Hỏi đáp

Khái quát văn học việt nam đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng tám 1945 | Hoc360.net

Bạn đang quan tâm đến Khái quát văn học việt nam đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng tám 1945 | Hoc360.net phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Khái quát văn học việt nam đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng tám 1945 | Hoc360.net tại đây.

bài tập ngữ pháp nâng cao lớp 11

i – bài tập

Bạn đang xem: Văn học bất hợp pháp là gì

1. câu hỏi 1, sách giáo khoa, trang 118.

2. trình bày nội dung kiến ​​thức cơ bản của anh / chị về khái niệm “văn học hiện đại” được sử dụng trong bài. cơ sở xã hội, lịch sử và tư tưởng của quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945.

3. Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 phát triển qua ba giai đoạn. Hãy lập sơ đồ về ba giai đoạn này và chỉ ra lực lượng sáng tác chủ yếu và những đặc điểm chung nhất của văn học trong từng giai đoạn. Đặt tên cho các tác phẩm đã học ở trường trung học vào đúng vị trí của chúng ở mỗi giai đoạn.

4 . Sức sống mãnh liệt của văn hoá dân tộc có liên quan gì đến sự phát triển nhanh chóng của văn học giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945? vai trò của trí thức phương Tây trong tốc độ này là gì?

5 . Tại sao văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước cách mạng tháng Tám năm 1945 lại phân hoá thành hai bộ phận hợp pháp và không hợp pháp? Sự khác nhau cơ bản giữa hai cách phân chia này là gì? Hai phần này liên quan với nhau như thế nào?

6. Bạn hiểu thế nào là văn học lãng mạn và văn học hiện thực? chọn phân tích một tác phẩm văn học lãng mạn và một tác phẩm văn học hiện thực thuộc bộ môn văn học hợp pháp từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 đã học trong tú tài minh hoạ.

7. Những thành tựu cơ bản về tư tưởng và nghệ thuật của văn học từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945? Hãy xem một tác phẩm nào đó trong thời kỳ văn học này (đã học ở trường phổ thông) để chứng minh điều đó.

ii – mẹo tập thể dục

1. Bài học bao gồm hai phần chính:

phần i – những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945;

phần ii – những thành tựu văn học từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945.

phần i trình bày và giải thích ba đặc điểm của văn học thời kỳ này.

a) văn học hiện đại hóa

– Giải thích đặc điểm (qua hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân, xã hội Việt Nam thay đổi với sự xuất hiện của hàng loạt đô thị, trong đó có sự ra đời của nhiều tầng lớp xã hội mới mà văn hóa đại diện là tầng lớp tiểu tư sản trí thức được giáo dục ở phương Tây).

– khái niệm văn học hiện đại hóa theo nghĩa đoạn tuyệt với hệ thống thi pháp văn học trung đại.

XEM THÊM:  Kênh mt là viết tắt của từ gì

– Quá trình hiện đại hóa văn học từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 trải qua ba giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có sức mạnh sáng tác to lớn. giai đoạn đầu: chuẩn bị cơ sở vật chất, văn hóa; giai đoạn thứ hai – tính chất nhất thời hoặc nhất thời; giai đoạn ba: văn học hiện đại thực sự.

b) văn học phát triển với tốc độ đặc biệt nhanh

– nhịp độ nhanh theo nghĩa rộng từ số lượng đến chất lượng (trích bình luận của vu ngoc phan).

– Nguyên nhân của tốc độ phát triển: nhu cầu của thời đại, sức sống của văn học dân tộc, phong trào yêu nước và cách mạng, vai trò của trí thức phương Tây.

Xem ngay: SQL là gì? Giải đáp tất tần tật những gì bạn cần biết về SQL

c) sự khác biệt phức tạp

– nguyên nhân của sự chia rẽ: sự thức tỉnh ý thức cá nhân của các nhà văn và sự phân hóa xã hội trong cuộc đấu tranh dân tộc và cuộc đấu tranh xã hội khốc liệt dưới ách thực dân.

