Hỏi đáp

Cuộc cách mạng tư sản anh đã diễn ra như thế nào

Bạn đang quan tâm đến Cuộc cách mạng tư sản anh đã diễn ra như thế nào phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Cuộc cách mạng tư sản anh đã diễn ra như thế nào tại đây.

Cuộc cách mạng tư sản anh đã diễn ra như thế nào

     

2

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

*Nguyên nhân:

– Kinh tế:

Công trường thủ công, kinh tế hàng hóa, trung tâm công nghiệp, thương mại..phát triển mạnh.Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp ,thương nghiệp ,tài chính lớn nhất nước Anh.

Bạn đang xem:

-Ở nông thôn ,nhiều quý tộc phong kiến đã chuyển sang kinh doanh theo con đường tư bản ,bằng cách”rào đất cướp ruộng”,biến ruộng đất chiếm được thành những đồng cỏ ,thuê nhân công nuôi cừu để lấy lông cung cấp cho thị trường.

-Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới ,còn nông dân thì mất đất nghèo khổ.

Xem thêm:

-Chế độ phong kiến tiếp tục kìm hãm giai cấp tư sản và quý tộc mới ,ngăn cản họ phát triển theo con đường tư bản .Vì vậy ,giai cấp tư sản và quý tộc mới đã liên minh lại với nhau lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế ,xác lập quan hệ sản xuất TBCN.

Đúng 0
Bình luận (0)

*

Đúng
Bình luận (0)

Mình kẻ bảng cho dễ hiểu nhé bạn 🙂

Thời gian Sự kiện Kết quả
1642-1648 – Tư sản chống lại phong kiến Giành thắng lợi
1649-1688

– Vua Sac – lơ I bị xử tử

– Nhân dân không được hưởng quyền lợi gì nên đấu tranh lại tư sản -> quốc hội đảo chính

– Anh trở thành nước Cộng Hòa

– Anh trở thành nước quân chủ lập hiến

Đúng
Bình luận (0)

1: Theo em “” quý tộc mới”” có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?2: Em hãy cho biết vì sao Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?

Lớp 8 Lịch sử Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
3
0
Gửi Hủy

Vai trò của quý tộc mới trong cách mạng tư sản là: quý tộc mới đã cùng giai cấp tư sản lật đổ giai cấp phong kiến đưa nước Anh phát triển theo con đường TBCN

Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì vẫn duy trì ngôi vua, chủ yếu đáp ứng quyền lợi cho tư sản và quý tộc mới.

XEM THÊM:  Tại Sao Phải Sạc Pin 3 Lần 8 Tiếng

Tôi không chắc đúng đâu nha,sai đừng trách.

Xem thêm:

Đúng
Bình luận (3)

1: Theo em “” quý tộc mới”” có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?

Quý tộc mới đã cùng với tư sản lật đổ giai cấp phong kiến đưa nước Anh phát triển theo con đường TBCN. Quý tộc mới vừa lãnh đạo cách mạng vừa hạn chế cách mạng cho phù hợp với lợi ích giai cấp mình. Nó chi phối tiếng trình, kết quả, tính chất của cách mạng. Cũng chính vì vậy mà cách mạng mang tính không triệt để.

=> Quý tộc mới đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại chiến thắng của cuôc cách mạng tư sản anh, nếu không có họ làm động lực hỗ trợ giai cấp tư sản, thì cuộc CMTS sẽ không hẵn sẽ thành công, mà có thể bị giai cấp phong kiến đè bẹp

2: Em hãy cho biết vì sao Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?Cách mạng Tư Sản Anh (1642-1689) là một cuộc cách mạng do liên minh giai cấp giữa tư sản và quí tộc mới lãnh đạo nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến. Nó diễn ra dưới hình thức tôn giáo, vì các phe phái tập trung trong hai tôn giáo lớn là Anh giáo và Thanh giáo. Lực lượng lãnh đạo —– Liên minh giai cấp giữa tư sản và quí tộc mới —— Tính chất, kết quả, ý nghĩa lịch sử – Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, tiến lên cách mạng mới, cuộc Cách mạng công nghiệp, từ đó đưa nước Anh trở thành một cường quốc về công nghiệp đầu tiên trên thế giới. – Cách mạng tư sản Anh mang tính chất bảo thủ không triệt để (chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến).

