Hỏi đáp

Phương tiện vi phạm hành chính là gì

Bạn đang quan tâm đến Phương tiện vi phạm hành chính là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Phương tiện vi phạm hành chính là gì tại đây.

Luật sư tư vấn về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: 1900.6568

1. vật trưng bày là gì? tịch thu tang vật là gì?

bằng chứng có nghĩa là đồ vật, tiền bạc, hàng hóa và phương tiện liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính.

Bạn đang xem: Phương tiện vi phạm hành chính là gì

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nghiêm trọng do cố ý của cá nhân, tổ chức, cá nhân, tổ chức. tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước những đồ vật, tiền, tài sản, phương tiện liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính.

– Về thủ tục tịch thu, khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thì người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản. trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng tang vật thu giữ, phương tiện vi phạm hành chính và phải có chữ ký xác nhận của người thực hiện việc thu giữ, người bị xử phạt hoặc người đại diện. của tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến; Trường hợp không có người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt thì phải có hai người chứng kiến.

Đối với vật chứng, phương tiện vi phạm hành chính phải niêm phong thì phải niêm phong ngay trước mặt người bị xử phạt, đại diện tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến. việc niêm phong phải được lập thành biên bản. Trong trường hợp phương tiện, vật chất vi phạm hành chính bị tạm giữ, nếu người có thẩm quyền xử phạt nhận thấy tình trạng của phương tiện, vật chất đó đã thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ. lập biên bản về những thay đổi này, thay đổi này; Biên bản phải có chữ ký của người lập biên bản, người có trách nhiệm tạm giữ và người làm chứng.

– Xử lý tang vật, tang vật vi phạm hành chính bị thu giữ: theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính, tang vật, tang vật vi phạm hành chính bị thu giữ sẽ được xử lý như sau:

+) Đối với tang vật vi phạm hành chính là tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim khí quý phải nộp ngân sách nhà nước;

+) Trường hợp giấy tờ, tài liệu, chứng từ có liên quan đến tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì chuyển giao cho cơ quan quản lý, sử dụng tài sản đó;

+) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, phương tiện chiến đấu, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật quý, lâm sản quý hiếm, vật cấm lưu hành và các tài sản khác sẽ được chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật;

+) Trong trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển giao cho cơ quan nhà nước để xử lý, sử dụng thì cơ quan đã ra quyết định tịch thu chịu trách nhiệm chính và sẽ phối hợp. cùng các cơ quan sắp xếp chuyển giao cho cơ quan nhà nước xử lý, sử dụng;

xem thêm: quy trình tịch thu triển lãm và phương tiện vi phạm hành chính như thế nào?

+) Đối với tang vật thu giữ, phương tiện vi phạm hành chính không thuộc các trường hợp trên thì hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm để thực hiện việc bán đấu giá. ; trường hợp không ký được hợp đồng với tổ chức đấu giá thì thành lập hội đồng đấu giá.

+) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu không còn giá trị sử dụng hoặc không bán đấu giá được nữa thì cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu phải thành lập Hội đồng xét xử gồm đại diện của những người có liên quan. cơ quan nhà nước. việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ phải được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản lý. phương thức, trình tự, thủ tục xử lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Chi phí quản lý, xử lý và bảo quản vật chứng, trưng bày:

tóm tắt câu hỏi:

Cơ quan tôi đang thuê tủ đông để bảo quản tang vật vi phạm hành chính. phí thuê cho đến nay là 20.000.000 vnd. Bây giờ, tôi gửi văn bản nào để yêu cầu số tiền trước đó?

XEM THÊM:  Cây tuyết sơn phi hồng: Ý nghĩa, hình ảnh, cách trồng và chăm sóc

cố vấn:

Điều 9 Thông tư 173/2013 / tt-btc quy định chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước:

“1. chi phí liên quan đến quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bao gồm:

a) chi phí chứng cứ, đánh giá và đánh giá vật chứng làm cơ sở xác định khung tiền phạt và thẩm quyền xử phạt;

xem thêm: Mua ô tô bị tịch thu sung quỹ nhà nước có hợp pháp không?

b) Chi chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã từ khi tạm giữ đến khi hoàn thành việc thả về tự nhiên theo quy định hoặc chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

c) Chi phí vận chuyển, giao nhận, bảo quản từ khi có quyết định tạm giữ, tịch thu cho đến khi hoàn thành việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong trường hợp cơ quan ra quyết định tạm giữ, tịch thu đã được nhà nước bố trí tiền đặt cọc, tiền lương, phương tiện đi lại … thì cơ quan đó sẽ không có quyền chi trả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển và bảo quản. các yếu tố, tang vật và phương tiện đã nói bị tịch thu do vi phạm hành chính đó;

d) chỉ đăng thông tin, thông báo để tìm chủ sở hữu triển lãm và phương tiện (nếu có);