– sự khác biệt giữa phân chia hợp pháp và bất hợp pháp về:

+ Nó có bị điều chỉnh bởi các chính sách văn hóa thuộc địa không?

+ Thống nhất hay khác biệt về quan điểm sáng tác và xu hướng thẩm mỹ?

+ điều kiện để sáng tác và phổ biến là gì?

phần ii mô tả những thành tựu văn học của thời kỳ này thành hai phần.

a) về nội dung tư tưởng

– phát huy truyền thống văn học yêu nước, nhân đạo và anh hùng trên tinh thần dân chủ.

– phạm vi và các biểu hiện khác nhau của các nội dung trên giữa hai cơ quan văn học hợp pháp và bất hợp pháp (trích dẫn).

b) về hình thức và ngôn ngữ văn học

– văn học nói chung được hiện đại hóa.

– sự ra đời của văn xuôi và tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ (trích dẫn).

– sự phát triển phong phú của câu chuyện hiện đại (ví dụ).

– sự xuất hiện của hàng loạt thể loại mới: phóng sự, kí, chính luận hiện đại, sân khấu, phê bình văn học (trích).

– cuộc cách mạng thơ ca của phong trào thơ mới.

phần mở đầu và kết luận của bài học, mặc dù chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng có những ý tưởng chung rất quan trọng:

– Giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945, tuy kéo dài chưa đầy nửa thế kỷ nhưng có một vị trí hết sức quan trọng trong tiến trình lịch sử của văn học Việt Nam.

hai sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến văn học:

+ những thay đổi sâu sắc trong xã hội kéo theo những thay đổi về ý thức và tâm lý của con người.

+ Văn hóa Việt Nam có điều kiện vượt ra khỏi ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa thời trung đại để tiếp xúc với các nền văn hóa của thế giới hiện đại.

XEM THÊM:  Chỉ số uro trong nước tiểu là gì

Xem thêm: Tại Sao Powerpoint Không Cho Chỉnh Sửa

2. khái niệm “văn học hiện đại hóa”

khái niệm này trong bài được dùng với nghĩa: thoát ra khỏi hệ thống thơ văn của văn học trung đại. hệ thống thơ bao gồm các đặc điểm: tính quy phạm chặt chẽ của các thể loại; sự thông dụng của ước lệ với ba đặc điểm: uyên bác, cách điệu, cổ kính, tế tự; chưa phân biệt rõ các chi; văn học hàn lâm (triết học, đạo đức, lịch sử, v.v.) quan trọng hơn nghệ thuật.

nguyên nhân của hiện đại hóa văn học:

– Việt Nam từ một xã hội phong kiến ​​chuyển sang một xã hội thuộc địa nửa phong kiến ​​với sự hình thành của hàng loạt thành phố tư bản chủ nghĩa, nơi sinh ra nhiều tầng lớp xã hội mới.

– ở tầng lớp thành thị này, có sự thức tỉnh về ý thức cá nhân và những yêu cầu thẩm mỹ mới do cuộc sống đô thị và ảnh hưởng của tư tưởng, văn hóa và văn học phương Tây hiện đại thông qua tầng lớp trí thức phương Tây thành thị.

3 . đồ thị mẫu 1〉:

4. Cuối thế kỷ 19, văn học Việt Nam vẫn thuộc phạm trù văn học trung đại. tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây đã qua nhiều thế kỷ hiện đại hóa, văn học Việt Nam đứng trước những yêu cầu cấp thiết về hiện đại hóa. nhưng điều quyết định không phải là tính cấp bách của thời đại mà là sức sống văn hóa của dân tộc có đủ sức vươn ra thế giới với tốc độ chóng mặt hay không. Sức sống mãnh liệt của văn hoá dân tộc có liên quan đến tốc độ phát triển nhanh chóng của văn học từ đầu thế kỉ 20 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. Sức sống văn hoá của dân tộc ở đâu? Trong suốt thời Trung cổ, sức sống đó chủ yếu được tìm thấy trong giới trí thức khoa bảng người Hán. Trong giai đoạn giữa đầu thế kỷ 20 và cách mạng tháng Tám năm 1945, sức sống đó chủ yếu được tìm thấy ở tầng lớp trí thức yêu nước phương Tây. ở tầng lớp này, tinh thần dân tộc và sự thức tỉnh lương tâm cá nhân trong giới hạn của điều kiện tư tưởng và tâm lý đã khiến họ nhìn văn học như một phương thức sống. họ nhiệt thành muốn xây dựng nền văn học hiện đại cho quốc gia bằng tiếng mẹ đẻ.

