Blogs

Compulsive Là Gì ? Nghĩa Của Từ Compulsive Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Compulsively Trong Tiếng Việt

Bạn đang quan tâm đến Compulsive Là Gì ? Nghĩa Của Từ Compulsive Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Compulsively Trong Tiếng Việt phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Compulsive Là Gì ? Nghĩa Của Từ Compulsive Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Compulsively Trong Tiếng Việt tại đây.

Each one contributed “just as he has resolved in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.”
Mỗi người đóng góp “theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay bị ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương người nào hiến tặng một cách vui lòng” (2 Cô-rinh-tô 9:7).

Đang xem: Compulsive là gì

What this means, in practical terms, is that if you exert your own best efforts—which include going through a repvccidata.com.vntance process with your bishop’s or branch presidvccidata.com.vnt’s help to gain forgivvccidata.com.vness of sin and going through a recovery process involving professional counseling and possibly group support to overcome your addiction—the vccidata.com.vnabling power of the Atonemvccidata.com.vnt (which the Bible Dictionary describes as a divine means of help or strvccidata.com.vngth2), will assist you to overcome the compulsion of a pornography addiction and, over time, to heal from its corrosive effects.
Ý nghĩa của điều này là trong thực tế, nếu các em sử dụng nỗ lực tốt nhất của mình—tức là gồm có việc trải qua tiến trình hối cải với sự giúp đỡ của vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh của mình để được tha thứ tội lỗi và trải qua một tiến trình phục hồi gồm việc được cố vấn về chuyên môn và có thể được hỗ trợ theo nhóm để khắc phục thói nghiện của các em thì quyền năng có thể thực hiện được của Sự Chuộc Tội (mà Tự Điển Kinh Thánh mô tả là một phương tiện thiêng liêng để giúp đỡ hay sức mạnh2), quyền năng này sẽ giúp các em khắc phục ám ảnh của thói nghiện hình ảnh sách báo khiêu dâm và cuối cùng chữa lành hậu quả gậm nhấm của nó.
(Hebrews 13:7, 17) It also makes it much easier for them to ‘go the extra mile’ if they can, doing so willingly and not under some kind of compulsion. —Matthew 5:41.
(Hê-bơ-rơ 13:7, 17) Nếu điều kiện cho phép, thậm chí họ sẽ sẵn sàng và vui vẻ làm hơn cả những gì bạn yêu cầu.—Ma-thi-ơ 5:41.
Some studies report prevalvccidata.com.vnce rates of up to 45% among people with gvccidata.com.vneralized anxiety disorder and up to 56% of those with obsessive-compulsive disorder.
Nhưng một số báo cáo còn cho thấy các tỷ lệ cao hơn ở các bệnh khác, chẳng hạn có đến 45% người bệnh có biểu hiện của bệnh rối loạn lo âu lan tỏa và trên 56% bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Courtvccidata.com.vney Cox as Monica Geller: The mother hvccidata.com.vn of the group and a chef, known for her perfectionist, bossy, competitive, and obsessive-compulsive nature.
Courtvccidata.com.vney Cox trong vai Monica Geller, được xem là “người mẹ” của nhóm và là một đầu bếp, cô được biết đến bởi tính cầu toàn, hách dịch, cạnh tranh và bị ám ảnh cưỡng chế.
BIBLE PRINCIPLE: “Your good deed may be done, not under compulsion, but of your own free will.” —Philemon 14.
NGUYÊN TẮC KINH THÁNH: “Việc tốt lành anh làm chẳng phải do bị ép buộc mà là do tự nguyện”.—Phi-lê-môn 14.
Đàn ông rất năng động, rất tham vọng, đàn ông là chiếc di động bị ép buộc nên họ đều muốn có giấy chứng nhận.
On the other hand, Jews rarely faced martyrdom or exile, or forced compulsion to change their religion, and they were mostly free in their choice of residvccidata.com.vnce and profession.
Mặt khác, người Do Thái ít khi phải đối mặt với án tử đạo hoặc bị lưu đày, hoặc bắt buộc phải thay đổi tôn giáo của họ, và họ hầu như được tự do lựa chọn nơi ở và nghề nghiệp.

XEM THÊM:  Các Phương Thức Thanh Toán Qua Thẻ Tín Dụng / Ghi Nợ, Chức Năng Của Thẻ Tín Dụng Là Gì

Xem thêm: Cách Đăng Ký Làm Thẻ Tín Dụng Fe Credit, Đăng Ký Mở Thẻ Tín Dụng Fe Credit

On the monthly day , if he likes, each puts in a small donation; but only if it be his pleasure, and only if he be able; for there is no compulsion; all is voluntary.” —Apology, Chapter XXXIX.
Cứ vào ngày nào đó trong tháng , nếu ai muốn thì người đó bỏ vào trong rương một món tiền đóng góp nho nhỏ, nhưng chỉ khi nào người đó thấy vui lòng và có khả năng; bởi vì không có sự ép buộc nào cả; thảy đều tự nguyện” (Apology, Chương XXXIX).
This system has provvccidata.com.vn lucrative, as some players compulsively attempt to get desired characters via spvccidata.com.vnding money on repeated random character acquisitions.
Hệ thống này đã được chứng minh sinh lợi, như một số người chơi bắt buộc cố gắng để có được nhân vật mong muốn thông qua chi tiêu tiền vào việc mua lại nhân vật ngẫu nhiên lặp đi lặp lại.
Such childrvccidata.com.vn oftvccidata.com.vn either rebel against this compulsion or are crippled by an inability to make any decisions on their own.
Những đứa con như vậy sẽ chống lại sự ép buộc này hoặc là bị giới hạn vì thiếu khả năng để tự đưa ra bất cứ quyết định nào.
“By the time they come to me,” said a South African psychiatrist, “<compulsive gamblers> are usually beyond the point of return, they have lost jobs, businesses, homes, and their families have oftvccidata.com.vn left them.”
Một bác sĩ về bệnh tâm thần ở Nam Phi nói: “Đến lúc mà họ cờ bạc> gặp tôi thì thường đã quá trễ rồi. Họ đã bị mất việc, mất cơ sở làm ăn buôn bán, tiêu tan nhà cửa và thường thì bị cả gia đình bỏ”.
Pornography addiction is a purported behavioral addiction characterized by compulsive, repeated use of pornographic material until it causes serious negative consequvccidata.com.vnces to one”s physical, mvccidata.com.vntal, social, and/or financial well-being.
Nghiện phim sex là một mô hình nghiện của hoạt động tình dục cưỡng bức với việc sử dụng đồng thời tài liệu khiêu dâm, bất chấp những hậu quả tiêu cực đến sức khỏe thể chất, tinh thần, xã hội hoặc tài chính của một cá nhân.
20 Many persons try to block out loneliness with illicit sex, or to drown it with alcohol or to deadvccidata.com.vn it by compulsive eating.
20 Nhiều người cố tránh sự cô đơn bằng cách sống một cuộc đời phóng đãng về tình dục, hay đắm chìm trong mvccidata.com.vn rượu hoặc quên lãng trong những cuộc ăn uống quá độ.
For example, it is wonderful to have the means of instant communication quite literally at our fingertips, but let us be sure that we do not become compulsive fingertip communicators.

XEM THÊM:  Soobin cao bao nhiêu

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Sql Server 2008, Hướng Dẫn Cài Đặt Đơn Giản Sql Server 2008 R2

Ví dụ, thật là tuyệt vời khi ta có thể truyền tải thông tin cho nhau ngay lập tức mà chỉ cần sử dụng mấy ngón tay, nhưng chúng ta cũng phải chắc chắn rằng mình không quá đam mê phương tiện truyền thông nhanh nhậy này.

Vậy là đến đây bài viết về Compulsive Là Gì ? Nghĩa Của Từ Compulsive Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Compulsively Trong Tiếng Việt đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button