Tại sao đại bộ phận lục địa Australia có khí hậu khô hạn

Phần lớn lục địa Autralia có khí hậu khô hạn là vì:

+ Chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa nên phần lớn lãnh thổ Australia nằm trong khu vực áp cao chí tuyến , không khí ổn định khó gây mưa.

+ Phía đông có dãy trường sơn chạy sát biển từ bắc xuống nam , chắn gió ẩm từ các vùng biển phía đông thổi vào lục địa Áustralia gây mưa nhiều ở sườn núi phía biển , sườn núi khuất gió và các vùng phía tây bị khô hạn.

+ Ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Áustralia làm cho vùng duyên hải phía tây có lượng mưa ít.

– Chí tuyến Nam đi qua giữa lănh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a, nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp cao chí tuvến, không khí ổn định khó gây mưa.

Bạn đang xem: Tại sao đại bộ phận lục địa ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn

– Phía đông của lục địa Ô-xtrây-li-a lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy dài từ bắc xuống nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông Trường Sơn, nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây, làm cho khí hậu của phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.

Tại sao đại bộ phận lục địa Australia có khí hậu khô hạn
Tại sao đại bộ phận lục địa Australia có khí hậu khô hạn

– Chí tuyến Nam đi qua giữa lănh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a, nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp cao chí tuvến, không khí ổn định khó gây mưa.

– Phía đông của lục địa Ô-xtrây-li-a lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy dài từ bắc xuống nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông Trường Sơn, nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây, làm cho khí hậu của phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.

Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?

A. Có khí hậu khô nóng, địa hình chắn gió từ biển vào

B. Nằm trong vòng nội chí tuyến, dòng biển lạnh

C. Ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió, dòng biển lạnh chảy ven bờ

D. Có đường chí tuyến Nam cắt ngang, dòng biển lạnh ven bờ, địa hình chắn gió từ biển vào

Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?

Đáp án D:Có đường chí tuyến Nam cắt ngang, dòng biển lạnh ven bờ, địa hình chắn gió từ biển vào

Giải thích rõ:

– Do ảnh hưởng của đường chí tuyến nam, khí hậu nóng và khô

– Phía đông ven biển là hệ thống núi cao, ngăn ảnh hưởng của biển

– Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-li-a chảy sát bờ

Chí tuyến nam đi qua giữa lãnh thổ lục địaÔ-xtrây-li-a nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực ápcao chí tuyến ,không khí ổn định khó gây mưa . _ Phía đông lục địaÔ-xtrây-li-a lại có dãy trường sơn nằm sát biển chạy từ bắc xuống nam chắn giótừ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông trường sơn ,nhưng hiệu ứng phơnlàm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều đông sang tây ,làm chokhí hậu phàn lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.

vì: Có chí tuyến Nam ( trở xuống phía Nam Bán Cầu là đới lạnh) chạy ngang qua lãnh thổ của lục địa Ô- xtrây –li –a , 1/3 diện tích lãnh thổ ở phía bắc đường chí tuyến Nam và phần còn lại kéo dài đến vĩ độ 390 nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa nằm trong khu vực áp cao chí tuyến , khó gây mưa . Phía đông lục địa lại có dãy Trường Sơn đâm sát biển chạy dài từ bắc xuống Nam , chắn gió biển thổi vào lục địa , gây mưa sườn đông Trường Sơn , nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây làm cho khí hậu của phần lớn lục địa là khô hạn .Nhớ là đang nói tới phần lớn lục địa Ô – xtrây – li – a , còn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” có thể nói ngắn gọn là:- Do ảnh hưởng của đường chí tuyến nam, khí hậu nóng và khô- Phía đông ven biển là hệ thống núi cao, ngăn ảnh hưởng của biển- Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-li-a chảy sát bờ
Đúng 0

Bình luận (0)

Lục địa oxtraylia có khí hậu khô hạn vì 2 yếu tố:

+ Do đường chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa nên phần lớn lãnh thổ Oxtraylia nằm trong khu vực áp cao chí tuyến, không khí ổn định khó gây mưa.

+ Ảnh hưởng từ dòng biển lạnh tây Áustralia làm cho vùng duyên hải phía tây có mưa ít, khí hậu khô lạnh.

Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình lục địa Oxtraylia. Tại sao đại bộ phận diện tích lục địaOxtraylia có khí hậu khô hạn?

Câu 2: Cho biết, tình hình phát triển kinh tế châu Đại dương

Câu 3: Nêu đặc điểm khí hậu, sông ngòi, cảnh quan của môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa

CÂu 4: Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiểu quả cao?

Lớp 7 Địa lý Ôn tập học kì II
1
0
Gửi Hủy

Câu 1

Đặc điểm địa hình Ôxtrâylia:-Địa hình chia làm 4 khu vực gồm:+Đồng bằng ven biển: độ cao từ 0m -> 100m, là dải đồng bằng hẹp, hơi thoải ra biển.+Dãy núi đông Ôxtrâylia: độ cao từ 300m->1500m, là dãy núi cao, sườn dốc, thung lũng sâu.+Đồng bằng trung tâm Ôxtrâylia: cao từ 200m->300m, bằng phẳng, có nhiều sông, hồ.+Cao nguyên Tây Ôxtrâylia: cao từ 300m->600m. Là cao nguyên rộng lớn, hơi bằng phẳng.-Đỉnh núi cao nhất nằm ở dãy đông Ôxtrâylia tên là Rao-đơ-mao. Cao khoảng 1500m.

Giải thích:

– Dolục địa ôxtrâylianằm trên đường chí tuyến nam nêncó khí hậunóng,khô.

– Do ở phía đôngcóhệ thống núi cao nên đã chặn gió biển và hơi nước bốc hơi từ biển bay vào gây khó mưa.

– Do chịuảnhhưởng của dòng biển lạnh Ô-xtrây-lia chạy ven bờ.

Câu 2

– Nền kinh tế phát triển không đều giữa các nước.

+ Ô–xtrây-li-a và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển.

+ Các nước còn lại là những nước đang phát triển.

– Các ngành kinh tế chủ yếu:

+ Khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

+ Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước.

Câu 3

*

Câu 4

Sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao vì:

– Có nền nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao.

– Áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

– Gắn chặt với công nghiệp chế biến và được sự hổ trợ tốt của dịch vụ (marketting, buôn bán, tài chính, bảo hiểm….)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!