5. Từ đầu thế kỷ 20 đến trước cách mạng tháng Tám năm 1945, mặc dù nước ta chịu ách thống trị của thực dân Pháp nhưng các phong trào yêu nước và cách mạng luôn phát triển. .

vì vậy nền văn học dân tộc được chia thành hai bộ phận: hợp pháp và bất hợp pháp đối với chính quyền thực dân. đó là sự khác biệt về thái độ – chính trị của những người cầm bút: trực tiếp hay không trực tiếp chống thực dân.

XEM THÊM:  Cục thuế tp hcm tiếng anh là gì

– hai phần này đều thuộc quốc văn nhưng có nhiều điểm khác biệt:

– Phần phi pháp: coi văn học là vũ khí chiến đấu, nhà văn trên hết là một chiến sĩ cách mạng, thể hiện lòng yêu nước, nhân đạo, chủ nghĩa anh hùng trong tư thế dân chủ và cách mạng một cách thẳng thắn, bộc trực. Do phải hoạt động bí mật nên điều kiện sáng tác, phổ biến không thuận lợi, ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm. những tác phẩm hay nhất trong phần văn học này chủ yếu là những bài thơ trong tù (ví dụ minh họa).

– phần pháp lý: bị ảnh hưởng bởi chính sách văn hóa thuộc địa; có sự phân chia phức tạp của các ý tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ; chủ nghĩa nhân văn, tinh thần dân chủ nói chung bị hạn chế trong khuôn khổ chính sách văn hóa của thực dân Pháp. và lòng yêu nước chỉ được thể hiện và ám chỉ một cách gián tiếp (ảnh minh họa).

hai phần, mặc dù khác nhau, vẫn có mối quan hệ tương hỗ. Nhìn chung, văn học hợp pháp có nhiều tác động hơn văn học bất hợp pháp về phương diện đổi mới và hiện đại hóa văn học (khai sáng).

6. Văn học lãng mạn khẳng định cái tôi cá nhân được giải phóng về tình cảm, cảm xúc và trí tưởng tượng. chủ đề chính: thiên nhiên, tình yêu và tôn giáo. văn học lãng mạn thường lấy cảm hứng từ cái phi thường và cái phi thường. coi nỗi đau và nỗi buồn là một phạm trù thẩm mỹ. ông thăng hoa ở thể loại thơ và văn xuôi trữ tình. văn học hiện thực chủ trương khám phá bản chất và quy luật khách quan của xã hội; viết chủ yếu về các vấn đề xã hội, phản ánh hiện thực bằng những hình ảnh tiêu biểu; Thể loại hay nhất: Viễn tưởng, Phóng sự.

có thể phân tích và minh họa hai tác phẩm đã học ở trường phổ thông: bài thơ Rừng xà nu (lãng mạn) và tiểu thuyết tắt đèn (chủ nghĩa hiện thực) của Ngo tat to.

7. Những thành tựu cơ bản về tư tưởng và nghệ thuật của văn học từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 5 – 8 năm 1945:

– về tư tưởng: phát huy truyền thống yêu nước, nhân đạo, anh hùng trên tinh thần dân chủ.

– Về nghệ thuật: hiện đại hóa thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn. giới thiệu ba thể loại mới: phóng sự, chính kịch, phê bình văn học.

Qua hình ảnh minh họa, có thể phân tích các tác phẩm đã học ở THCS như Ghi lại rừng lu, Ông đồ đểu dinh liên, Tắt đèn ngo tất tả, Lão hạc diên niên

xem thêm bài đăng số 3 tại đây

Xem ngay: Thời gian vừa qua tiếng trung là gì

Vậy là đến đây bài viết về Khái quát văn học việt nam đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng tám 1945 | Hoc360.net đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button