Cách dùng therefore và so

Written by Hải Nguyễn sưu tầm. Published on 21 Tháng 12 2010. Posted in Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem: 131511

Gửi Email bài này

*

SO >

A. Những trường hợp SO dùng khác THEREFORE-So as an adverb: Cũng vậy (để khỏi lập lại ý đã nói):I was wrong but so were you. (so=also)-So và therefore cùng là adverb và conjunction, và khi cùng có nghĩa “bởi vậy cho nên” thì dễ nhầm khi dùng. Trong trường hợp so làm conjunction, và therefore làm conjunctive adverb nối 2 mệnh đề độc lập thì trước so, dùng dấu phẩy comma, trước therefore, dùng dấu chấm phẩy semicolon (xem phần cuối).-Trong những thí dụ sau, so khác nghĩa với therefore, và không thể thay bằng therefore được:.-So as an intensifier or as an emphasis: (such a degree, đến như vậy, very, rất, quá)I was so glad to find that print that I bought copies for al my friends.The food is so good.Why are you so mad?Thank you so much.I felt so sick yesterday.It’s so simple that even a child can do it. Idioms with so: And so forth (and so on), vân vân.So what? Thì đã sao?So much the better=càng hay, càng tốt. You can use dried parsley, but if you have fresh, so much the better. Bạn có thể dùng mùi tây khô, nhưng nếu có mùi tây tươi thì càng tốt.So long (goodbye)How are you feeling? –Not so good.So help me God. (để nhấn mạnh)So be it! Thì đành vậy thôi!-So=so that (expressing a purpose; để)She whispered to me so (=so that) no one would hear.

Bạn đang xem: Cách dùng therefore và so

-So as a conjunction: Cho nên, as a result, vì vậy nênThe shops were closed, so I didn’t get any milk.It was raining, so we didn’t go out.There was no bus, so we walked.B. Therefore:-As an adverb:Will you therefore resign?I would, therefore, like a response.I think, therefore I am (Descartes—Cogito ergo sum )—ta có suy nghĩ vậy thì có ta. (Ta có suy nghĩ vậy đó là bằng chứng ta hiện hữu)-Therefore as a conjunctive adverb: (consequently, for that reason, bởi vậy, cho nên, vì vậy)I was nervous; therefore, I could not do my best in the driving test.There are many people who want to buy the painting; you should, therefore, expect the price to be rather high. Có nhiều người muốn mua bức họa, nên bạn cũng biết là giá sẽ khá cao.There are many people who want to buy the painting; therefore you should expect the price to be rather high.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Chat Nhóm Trên Facebook : 12 Bước (Kèm Ảnh)

C. Therefore & so used interchangeably. Therefore is more formal. But note the semicolon used before therefore, and a comma before so:He wanted to study late, so he drank another cup of coffee.He wanted to study late; therefore he drank another cup of coffee.She is ill, and so cannot come to the party.She is ill; therefore she can’t come to the party.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Lẩu Lòng Lợn Độc Đáo Cho Ngày Cuối Năm, Món Ngon Mỗi Ngày

Tóm lại:Khi diễn tả ý “vì vậy cho nên”, truớc so dùng comma; trước therefore dùng semicolon nếu so hay therefore nối hai mệnh đề độc lập. So trong những thí dụ trên là conjunction (liên từ) còn therefore là conjunctive adverb (liên trạng từ) hay adverbial conjunction.

 

Du Học SET Trụ sở chính 115 Đặng Dung Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam (+84) 28 3848 4433 support

Chuyên mục: Hỏi đáp


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *