tin nhắn kí tự tình yêu

Tháng Mười Hai 24, 2020Tháng Hai 5, 2021 Thảo Trương Status Facebook Miễn bình luận trên Những tin nhắn tình yêu lãng mạn dành cho những ai đang yêu

Những tin nhắn tình yêu lãng mạn, luôn được các cặp đôi đang yêu nhau tìm kiếm để gửi cho nhau những lời nói yêu thương nhất cho nhau. Trong quá trình yêu nhau, thì những tin nhắn gửi cho nhau là những sự quan tâm mà đối phương cần nhất.

Đang xem: Tin nhắn kí tự tình yêu

Tuy nhiên mình dám chắc rằng, khi yêu nhau thì ít ai nghĩ ra những tin nhắn như thế nào cho người yêu của mình cho phù hợp phải không nào? Cùng với vccidata.com.vn, tham khảo qua những tin nhắn về tình yêu đẹp nhất ở bên dưới để gửi cho người yêu của mình nhé.

Danh Sách Tin Nhắn Lãng Mạn Về Tình Yêu

1. 

☆ ·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`·.LOVE.·´º·.«
☆.·”(¸.·’´*¤*`’·.¸)`’·.

、、、、、、

☆·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`·. YOU.·´º·.«
☆.·”(¸.·’´*¤*`’·.¸)`’·.

、、、、、、

☆·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`· .FOR.·´º·.«
☆.·”(¸.·’´*¤*`’·.¸)`’·.

、、、、、、

☆·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`· .EVER.·´º·.«
☆.·”(¸.·’´*¤*`’·.¸)`’·.

、、、、、、

。ーゞ丷 My |0V3
☆。ღHAPPYღ。☆

2.

.:!|!:._.:!|!:.
“::: anh :::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:.
“::: yeu ::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:.
“:: em .::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
“:: mai mai ! ::”
“‘-!|!-“”-!|!-‘”

3. 

。丁ớ… 。…丫仓u… 。…。…吖’…。

…丁ớ。。…论u…。 …。…长ậu…。

。长计’… …。长ậu… 。…。长á心。

…长ậu。…。。…长ẹo…。。…。己âu…。

。丁ớ…。。…长ẹo…。 。…。乌ữa…。

。乌ữa…。。…丫仓u… 。… 。己âu …

。论u…。 …。己âu…。。…。mã心

4. 

._
_.

-._
_.+

+-._
_.+”

-+-._
.
_.+”

.-+-._
.”
_.+”

.-+-._ .
” .”
_.+”

.-+-._ -.
“. .”
_.+”
.-+-._ +-.
“. .”
” _.+”

.-+-._ -+-.
“. !.”
“+ _.+”+

.-+-._.-+-.
“. u!.”
“+._.+”+.

.-+-._.-+-.
“. ou!.”
“+._.+”+._

.-+-._.-+-.
“. you!.”
“+._.+”+._.

.-+-._.-+-.
“. e.you!
“+._.+”+._.+

.-+-._.-+-.
“. ve.you!
“+._.+”+._.+”

.-+-._.-+-.
“. ove.you! .”
“+._.+”+._.+”

.-+-._.-+-. -.
“. Love.you! .”
“+._.+”+._.+”

.-+-._.-+-. -+-.
“.I.love.you!.”
“+._.+”+._.+”

.-+-._.-+-._.-+-.
“.I.love.You!.”
“+._.+”+._.+”_!

5. 

*(`’•.¸(`’•.¸*-*¸.•’´)¸.•’´)*
»~:.•º`•. I s2 U .•´º•.:~«
*(¸.•’´(¸.•’´*-*`’•.¸)`’•.¸)*

☆°。。☆°。。°☆

。 .. __::_______ ★ 。
☆ /__________/ 。。
。 | _ 画_画 _ |_’| ☆ 。
|_______ღ.$$$$ღ_______|

6. 

……*.*.*……*.*.*…..
.*.*……*.*..*.*….*.*.
*.*…………*………..*.
…*.*……Love…..*.*..
……*..*………..*.*….
……….*.* .* .*.*…….
…………..*.*…………..

……*.*.*……*.*.*…..
.*.*……*.*..*.*….*.*.
*.*…………*………..*.
…*.*……You……*.*..
……*..*………..*.*….
……….*.* .* .*.*…….
…………..*.*…………..

7. 

(“”

(“”*¤-._

(“”*¤-._””/”‘

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*””)

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*””)
“-.>~<

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*””)
“-.>~< îü

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*””)
“-.>~< îü þë

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*””)
“-.>~< îü þë >~<.-“

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*””)
“-.>~< îü þë >~<.-” (_.-“

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*””)
“-.>~< îü þë >~<.-” (_.-“§”-._)

8. 

tỚ mÚn nÓi lÀ…
>…tỚ thÍk kẬu.!
,*””””*, ,*””””*,
(0 ‘ _ ‘ ) ( ‘_ ‘ * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
>
Uk..!  >
Nè.! kẬu ngỒi xÊ
ra,nÓng

9. 

