Album Ảnh

Cảnh quan tiếng anh

Bạn đang quan tâm đến Cảnh quan tiếng anh phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Cảnh quan tiếng anh tại đây.

Thiết kế mái xanh hoặc vườn trên mái cũng có thể góp phần vào sự bền vững của một dự án kiến trúc cảnh quan.

Bạn đang xem:

The design of a green roof or a roof garden can also contribute to the sustainability of a landscape architecture project.
Công viên có ba kiểu kiến trúc cảnh quan riêng biệt; đối xứng, hỗn hợp và phong cảnh được tái tạo trong các kiểu La Mã cổ đại, Pháp và phương Đông.
The park has three distinct landscape gardening styles; the symmetric, the mixed and the picturesque, recreated in the Roman, French and Oriental gardens.
Kiến trúc cảnh quan bền vững (tiếng Anh: Sustainable landscape architecture) là một trong những thiết kế bền vững có liên quan với quy hoạch và thiết kế không gian ngoài trời.
Sustainable landscape architecture is a category of sustainable design concerned with the planning and design of outdoor space.
Burj Khalifa được bao quanh bởi một công viên rộng 11 ha do kiến trúccảnh quan SWA Group thiết kế.
Nhà Sử học nghệ thuật Georg Dehio (1850-1932) đã mô tả công viên như “có thể nó là sự kết hợp vĩ đại nhất của kiến trúc cảnh quan Baroque so với bất cứ nơi nào “(“vielleicht das Grandioseste, was irgendwo der Barock in Verbindung von Architektur und Landschaft gewagt hat. “).
Art historian Georg Dehio (1850–1932), inspirator of the modern discipline of historic preservation, described the park as “possibly the most grandiose combination of landscape and architecture that the Baroque dared anywhere” (“vielleicht das Grandioseste, was irgendwo der Barock in Verbindung von Architektur und Landschaft gewagt hat.”).
Cô có một người anh trai, một kiến trúccảnh quan, và em gái, một người quản lý tại Ủy ban Cơ hội việc làm bình đẳng.
She has an older brother, a landscape architect, and sister, a manager at the Equal Employment Opportunity Commission.
Các tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Oscar Niemeyer phối hợp cùng kiến trúccảnh quan Roberto Burle Marx và các nghệ sĩ theo chủ nghĩa hiện đại của Brazil.
The buildings were designed by the architect Oscar Niemeyer, in collaboration with the landscape architect Roberto Burle Marx and Brazilian Modernist artists.
Thông thường, các ngành nghề mà nhà nước yêu cầu giấy phép cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như bác sĩ, bác sĩ chuyên chữa trị chấn thương, luật sư, kế toán, kiến trúc sư, kiến trúccảnh quan hoặc kỹ sư, yêu cầu hình thành PLLC.
Usually, professions where the state requires a license to provide services, such as a doctor, chiropractor, lawyer, accountant, architect, landscape architect, or engineer, require the formation of a PLLC.
Trừ ra vài trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, mỗi thành viên phải có trình độ trong lĩnh vực bảo tồn, là kiến trúccảnh quan hành nghề, kiến trúc sư, nhà khảo cổ học, nhân chủng học, hoạch định thị trấn, kỹ sư, quản trị di sản, nhà sử học, sử học nghệ thuật, cổ sinh vật học hoặc chuyên viên lưu trữ.
With rare exceptions, each member must be qualified in the field of conservation and a practicing landscape architect, architect, archaeologist, anthropologist, town planner, engineer, administrator of heritage, historian, art historian, palaeontologist or archivist.
Trong thế kỷ 19, nam tước và nữ nam tước Van Pallandt giao cho kiến trúccảnh quan là Jan David Zocher và con trai của ông, Louis Paul Zocher, người đã từng làm việc ở Vondelpark, thiết kế các công trình xung quanh lâu đài.
In the 19th century, the Baron and Baroness Van Pallandt assigned the landscape architect Jan David Zocher and his son Louis Paul Zocher, who had also worked on the Vondelpark, to design the grounds around the castle.
Ngành kiến trúc sử dụng chúng để trình diễn các tòa nhà và cảnh quan được đề xuất thay cho các mô hình kiến trúc vật lý truyền thống.
The architecture industry uses them to demonstrate proposed buildings and landscapes in lieu of traditional, physical architectural models.
Theo thỏa thuận này, Ấn Độ đã cung cấp thiết kế kiến trúc, vật liệu xây dựng, các bức tượng Phật, cảnh quan và tư vấn kỹ thuật, kiến trúc sư, các chuyên gia trong quá trình xây dựng.