đ) khoán chi phí sửa chữa tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu phải sửa chữa để bán hoặc giá trị gia tăng của tang vật, phương tiện lớn hơn chi phí sửa chữa (nếu có);

e) Chi phí để thực hiện việc xác định giá trị của tang vật, giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc bán đấu giá cho hội đồng xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính, hội đồng xác định giá xuất cảnh tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Hội đồng bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị thu giữ thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 12 Thông tư số 137/2010 / tt- btc;

g) Phí đấu giá (trong trường hợp đấu giá thành) hoặc chi phí thực tế, hợp lý (trong trường hợp đấu giá không thành) trả cho tổ chức đấu giá viên chuyên nghiệp thực hiện cuộc đấu giá. phí áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính đối với phí bán đấu giá tài sản nhà nước;

h) Chi của Hội đồng thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu: Chủ tịch Hội đồng thanh lý xem xét, quyết định chi trên cơ sở chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản quy định tại Thông tư số 137 / 2010 / tt-btc;

i. kết quả phải được tiêu hủy theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính).

xem thêm: đơn yêu cầu trả xe, giấy tờ xe bị tạm giữ, yêu cầu nhận lại tang vật

Xem ngay: Cổ phiếu Bluechip là gì? Danh sách cổ phiếu Bluechip ở Việt Nam | Timo

2. mức chi:

Đối với các khoản chi đã có nội quy, quy chế, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo các nội quy đã nêu. đối với các khoản chi không có nội quy, quy chế, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thủ trưởng cơ quan ra lệnh tịch thu căn cứ vào thực tế xuất xứ, khả năng của khoản chi để xử lý tang vật, phương tiện vi phạm. chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. bằng chứng thanh toán và phê duyệt thanh toán:

a) Các khoản phải trả phải có chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định. trong trường hợp chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát sinh (như chi phí thẩm định, …) thì có thể lấy biên lai của cơ quan nhà nước đó làm cơ sở thanh toán chi phí;

b) Sở tài chính duyệt và chi kinh phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của người có thẩm quyền tịch thu thuộc cơ quan trung ương và người có thẩm quyền tịch thu thuộc cơ quan cấp tỉnh. phòng kế hoạch tài chính cấp huyện phê duyệt chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp huyện, cấp xã ra quyết định tịch thu.

4. việc thanh toán các khoản chi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo mức chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ của từng trường hợp hoặc mức khoán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ vào thực trạng quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quy định mức thuế. tỷ lệ (mức) chi đơn thuốc cho việc xử lý, quản lý vật chứng, phương tiện đối với sản phẩm xử lý tang vật, phương tiện áp dụng cho cơ quan quản lý có thẩm quyền về lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành, đơn vị trực thuộc. các địa phương để áp dụng thống nhất. ”

XEM THÊM:  Cơ chế quản lý tài chính là gì

Điều 10, thông tư 173/2013 / tt-btc có quy định về nguồn tài chính như sau:

xem thêm: trình tự, thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

“1. Đối với các phương tiện, tang vật bị thu giữ do vi phạm hành chính được xử lý và tiêu hủy, nguồn kinh phí để thanh toán các nội dung nêu tại Điều 9 của Thông tư này sẽ được sử dụng cùng với tiền bán tang vật. . Trường hợp số thu không đủ chi thì phần chi còn thiếu được tính vào dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị được giao phụ trách quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị thu giữ. vi phạm hành chính. bảo đảm kinh phí cho việc xử lý tang vật, phương tiện bị thu giữ do vi phạm hành chính.

2. trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ thì xử lý bằng hình thức tiêu hủy (trừ trường hợp tang vật vi phạm bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính). ). vi phạm hành chính), nguồn kinh phí chi cho các nội dung quy định tại Điều 9 Thông tư này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị được giao chủ trì quản lý, xử lý vật chứng. vi phạm hành chính để bảo đảm kinh phí xử lý tang vật, phương tiện bị thu giữ do vi phạm hành chính.

3. đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chuyển giao cho cơ quan, đơn vị lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng thì chi phí phát sinh trước khi có quyết định phê duyệt phương án quản lý của cấp có thẩm quyền. cơ quan được bố trí trong dự toán kinh phí định kỳ hàng năm của đơn vị được giao chủ trì quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị thu giữ do vi phạm hành chính để bảo đảm kinh phí xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính; Các chi phí phát sinh từ khi có nghị quyết phê duyệt phương án điều trị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến khi bàn giao do cơ quan, đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm chi trả. ”

như vậy, trong trường hợp của bạn, việc thuê tủ đông để làm tang vật không có giới hạn chi phí cụ thể, sếp sẽ cân nhắc và xem xét chi phí cho phù hợp với tình hình thực tế và sếp phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Bạn phải cung cấp tất cả các chứng từ liên quan đến thanh toán để làm cơ sở thanh toán.