XEM THÊM:  Tại Sao Buồn Ngủ Mà Không Ngủ Được

Chuyên mục:

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

*Nguyên nhân:

– Kinh tế:

Công trường thủ công, kinh tế hàng hóa, trung tâm công nghiệp, thương mại..phát triển mạnh.Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp ,thương nghiệp ,tài chính lớn nhất nước Anh.

Bạn đang xem:

-Ở nông thôn ,nhiều quý tộc phong kiến đã chuyển sang kinh doanh theo con đường tư bản ,bằng cách”rào đất cướp ruộng”,biến ruộng đất chiếm được thành những đồng cỏ ,thuê nhân công nuôi cừu để lấy lông cung cấp cho thị trường.

-Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới ,còn nông dân thì mất đất nghèo khổ.

Xem thêm:

-Chế độ phong kiến tiếp tục kìm hãm giai cấp tư sản và quý tộc mới ,ngăn cản họ phát triển theo con đường tư bản .Vì vậy ,giai cấp tư sản và quý tộc mới đã liên minh lại với nhau lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế ,xác lập quan hệ sản xuất TBCN.

Đúng 0
Bình luận (0)

*

Đúng
Bình luận (0)

Mình kẻ bảng cho dễ hiểu nhé bạn 🙂

Thời gian Sự kiện Kết quả
1642-1648 – Tư sản chống lại phong kiến Giành thắng lợi
1649-1688

– Vua Sac – lơ I bị xử tử

– Nhân dân không được hưởng quyền lợi gì nên đấu tranh lại tư sản -> quốc hội đảo chính

– Anh trở thành nước Cộng Hòa

– Anh trở thành nước quân chủ lập hiến

Đúng
Bình luận (0)

1: Theo em “” quý tộc mới”” có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?2: Em hãy cho biết vì sao Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?

Lớp 8 Lịch sử Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
3
0
Gửi Hủy

Vai trò của quý tộc mới trong cách mạng tư sản là: quý tộc mới đã cùng giai cấp tư sản lật đổ giai cấp phong kiến đưa nước Anh phát triển theo con đường TBCN

Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì vẫn duy trì ngôi vua, chủ yếu đáp ứng quyền lợi cho tư sản và quý tộc mới.

XEM THÊM:  Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật

Tôi không chắc đúng đâu nha,sai đừng trách.

Xem thêm:

Đúng
Bình luận (3)

1: Theo em “” quý tộc mới”” có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?

Quý tộc mới đã cùng với tư sản lật đổ giai cấp phong kiến đưa nước Anh phát triển theo con đường TBCN. Quý tộc mới vừa lãnh đạo cách mạng vừa hạn chế cách mạng cho phù hợp với lợi ích giai cấp mình. Nó chi phối tiếng trình, kết quả, tính chất của cách mạng. Cũng chính vì vậy mà cách mạng mang tính không triệt để.

=> Quý tộc mới đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại chiến thắng của cuôc cách mạng tư sản anh, nếu không có họ làm động lực hỗ trợ giai cấp tư sản, thì cuộc CMTS sẽ không hẵn sẽ thành công, mà có thể bị giai cấp phong kiến đè bẹp

2: Em hãy cho biết vì sao Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?Cách mạng Tư Sản Anh (1642-1689) là một cuộc cách mạng do liên minh giai cấp giữa tư sản và quí tộc mới lãnh đạo nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến. Nó diễn ra dưới hình thức tôn giáo, vì các phe phái tập trung trong hai tôn giáo lớn là Anh giáo và Thanh giáo. Lực lượng lãnh đạo —– Liên minh giai cấp giữa tư sản và quí tộc mới —— Tính chất, kết quả, ý nghĩa lịch sử – Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, tiến lên cách mạng mới, cuộc Cách mạng công nghiệp, từ đó đưa nước Anh trở thành một cường quốc về công nghiệp đầu tiên trên thế giới. – Cách mạng tư sản Anh mang tính chất bảo thủ không triệt để (chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến).

Chuyên mục:

Vậy là đến đây bài viết về Cuộc cách mạng tư sản anh đã diễn ra như thế nào đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button