XEM THÊM:  Những hình ảnh nói về tình bạn

Xem thêm:

Under this agreement, India was to provide the architectural design, material for construction, the Buddha statue, landscaping and technical advice from architects and experts during construction.
Được thiết kế bởi kiến trúc sư và nhà thiết kế cảnh quan người Pháp Carlos Thays, khu vườn được khánh thành vào ngày 7 tháng 9 năm 1898.
Designed by French architect and landscape designer Carlos Thays, the garden was inaugurated on September 7, 1898.
Các công trình thể hiện cho các khía cạnh khác nhau của đức tin Kitô giáo và được coi là có vẻ đẹp tuyệt vời của chi tiết kiến trúc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xung quanh đồi, rừng và hồ.
They are dedicated to various aspects of the Christian faith and are considered of great beauty by virtue of the skill with which they have been integrated into the surrounding natural landscape of hills, forests and lakes.
Hai kiến trúc sư đã sử dụng cảnh quan tự nhiên tạo ra một môi trường khác lạ với vẻ đẹp thanh bình sau này đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc về thiết kế tới các nghĩa trang trên thế giới.
The architects” use of the natural landscape created an extraordinary environment of tranquil beauty that had a profound influence on cemetery design throughout the world.
Sau khi vỏ tượng được lắp ráp hoàn toàn, kiến trúc sư nổi tiếng về cảnh quan là Frederick Law Olmstead, người vẽ thiết kế cho Công viên Trung tâm của Thành phố New York và Công viên Prospect của thành phố Brooklyn, trông coi việc dọn dẹp Đảo Bedloe để chuẩn bị cho lễ khánh thành tượng.
After the skin was completed, renowned landscape architect Frederick Law Olmsted, co-designer of New York”s Central Park and Brooklyn”s Prospect Park, supervised a cleanup of Bedloe”s Island in anticipation of the dedication.
Lucas, cùng với nhà sản xuất Gary Kurtz đã viếng thăm đảo Tunisian với họ và đã bị ấn tượng mạnh bởi cảnh quan sa mạc và kiến trúc bất thường, và sau đó ông đã lựa chọn Tunisia để xây dựng bối cảnh hành tinh sa mạc.
Lucas, accompanied by producer Gary Kurtz visited the Tunisian Island of Djerba with them and were impressed by the desert landscape and the unusual architecture, and selected Tunisia to provide the desert planet setting.
Chủ tịch Gordon Gill được trao giải kiến trúc Adrian Smith + Gordon Gill, cho biết: Chúng ta đang nói về một tòa nhà đã thay đổi cảnh quan của những gì có thể làm trong kiến trúc một tòa nhà được quốc tế công nhận là một biểu tượng trước khi nó được hoàn thành.
Awards Chair Gordon Gill, of Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, said: We are talking about a building here that has changed the landscape of what is possible in architecture a building that became internationally recognized as an icon long before it was even completed.
Các giáo hoàng và hồng y trong thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18 tiếp tục phong trào bằng việc tô điểm cho cảnh quan thành phố các toà nhà kiến trúc baroque.
The popes and cardinals of the 17th and early 18th centuries continued the movement by having the city”s landscape enriched with baroque buildings.
Triển lãm nhóm quốc tế bao gồm: Future Africa: Visions in Time tại Bảo tàng quốc gia Kenya (Nairobi, 2017) và Iwalewa-Haus (Bayreuth, 2015), Thế giới đương đại: Thế giới nghệ thuật sau năm 1989 tại ZKM | Trung tâm nghệ thuật và truyền thông (Karlsruhe), 2011), Performa 09, được hỗ trợ bởi Bảo tàng Nghệ thuật Châu Phi (New York, 2009), Gian hàng Châu Phi tại Venice Biennale lần thứ 52 (Venice, 2007) và Kiến trúc 1, Nghệ thuật và Cảnh quan Biên niên sử của Canaries (Tenerife, 2006). ^ Think with the senses, feel with the mind.
International group exhibitions include: Future Africa: Visions in Time at the National Museums of Kenya (Nairobi, 2017) and Iwalewa-Haus (Bayreuth, 2015), The Global Contemporary: Art Worlds after 1989 at ZKM |Centre for Art and Media (Karlsruhe, 2011), Performa 09, facilitated by the Museum for African Art (New York, 2009), the African Pavilion at the 52nd Venice Biennale (Venice, 2007) and the 1st Architecture, Art and Landscape Biennale of the Canaries (Tenerife, 2006).
Bởi vì điều này, cảnh quan đô thị Tokyo bao gồm chủ yếu là kiến trúc hiện đại và kiến trúc đương đại, và các tòa nhà cũ là rất khan hiếm.
Because of this, Tokyo”s urban landscape consists mainly of modern and contemporary architecture, and older buildings are scarce.
Những viên đá xây dựng được bảo tồn và ngày xây dựng từ thời đại các Tông đồ, phù hợp với các tòa nhà khác được bảo quản từ thời xa xưa đó, nhưng có các bổ sung nhỏ như cảnh quan sân vườn và những kiến trúc bên ngoài ngôi nhà.

XEM THÊM:  Cách chụp ảnh đẹp bằng điện thoại android

Xem thêm:

The preserved stones and construction date back into the Apostolic Age, as consistent with other preserved buildings from that time, but with minor additions such as garden landscapes and devotional additions outside the shrine.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục:

Vậy là đến đây bài viết về Cảnh quan tiếng anh đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button