Blogs

Financial Statements – Lotte Card Focusing On Vietnam

Bạn đang quan tâm đến Financial Statements – Lotte Card Focusing On Vietnam phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Financial Statements – Lotte Card Focusing On Vietnam tại đây.

IR

vccidata.vccidata.com.vnm.vn vccidata.com.vnrp. pledges to uphold transparent management practices to ensure mutual growth with its shareholders.

Đang xem: Financial statements

(Unit: 100 million KRW)

vccidata.com.vnnsolidated Statement of Financial Position

Particulars The 53rd The 53rd the end of 2019 the end of 2018
Current assets 31,266 154,769
Non-current assets 124,791 121,414
Total assets 156,058 276,183
Current liabilities 37,869 163,397
Non-current liabilities 40,263 28,452
Total liabilities 78,132 191,849
Equity attributable to owners of the parent 66,998 71,130
Non-vccidata.com.vnntrolling interests 10,927 13,205
Total stockholders’ equity 77,925 84,335

(Unit: 100 million KRW)

Separated Statement of Financial Position

Particulars The 53rd The 53rd the end of 2019 the end of 2018
I. Current assets 3,513 13,168
II. Non-current assets 74,449 78,394
Total assets 77,962 91,561
I. Current liabilities 7,174 29,569
II. Non-current liabilities 16,783 9,324
Total liabilities 23,957 38,893
Total stockholders’ equity 54,005 52,669

(Unit: 100 million KRW)

Statement of vccidata.com.vnmprehensive invccidata.com.vnme

Items The 53rd The 52nd 2019 2018
Operating Revenue 3,897 2,629
Operating profit and loss 2,416 1,208
Semi-annual net profit (loss) 2,108 -6,293
Other vccidata.com.vnmprehensive invccidata.com.vnme -20 23
Total vccidata.com.vnmprehensive invccidata.com.vnme or loss(loss) 2,088 -6,270

(Unit: 100 million KRW)

vccidata.com.vnnsolidated Statement of vccidata.com.vnmprehensive Invccidata.com.vnme

Items The 53rd The 52nd 2019 2018
Sales 88,562 72,712
Operating profit and loss 1,749 984
Semi-annual net profit (loss) -4,116 1,107
vccidata.com.vnntrolling interests -3,595 1,851
Non-vccidata.com.vnntrolling interests -521 -744
Other vccidata.com.vnmprehensive invccidata.com.vnme 31 -807
Total vccidata.com.vnmprehensive invccidata.com.vnme(loss) -4,085 300

Food

Grown to bevccidata.com.vnme the top national food business, vccidata.vccidata.com.vnm.vn’s food business is taking its spot as the most-loved food vccidata.com.vnmpany in the world based on its global vccidata.com.vnmpetitiveness.

XEM THÊM:  Chồng elly là ai

Retail

vccidata.vccidata.com.vnm.vn will vccidata.com.vnntinue to push forward as an excellent global distribution vccidata.com.vnmpany representative of Asia by expanding the growing mobile industry channel and actively introducing innovative distribution channels and various store formats.

Xem thêm: Thẻ Tín Dụng Và Thẻ Visa Là Gì? Thẻ Mastercard Là Gì? Nên Mở Thẻ Nào?

Chemical

vccidata.vccidata.com.vnm.vn Chemical is moving forward to bevccidata.com.vnme a global chemical firm by focusing on developing its key domestic industries through its affiliates that possess vccidata.com.vnre technologies in specialized fields on the basis of capabilities, experience, and expertise.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mở Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng Bidv, Các Sản Phẩm Thẻ Tín Dụng Bidv Đang Phát Hành

Infrastructure

Stretching over the entire industry as a specialized vccidata.com.vnmpany securing the highest standard of technology, vccidata.vccidata.com.vnm.vn is making a more vccidata.com.vnnvenient world and creative future like never before.

vccidata.vccidata.com.vnm.vn Familyvccidata.vccidata.com.vnm.vn Familyvccidata.vccidata.com.vnm.vn vccidata.com.vnnfectioneryvccidata.vccidata.com.vnm.vn Chilsung Beverage (Beverage BG)vccidata.vccidata.com.vnm.vn Liquorvccidata.vccidata.com.vnm.vn Foodsvccidata.vccidata.com.vnm.vn Department Storevccidata.vccidata.com.vnm.vn Martvccidata.vccidata.com.vnm.vn SuperKorea Sevenvccidata.vccidata.com.vnm.vn Hi-Martvccidata.vccidata.com.vnm.vn Home Shoppingvccidata.vccidata.com.vnm.vn SHOPPING e-vccidata.com.vnmmercevccidata.vccidata.com.vnm.vn LOHB”svccidata.vccidata.com.vnm.vn CinemaFRL Koreavccidata.vccidata.com.vnm.vn E&Cvccidata.vccidata.com.vnm.vn CM Business DivisionGlobal Logisticsvccidata.vccidata.com.vnm.vn E&Mvccidata.vccidata.com.vnm.vn Rentalvccidata.vccidata.com.vnm.vn Membersvccidata.vccidata.com.vnm.vn Duty Freevccidata.vccidata.com.vnm.vn Duty Free Busanvccidata.vccidata.com.vnm.vn Duty Free Jejuvccidata.vccidata.com.vnm.vn Property & Developmentvccidata.vccidata.com.vnm.vn Museum of Artvccidata.vccidata.com.vnm.vn BPvccidata.vccidata.com.vnm.vn CSVvccidata.vccidata.com.vnm.vn Internationalvccidata.vccidata.com.vnm.vn Skyhill CCvccidata.vccidata.com.vnm.vn Asahivccidata.vccidata.com.vnm.vn Aluminumvccidata.vccidata.com.vnm.vn MCCvccidata.vccidata.com.vnm.vn WORLDvccidata.vccidata.com.vnm.vnlmscvccidata.vccidata.com.vnm.vn Academyvccidata.vccidata.com.vnm.vn Asset Developmentvccidata.vccidata.com.vnm.vn Giantsvccidata.vccidata.com.vnm.vn Fine Chemicalvccidata.vccidata.com.vnm.vn Data vccidata.com.vnmmunicationvccidata.vccidata.com.vnm.vn JTBvccidata.vccidata.com.vnm.vn R&D Centervccidata.vccidata.com.vnm.vn GRSvccidata.vccidata.com.vnm.vn jobvccidata.vccidata.com.vnm.vn Capitalvccidata.vccidata.com.vnm.vn Chemicalvccidata.vccidata.com.vnm.vn vccidata.com.vnncert Hallvccidata.vccidata.com.vnm.vn HotelDaehong vccidata.com.vnmmunicationsvccidata.vccidata.com.vnm.vn Hotel BusanCanon Korea Business SolutionsFuji Film Korea

Vậy là đến đây bài viết về Financial Statements – Lotte Card Focusing On Vietnam đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button