Hỏi đáp

Quyền làm chủ của nhân dân là gì

Bạn đang quan tâm đến Quyền làm chủ của nhân dân là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Quyền làm chủ của nhân dân là gì tại đây.

nguyen hoai vinh, khoa nhà nước và pháp luật

ths bui tuan dat, qldt & amp; nckh

Bạn đang xem: Quyền làm chủ của nhân dân là gì

dân chủ là một phạm trù lịch sử xuất hiện cùng với sự xuất hiện của xã hội loài người, trong xã hội cộng sản nguyên thủy, hình thái kinh tế xã hội đầu tiên của loài người, “dân tộc độc quyền” xuất hiện với tất cả các thành viên cộng đồng có quyền bình đẳng. quyền đối với của cải và vật chất; anh ta phân phối đều các chiến lợi phẩm của việc săn bắn và hái lượm. Với ý nghĩa ban đầu đó, “dân chủ” đã trở thành một phương thức tồn tại, một nguyên tắc sống của xã hội cộng sản nguyên thủy. mỗi cá nhân đều có quyền bình đẳng, được đối xử bình đẳng, không chia rẽ, không có đặc quyền, đặc lợi, quyền lực thuộc về mọi người.

Cùng với sự phát triển của trình độ sản xuất, xã hội bắt đầu có sự phân chia giai cấp và hình thành hình thức nhà nước đầu tiên: nhà nước chiếm hữu nô lệ, quyền lực công cộng, quyền lực chung của nhân dân. Cộng đồng lúc này bị xa lánh và nằm trong tay giai cấp thống trị, “dân chủ” trong toàn xã hội biến mất, bất bình đẳng xã hội xuất hiện, trải qua nhiều giai đoạn phát triển của lịch sử, với các hình thức nhà nước khác nhau, nhân dân đấu tranh liên tục vì dân chủ. quyền.

Về mặt học thuật, lần đầu tiên “dân chủ” được đề cập đến như một thuật ngữ chính trị và được thể hiện dưới một chế độ chính trị là ở thành phố Athens cổ đại của Hy Lạp, “dân chủ” trong tiếng Anh. đó là một nền dân chủ, xuất phát từ tiếng Hy Lạp “sức mạnh của nhân dân”, được thể hiện qua mô hình dân chủ Athen với sự tham gia của người dân trong việc biểu quyết các công việc của nhà nước, các quyết định được thực hiện theo đa số.

Ở phương Đông, Nho giáo thời kỳ đầu đã sớm đưa ra quan niệm: “Nhân dân thấy đ ượ c ưu tiên, kỷ cương xã hội, cảnh giác quân sự ” (nhân dân là quý nhất rồi đến nước, cuối cùng là vua), đây là tư tưởng rất gần với tư tưởng dân chủ, coi trọng vai trò, vị trí của nhân dân, đặt nhân dân vào vị trí trung tâm của quyền lực chính trị. tuy nhiên, tư duy này dần bị tha hóa và thay đổi để phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.

XEM THÊM:  Ngồi mát ăn bát vàng nghĩa là gì

theo từ điển tiếng Anh của oxford, “ dân chủ ” cũng đề cập đến một hình thức nhà nước trong đó tất cả các thành viên tham gia vào việc đưa ra quyết định về công việc của riêng họ, thường bằng cách bỏ phiếu để bầu ra đại diện trong quốc hội hoặc tổ chức tương tự.

theo lời chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm chính trị (1953), Người đã viết “dân chủ nghĩa là nhân dân làm chủ”, Người đã chỉ rõ “ở nước ta chính quyền đ ​​ c ủa nhân dân, tài sản của nhân dân … nhân dân là người làm chủ chính quyền. thay mặt. do đó mà thị tr ườ ng chủ đ ộng. Như vậy, bằng cách nhìn rất ngắn gọn về dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên hai nội dung quan trọng của “dân chủ”. Thứ nhất, dân chủ tồn tại với tư cách là quyền của người dân, quyền làm chủ chính quyền, làm chủ nhà nước, làm chủ chế độ, bầu cử và xây dựng cơ quan dân cử. thứ hai, dân chủ là một hệ thống chính trị, một hình thức nhà nước khi toàn dân tham gia xây dựng và quản lý hoạt động của nhà nước, nhà nước đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Xem thêm: Bảo dưỡng ô tô là gì? Các cấp bảo dưỡng xe ô tô Quan Trọng