3. thẩm quyền thu giữ phương tiện, tang vật vi phạm:

tóm tắt câu hỏi:

xin chào luật sư! luật sư cho em hỏi! nhà thiếu nhi huế có khuôn viên rộng, có nhiều đường phố bao quanh. còn nhiều hàng rong trên vỉa hè, quản lý đô thị đã có biện pháp chấn chỉnh nhưng không làm dứt điểm nên tình trạng kinh doanh vẫn ngang nhiên diễn ra. nhiều người bán hàng rong bên ngoài thường mang hàng rong và nhiều vật dụng như container, ô, kê ngay trong khuôn viên dù gia đình cháu bé không đồng ý.

Vậy, nếu các hộ bên ngoài tự ý gửi đồ vào cơ sở mà không được sự đồng ý thì hành vi đó có bị coi là vi phạm không? Những vật dụng đó nhà thiếu nhi có quyền thu giữ và xử lý không? họ không phải? (Chúng tôi đã bị lãnh đạo thành phố phê bình vì cho phép các hộ chuyển đồ nên lực lượng quản lý đô thị không thể xử lý hết được). cảm ơn luật sư!

cố vấn:

xem thêm: quản lý thị trường có thể tịch thu hàng hóa không có hóa đơn không?

Nhà văn hóa tổng hợp theo khoản 3 Điều 2 và Điều 3 Thông tư 06/2011 / tt-bvhttdl có chức năng, nhiệm vụ sau:

chức năng:

– Góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kiến thức khoa học kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thị xã.

– nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của thị xã, góp phần xây dựng lĩnh vực mới.

– nơi tổ chức các cuộc họp, học tập cộng đồng và các hoạt động khác trong làng.

XEM THÊM:  Mơ thấy bị rắn cắn là điềm gì

sứ mệnh:

– Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ngắn hạn và dài hạn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân thị xã.

xem thêm: Bạn có thể mua một chiếc ô tô bị tịch thu bằng tiền công quỹ không?

– tổ chức các hoạt động văn hóa; thể dục, thể thao quần chúng; giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ; giao hữu và thi đấu thể thao; duy trì hoạt động của các loại hình câu lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện và phát huy năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, rèn luyện thể chất, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

– tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao kiến ​​thức cho người dân, tiếp nhận thông tin và các hoạt động dịch vụ để phục vụ người dân trong thị trấn.

Xem ngay: TẠI SAO USB CÓ DỮ LIỆU NHƯNG KHÔNG NHÌN THẤY

– tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, xây dựng lĩnh vực mới.

– xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả công trình.

– tổ chức các cuộc họp làng.

– thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo địa phương giao.

nhà văn hóa do ban giám đốc nhà văn hóa thông. Đối với từng nhà văn hóa ở từng vùng xác định, có quyết định riêng của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể khác nhau.

đối với hành vi sử dụng rạp hát thiếu nhi trái với mục đích, công năng nêu trên và không được sự đồng ý của nhà hát là vi phạm quyền sử dụng rạp. Về tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm theo thủ tục hành chính, theo chương II luật xử lý vi phạm hành chính 2012 bao gồm:

xem thêm: quy định về tạm giữ vật chứng và thu thập chứng cứ trong vụ án hình sự

– Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp: bao gồm cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

– an toàn công cộng phổ biến;

– bộ đội biên phòng;

– bảo vệ bờ biển;

– phong tục;

– kiểm lâm;

– cơ quan tài chính;

– quản lý thị trường;

xem thêm: thủ tục tạm giữ hành vi vi phạm hành chính và hủy hoại tài sản

– người kiểm tra;

– Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải; Cảng vụ đường thủy nội địa;

– tòa án phổ biến;

– cơ quan thi hành án dân sự;

– cơ quan quản lý lao động nước ngoài;

– Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

vì vậy, trong trường hợp này, Ban giám đốc nhà hát không có quyền tịch thu phương tiện, triển lãm vi phạm. nếu muốn xử lý các hành vi nêu trên thì ban giám đốc có quyền làm đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền nêu trên tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và xử lý hành chính đối với các hành vi đó.

4. thời hạn ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

tóm tắt câu hỏi:

xem thêm: Tài xế ô tô tự chế có bị tịch thu không?

cho tôi hỏi: Tôi làm việc trong bộ phận xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nhưng tôi không rõ về thời hạn ra quyết định trả lại tang vật và phương tiện?

cố vấn:

– theo quy định tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép và chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

Như vậy, thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày kể từ ngày tạm giữ. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh thì có thể kéo dài thời hạn tạm giam nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày thu giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. .

Như vậy, sau thời hạn tạm giữ phương tiện, tang vật là 07 ngày, cơ quan, người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện, tang vật phải trả lại phương tiện, tang vật cho người bị tạm giữ. Trừ trường hợp gia hạn tạm giữ, trong thời hạn 30 ngày, cơ quan, người có thẩm quyền tạm giữ phải trả lại tang vật, phương tiện cho người bị tạm giữ.

Xem thêm: Mắt Phải Giật Là điềm Gì Giữa Nam Và Nữ Trong Các Khung Giờ

Vậy là đến đây bài viết về Phương tiện vi phạm hành chính là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button