Hướng Dẫn Số 56-Hd/Vptw

Bạn đang quan tâm đến Hướng Dẫn Số 56-Hd/Vptw phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Hướng Dẫn Số 56-Hd/Vptw tại đây.

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số: 56-HD/VPTW

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

HƯỚNG DẪN

VỀ MỨC CHI TIỀN THƯỞNG KÈM THEO CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỐIVỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chứcTrung ương, Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện mức tiền thưởngkèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên như sau :

I- ĐỐI TUỢNG, PHẠM VI

-Hướng dẫn này chi tiết mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu khen thưởng đối vớitổ chức đảng, đảng viên; tiền thưởng kèm theo huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chươngtrong toàn Đảng.

Đang xem: Hướng dẫn số 56-hd/vptw

-Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Ngoài nước căn cứ hướngdẫn này trao đổi với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hànhvăn bản hướng dẫn phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng trực thuộc.

II- MỨC TIỀN THƯỞNG CHO TỔ CHỨC ĐẢNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1-Đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở

-Đảng uỷ cơ sở tặng giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêubiểu trong năm, tiền thưởng kèm theo bằng 0,6 lần mức tiền lương cơ sở.

-Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn”Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng1,5 lần mức tiền lương cơ sở.

-Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen chi bộ đạt tiêu chuẩn“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lầnmức tiền lương cơ sở.

2-Đối với tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở)

-Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen tổ chức cơ sở đảng đạttiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm, tiền thưởng kèm theo bằng2,0 lần mức tiền lương cơ sở.

-Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêuchuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng5,0 lần mức tiền lương cơ sở.

-Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng cờ cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêuchuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng8,0 lần mức tiền lương cơ sở.

3-Đối với đảng bộ huyện và tương đương

-Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen cho đảng bộ huyện và tươngđương có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng, tiền thưởng kèmtheo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

-Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng cờ cho đảng bộ huyện và tương đươngcó thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng, tiền thưởngkèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

4-Đối với hình thức khen thưởng (không theođịnh kỳ)

Mức tiền thưởng của các hình thức khen thưởng do có thànhtích xuất sắc, đột xuất bằng với mức tiền thưởng theo định kỳ như điểm 1, điểm2, điểm 3 Mục này (II).

III- MỨC TIỀN THƯỞNG CHO ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1- Đối với hình thức khen thưởng theo định kỳ

1.1 – Được tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở)tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ” trong năm, tiền thưởng kèm theo bằng 0,3 lần mức tiền lương cơ sở.

1.2- Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấykhen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1,0 lần mức tiền lương cơ sở.

1.3- Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằngkhen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1 ,5 lần mức tiền lương cơ sở.

2- Đối với hình thức khen thưởng xuất sắc (không theo định kỳ)

Mức tiền thưởng của các hình thức khen thưởng do có thànhtích xuất sắc, đột xuất được hưởng mức tiền thưởng như khoản 1.1, khoản 1.2, khoản1.3 điểm 1 Mục này (III).

IV- MỨC TIỀN THUỞNG KÈM THEO KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀHUY HIỆU ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN

1- Mức tiền thưởng kèm theo kỷ niệm chương

Cá nhân được tặng kỷ niệm chương của ngành do các cơ quanTrung ương tặng giấy chứng nhận, tiền thưởng kèm theo bằng 0,6 lần mức tiềnlương cơ sở.

Xem thêm: Phí Làm Thẻ Visa Vietcombank Visa Platinum, Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Vietcombank

2- Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

– Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 1,5lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 2,0lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 3,0lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 3,5lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 5,0lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 6,0lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 8,0lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

V- KINH PHÍ KHEN THƯỞNG

1- Đối với các đảng uỷ không thuộc dự toán ngân sách đảngTrung ương (gồm các tỉnh uỷ, thành uỷ, các quận, huyện uỷ, đảng uỷ xã, phường,thị trấn, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, đảng uỷ các bộ,ngành) thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 69, Nghị định số42/2010/NĐ-CP của Chính phủ “Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khenthưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng do cấp mình quản lý”.

2- Đối với các cơ quan đảng thuộc ngân sách đảng Trung ương

Cơ quan ký quyết định khen thưởng chi :

– Tiền làm khung, giấy chứng nhận.

– Tiền làm Huy hiệu Đảng.

– Tiền làm kỷ niệm chương.

Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổchức đảng và đảng viên thuộc cấp uỷ nào cấp đó chi tiền thưởng và quyết toántheo quy định.

3- Tiền thưởng được tính trên mức lương cơ sở do Chính phủquy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng.

Xem thêm: Thẻ TíN DụNg Là Gì? Cách Sử Dụng Thẻ Tín Dụng An Toàn Hướng Dẫn Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Từ A

4- Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở đượclàm tròn số lên hàng trăm nghìn đồng tiền Việt Nam.

VI – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Vậy là đến đây bài viết về Hướng Dẫn Số 56-Hd/Vptw đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button