Giữa “ dân chủ ” và “ nhân dân cai trị ” có nhiều nội dung giống nhau và chúng thậm chí được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng xét về nội dung bạn cần làm rõ ý nghĩa của khái niệm “miền của nhân dân” để từ đó vận dụng cho đúng. Dân chủ là một khái niệm rất rộng, vừa dùng để chỉ quyền của công dân, vừa là thể chế chính trị, vừa có ý nghĩa xã hội, văn hóa, dân chủ trong đời sống chính trị, dân chủ trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa. “Quyền thuộc về nhân dân” là một khái niệm rất cụ thể, có nội hàm rất rõ ràng, quyền tài sản là lĩnh vực của chính quyền nhà nước, quyền tham gia vào các công việc của nhà nước, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, con người làm chủ vận mệnh của chính mình, thống trị vận mệnh đất nước. “Nhân dân cai trị” là một khái niệm gắn liền với sự ra đời của nhà nước dân chủ bình dân.

XEM THÊM:  Quang hợp là gì? Ý nghĩa, vai trò của quang hợp ở thực vật là gì?

Trong thời kỳ phong kiến ​​và đế quốc, nhân dân ta không có quyền thống trị, vận mệnh và địa vị chính trị của nhân dân bằng không, nhân dân phải chịu áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, nhân dân không có quyền lực chính trị, phải chịu cuộc sống chế độ nô lệ, quyền lực của nhà nước, chính quyền của nhà nước lúc này là chính quyền của giai cấp thống trị, chính quyền của một số ít. khi nhà nước dân chủ cộng hòa ra đời thì nhân dân thực sự có quyền thống trị, trực tiếp xây dựng chính quyền các cấp, bầu ra những người đại diện cho quyền và lợi ích của mình, nhà nước là nước của dân, do dân làm. và cho con người. quyền cai trị của nhân dân tiếp tục được khẳng định qua các bản Hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. khoản 2, điều 2 hiến pháp năm 2013 quy định: “Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, cho người dân. nước cộng hoà cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực của nhà đ ất nước đều thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân đ ượ c với giai cấp nông dân và giới trí thức ”. hiến pháp năm 2013 nhấn mạnh hai nội dung quan trọng: thứ nhất, Nhà nước ta do nhân dân làm chủ; Thứ hai, với việc thừa nhận tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, hiến pháp nhấn mạnh vị trí của nhân dân với tư cách là người nắm giữ quyền lực nhà nước.

Hiện nay, cùng với việc mở rộng dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân không chỉ được đề cập trong lĩnh vực chính trị mà còn ở nhiều lĩnh vực khác, trong đó có quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước. Điều 28 hiến pháp 2013 quy định: “ 1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia tr ườ ng luận, kiến ​​nghị với các cơ quan nhà nước ở cơ sở, địa phương địa phương và quốc gia. 2. nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nư ớc xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, trả lời ý kiến, yêu cầu của công dân.

XEM THÊM:  Sư phạm tiếng anh tiếng anh là gì

Do đó, hiến pháp năm 2013, văn bản pháp luật có giá trị nhất của Việt Nam đã quy định rõ công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. quyền kiểm soát quản lý nhà nước của nhân dân được thực hiện thông qua các nội dung sau:

trước hết, nhân dân tham gia xây dựng chính quyền của Nhà nước thông qua dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp.

thứ hai, nhân dân tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước.

Vào các ngày Thứ Ba , mọi người tham gia vào việc quyết định các công việc trọng đại của đất nước.

Xem ngay: Khoai sọ Miền Nam gọi là gì

Thứ tư , thị xã giám sát các hoạt động quản lý nhà nước và phản biện xã hội.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước nói riêng đã trở thành nội dung bắt buộc, được ghi nhận và bảo đảm thực hiện, được quy định một cách rõ ràng, cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Phát huy quyền dân chủ trong quản lý nhà nước có thể nói đã củng cố và mở rộng quyền dân chủ của nhân dân, góp phần to lớn vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. ngay. /.

Xem ngay: Cách làm bánh trôi tàu nhân đậu xanh

tài liệu tham khảo

1. Aristotle (tầng lớp quý tộc và bình luận, 2011), chính trị (the chính trị ) , nhà xuất bản thế giới, Hà Nội.

2. Nguyễn Hữu Hải (2015), Nghiên cứu quản lý đại cương , NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. đại học khoa học xã hội và nhân văn, khoa triết (2004), tư tưởng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ biên, ấn bản chính trị quốc gia, hà nội .

Xem ngay: Cách làm bánh trôi tàu nhân đậu xanh

Vậy là đến đây bài viết về Quyền làm chủ của nhân dân là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button