửi trực tiếp.

– ngày làm việc mà tài liệu được gửi bằng thư hoặc fax có xác nhận.

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều 13. điều trị vi phạm, giải quyết tranh cãi

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu một bên phát hiện bên kia vi phạm hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên vi phạm và yêu cầu khắc phục hành vi vi phạm đó.

Các tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được các bên giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở bình đẳng và thiện chí. Trong trường hợp các bên không thương lượng hoặc thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết bằng ………… .. (trọng tài thương mại hoặc tòa án).

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại.

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

điều kiện thực hiện 14.

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc trong các trường hợp sau:

– Bên B thanh toán gốc, lãi, gốc quá hạn, lãi quá hạn và các khoản phí, thiệt hại (nếu có) phát sinh từ hợp đồng này.

– theo thỏa thuận của các bên.

2. Thanh lý hợp đồng: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng này, hai bên ký tên vào việc thanh lý hợp đồng, nếu không ký thì hợp đồng coi như đã được thanh lý.

3. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng: việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng này phải được sự đồng ý của hai bên và chuyển thành hợp đồng sửa đổi, bổ sung.

4. Hợp đồng này gồm… trang được đánh số từ 01 đến ……, được lập bằng… ..bản, có giá trị pháp lý như nhau: phần lưu giữ…. copy, phần b được …… copy, ………………

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

một bên b ở một bên

(chức vụ, ký hiệu, đối sánh, họ tên) (chức vụ, ký hiệu, họ tên, họ tên)

Xem thêm: Món ăn ngon nhất thế giới là gì

Vậy là đến đây bài viết về Hợp đồng tín dụng hạn mức là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button