.*””*. .*””*.
.*. ‘¤¤’ .*.
.*. death of love .*.
.*. .*.
<←←.*. ←←←←《
‘,’, .*. .*.
`tình chết ‘¥’

10. 

.”””*:..”””*:. Chúc

☆…..

Xem thêm: Đá Tự Nhiên Lát Nền Đá Tự Nhiên Lát Nền Đẹp Xu Hướng 2019, Đá Tự Nhiên Lát Nền Nhà

<๓>ãเ <๓>ãเ….☆ em…
“……. <ÿ>êü …….” hạnh
“….ƬΉảӨ….” phúc
“………” trong
“..” ngày
Valentine •²º¹7

11.

“”…./”‘/;”*,*” ;
.. /.alentine
._./ ‘*.,.*’

“”…./”‘/;”*,*” ;
.. /../ ui -..”
._./ ‘*.,.*’

“”…./”‘/;”*,*” ;
.. /../ e~ -..”
._./ ‘*.,.*’

12. 

☆(”’*.*”’)☆
(”’*.*”’). ,.(”’*.*”’)
‘*., I love you.”
☆ (”’*.*”’)☆
‘* ☆*’

.*””+._.+””*._.+””*.
“. ☆För☆ever☆ .”
“+._.+””+._.+”

13.

Ngôi Nhà Của Chúng ta
。 .. __::_______ ★ 。
☆ /__________/ 。。
。 | _ 画_画 _ |_’| ☆ 。
♀Ck iu vk♂
( _ /) ( _ /)
() ()
☆(“) (“) (“) (“)☆
Mai ben nhau em nhe

14.

(“¿”)
\、nhug ★\'、☆ngoj
\sao nay\'、☆\se mag 、
njem hj'★、vog,\★\
su may man 、★cho、\'
tat\ 、\ca、☆\nhug '
★nguoj\、☆toi 、\ '\、
yeu '★\ quy、 、\☆trog、
☆cuoc'\、☆、\sog、\★\'
\nay\★\、\☆.
Chu’c ναℓєηтιηє vuj
ve ben nguoi ay nhe!

15.

*-.
— —>
*-‘

*- ,
— ->
*- ‘

*-.
>>>—-->
*-‘

*-.
>>>—-->
*-‘

.-=-._
--> “.
‘+._

.-=-._.-=-.
—-> “. .’
‘+._.+’

.-=-._.-=-.
>>>—- .’>
‘+._.+’

.:! !:._.:! !:._.:! !:.
“::: I LOVE U :::”
“-!_!-“”-!_!- ”
Valentine Yêu

16. 

.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
” – . , . – “

.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
” – . , . – “

.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
” – .,. – “

.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. £øVe .*
” – .,. – “

, ___! !__ ,*”*..*”*,
/\_______” ._. ”
|_|_<>____|-|-|-|-|-|-

., ‘ ._. ‘ , ‘ ._. ‘ ,
‘, I l0ve he0 ,’
” ._. “””””” ._. ”
Mải Yêu Em

17.

。、★、•、、、
、Valentine 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\Hạnh Phúc
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/ 。
……..|画_画|_’|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑
Và hảy nhớ về anh

18.

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*””)
“-.>~…..♥……~<.-” (_.-“§”-._)

(“”*¤-._””/”‘_.-¤*””)
“-.>~<….♥….>~<.-” (_.-“§”-._)

☆Happy☆Valentinë☆

»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«

19.

____♥♥♥_____♥♥♥_____

__♥_____♥_♥_____♥___

__♥______♥______♥__

___♥___.ONE.___♥___

_____♥_LOVE _♥__ __

_______♥___♥______

_________♥_______

()””()            ()””()

(   ,’o’)”)    (“(‘o’,   )

(,,)(“)(“)   (“)(“)(,,)

20.

.*”” ._. “” ._. “”*.

“.      I☆U      .”

”  ._.  “” _ . ”

。 .. __::_____ ★ 。

☆ /_______/ 。。

。 |_画_画 _|_| ☆ 。

♀Ck iu vk♂

( _ /) ( _ /)

(^_^) (^_^)

☆(“) (“) (“) (“)☆

21.

☆(”’*.*”’)☆

(”’*.*”’). ,.(”’*.*”’)

‘*., I love you.”

☆ (”’*.*”’)☆

‘* ☆*’

★。☆ 。★。☆

____for________

(¯`v´¯)_ever____

.`•.¸.•´_____♥__

¸.•… ´¸.•´¨) ¸.•*¨)

(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•

22.

Xem thêm: Rác Thải Tiếng Anh Là Gì – Phế Thải Và Rác Thải Trong Tiếng Anh Là Gì

\、mua、☆

☆\、\、\、\、\☆ \

\☆ 、\sao

\、\、☆ 、

\、☆ \、\

\bang\☆

\、\☆ 、\

☆\、\、ne…!

Với những tin nhắn đẹp về tình yêu dạng kí tự hy vọng rằng các bạn sẽ chinh phục được nữa kia của mình và bày tỏ sự quan tâm tới người yêu của mình nhé.

Bình Luận

Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!