Tại Sao Phải Hợp Nhất 3 Tổ Chức Cộng Sản

Ba tổ chức cộng sản ra đời vào cuối năm 1929 là một xu thế tất yếu đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, ba tổ chức cộng sản lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Tình hình đó nếu kéo dài sẽ có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Yêu cầu cấp thiết của Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ là phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.

Bạn đang xem: Tại sao phải hợp nhất 3 tổ chức cộng sản

Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, có quyền quyết định mọi vấn đề cách mạng Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

Tại Sao Phải Hợp Nhất 3 Tổ Chức Cộng Sản
Tại Sao Phải Hợp Nhất 3 Tổ Chức Cộng Sản

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào, do ai sáng lập? Sự kiện Đảng ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với CM Việt Nam lúc bấy giờ

Đọc thông tin, quan sát kênh hình, hãy cho biết: Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Đọc thông tin, quan sát lược đồ, cho biết: Tại sao Nhật đảo chính Pháp? Đảng cộng sản Đông Dương đã có chủ trương và khẩu hiệu như thế nào để đưa phong trào cách mạng đi lên?

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy: Cho biết lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

Hãy nêu 4 tổ chức lớn do Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1930 đến năm 1945 và có vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Vì sao nói cách mạng tháng Tám năm 1945 có tác dụng góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa đứng lên giành độc lập?

Kể tên những địa danh (trường học, đường phố, làng xã) nơi em sinh sống hoặc em biết mang tên những nhà cách mạng tiền bối (Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập…)

Sưu tầm tranh, ảnh, tiểu sử các nhà cách mạng: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ…

Để học tốt Khoa học xã hội 9, loạt bài giải bài tập Khoa học xã hội 9 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.

Trang web học trực tuyến online miễn phí.

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trang web học trực tuyến với hướng dẫn giải bài tập, đề thi thpt chuyên, đại học ngắn dễ hiểu. Học giỏi mà không phải tốn thời gian quá nhiều vào việc học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!