Blogs

Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng Về An Ninh Quốc Gia, Giám Sát An Ninh Mạng Đối Với

Bạn đang quan tâm đến Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng Về An Ninh Quốc Gia, Giám Sát An Ninh Mạng Đối Với phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng Về An Ninh Quốc Gia, Giám Sát An Ninh Mạng Đối Với tại đây.

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: /2018/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO 2 Ngày 31.10.2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ ANNINH QUỐC GIA

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căncứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căncứ Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều của Luật An ninh mạng;

Theođề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyDanh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều2. Tổ chức thực hiện

1. BộCông an

a)Định kỳ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành chứcnăng có liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục hệ thốngthông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủtrì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan, chủ quản hệ thống thông tinquan trọng về an ninh quốc gia rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật tiêuchí xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia;

c)Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc,hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành chức năng có liên quan, chủ quản hệ thốngthông tin quan trọng về an ninh quốc gia thực hiện các quy định về bảo vệ anninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc Danh mục hệ thống thông tin quantrọng về an ninh quốc gia.

XEM THÊM:  Tìm Hiểu Về Xét Nghiệm Amylase Là Gì, Xét Nghiệm Amylase Để Làm Gì

Đang xem: Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

2.Bộ Quốc phòng

a)Định kỳ phối hợp với Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhậtDanh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quảnlý, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Tổchức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc chủ quản hệ thống thôngtin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy địnhvề bảo vệ an ninh mạng.

3.Ban Cơ yếu Chính phủ

a)Định kỳ phối hợp với Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhậthoặc đưa hệ thống thông tin ra khỏi Danh mục hệ thống thông tin quan trọng vềan ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Hội đồng thẩm định do Bộ trưởngBộ Công an làm Chủ tịch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chùtrì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn,đôn đốc chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc Ban Cơyếu Chính phủ thực hiện các quy định về bảo vệ an ninh mạng.

4.Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

a) Phốihợp với Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật tiêu chí xácđịnh hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi, lĩnh vựcquản lý;

b) Ápdụng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng theo quy định tại Luật An ninh mạng vàNghị định số /2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để bảo vệ hệ thống thông tin quantrọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

XEM THÊM:  10 Điều Cần Biết Về Call Center Là Gì, Call Center Là Gì

c)Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa hệ thống thông tin ra khỏi Danh mục hệ thốngthông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

5. Cácbộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a)Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng tiêu chí cụ thể xác định hệ thốngthông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đóxây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia gửi Bộ Côngan để thẩm định theo quy định;

b)Chủ trì, phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin định kỳ hàng năm thực hiện ràsoát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc giathuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

c)Đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninhquốc gia đối với những hệ thống thông tin thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Xem thêm: Vòng Tay Đá Thạch Anh Hồng 9 Li Vip, Vòng Tay Đá Thạch Anh Hồng (Rose Quartz) 8 Ly

Điều3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ quản hệ thống thôngtin quan trọng về an ninh quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

XEM THÊM:  Cách Để Có Vẻ Ngoài Thanh Lịch Là Gì ? Thanh Lịch Chỉ Là Vẻ Bề Ngoài

3. BộCông an có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ,Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ quản hệ thống thôngtin quan trọng về an ninh quốc gia thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáoThủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thựchiện./.

Xem thêm: Chương Trình Trả Góp Cho Thẻ Tín Dụng Vietcombank, Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Vietcombank Visa Signature

Nơi nhận: – Ban Bí thư Trung ương Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Văn phòng Trung ương Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Văn phòng Quốc hội; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Kiểm toán nhà nước; – Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – Cơ quan trung ương của các đoàn thể; – Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, CN, NC, TTTH; – Lưu: VT.

THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINHQUỐC GIA (Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTgngày tháng năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Hệ thống thông tin

(Trong dự thảo này, chỉ xác định khái quát, sau khi gửi xin ý kiến các bộ, ngành chức năng sẽ căn cứ vào kết quả rà soát cụ thể để xác định)

Vậy là đến đây bài viết về Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng Về An Ninh Quốc Gia, Giám Sát An Ninh Mạng Đối Với đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button