Tại sao nst phải co xoắn cực đại

Tại sao nst co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau vì:

Trong quá trình nguyên phân, vào kì giữa các NST lại co xoắn cực đại giúp chúng thu gọn chiều dài để từ đó di chuyển về hai cực của tế bào nột cách thuận tiện. Khi ở kì trung gian, NST lại cần ở trạng thái duỗi xoắn, để các mạch ADN có thể tách nhau ra và tự nhân đôi thành 2 phân tử ADN mới, làm cơ sở cho sự nhân đôi của NST. Nếu các NST vẫn giữ ở dạng sợi mảnh, dài loằng ngoằng thì rất khó di chuyển, dễ đứt gãy nên việc thu gọn chiều dài bằng cách co xoắn lại cũng là một đặc điểm thích nghi của sinh vật.

Bạn đang xem: Tại sao nst phải co xoắn cực đại

*
*

 

Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào. Sau khi phân chia xong. NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phân mã.

*

 

Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để tránh sự cồng kềnh khó di chuyển trong quá trình phân bào. Sau khi phân chia xong. NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phiên mã.

 

*

 

Xem thêm: Giải Mã Tại Sao Lại Biết Xem Bói Nói Đúng Quá Khứ, Cẩn Thận Khi Xem Bói Online

Nếu NST sau khi nhân đôi, lại tách rời nhau rồi mới phân li về 2 cực của tế bào thì có thể tạo ra những sai lệch trong nguyên phân. Vì vậy mà sau khi nhân đôi, NST vẫn còn dính với nhau ở tâm động, đảm bảo cho việc phân chia đồng đều các nhiễm sắc tử về các tế bào con.

cho biết mức độ đóng xoắn của NST qua các giai đoạn của chu kì tế bào

bằng cách điền vào chỗ trống :

NST thể trãi qua trình biến đổi về ……(1)……. và ……(2)……. thông qua sự thay đổi mức độ …….(3)……. của chất nhiễm sắc . ở kì trung gian , NST ……(4) ….. tối đa , sau đó mức độ …… (5)……… tăng dần từ ……..(6)…….đến ……..(7)……. của nguyên phân . từ …….(8)………đến …….(9)……..NST dần ….(10)…….

(duỗi xoắn trở lại , hình thái , kì đầu , kì cuối , cấu trúc , đóng xoắn , kì sau , duỗi xoắn , đóng xoắn , kì giữa )

❤❤❤

Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,… 1 0

Lý do vì sao NST co ngắn,xoắn cực đại ?

Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,… 2 0 Tại sao trước khi bắt đầu vào quá trình nguyên phân tế bào cần phải tổng hợp các chất? Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,… 2 0

tại sao nhiễm sắc thể phải co xoắn cự đại rồi mới phân chia trong giảm phân ?

Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,… 1 0

tại sao nhiễm sắc thể phải co xoắn cự đại rồi mới phân chia trong giảm phân ?

Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,… 1 0

tại sao nhiễm sắc thể phải co xoắn cự đại rồi mới phân chia trong giảm phân ?

Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,… 1 0

tại sao nhiễm sắc thể phải co xoắn cự đại rồi mới phân chia trong giảm phân ?

Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,… 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!