Hỏi đáp

Khái niệm chủ nghĩa mác lênin là gì

Bạn đang quan tâm đến Khái niệm chủ nghĩa mác lênin là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Khái niệm chủ nghĩa mác lênin là gì tại đây.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là hệ thống quan điểm, học thuyết do Mác và Ph.Ăngghen sáng lập từ giữa thế kỷ 19 và được V bảo vệ, bổ sung và phát triển. lenin. lịch sử mới của thế giới cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Thuật ngữ chủ nghĩa Mác-Lênin được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau:

Bạn đang xem: Khái niệm chủ nghĩa mác lênin là gì

– Từ góc độ đối tượng: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là hệ thống quan điểm, lý luận khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tàn bạo và tiến tới trao bản thân họ giải thích về sự nghiệp giải phóng con người.

– từ quan điểm của chủ thể sáng tạo và phát triển: chủ nghĩa marxism-leninism là một hệ thống các quan điểm và lý thuyết do marx và engels sáng lập, sau đó được lenin phát triển và áp dụng vào thực tế.

– Xét về mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với sự phát triển tư tưởng của nhân loại và thực tiễn: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là hệ thống quan điểm, lý luận được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại và tổng kết thực tiễn. của thời đại.

– Xét từ góc độ vai trò, chức năng: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là hệ thống quan điểm, lý luận làm thế giới quan và phương pháp luận phổ biến để sáng tạo tri thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

Xem ngay: Cách gọi gái trong gta 5

– Từ góc độ cấu trúc: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin bao gồm ba bộ phận lý luận cơ bản là triết học Mác – Lê-nin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Từ những nhận định trên, có thể hiểu chủ nghĩa Mác – Lê-nin là: chủ nghĩa được hình thành và phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn và kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại; nó là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của tri thức khoa học, cũng như thực tiễn cách mạng; nó là khoa học về nguyên nhân giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, tàn bạo và tiến tới giải phóng con người.

XEM THÊM:  Lịch âm 9/2, âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 9/2/2022 tốt hay xấu?

chu nghia Mac - Lenin la gi

các thành phần cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin được cấu thành từ ba bộ phận cơ bản gồm triết học Mác – Lê-nin; Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin và chủ nghĩa xã hội khoa học, cụ thể như sau:

một là, triết học Mác-Lênin. đây là phần lý luận nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tư tưởng, tự nhiên và xã hội; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất về tri thức khoa học cũng như thực tiễn cách mạng.

thứ hai, kinh tế chính trị Mác – Lênin. Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, kinh tế chính trị học Mác – Lê-nin tập trung nghiên cứu các quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là nghiên cứu các quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển và suy vong của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. , và thứ hai. , sự ra đời và phát triển của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.

ba là, chủ nghĩa xã hội khoa học. Đây là kết quả tất yếu của việc vận dụng thế giới quan và phương pháp luận triết học cùng với kinh tế chính trị Mác – Lê-nin vào quá trình nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ các quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, đó là lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lê-nin tuy có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhau nhưng ba bộ phận này đều nằm trong một hệ thống lý luận khoa học thống nhất. nó là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tàn bạo và tiến tới giải phóng con người.

XEM THÊM:  Tank là gì? Tanker là gì? Cách lên đồ cho Tank hiệu quả

Xem ngay: Thông tin xuất hóa đơn là gì

chu nghia Mac - Lenin la gi

vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Có thể nói, chủ nghĩa Mác – Lê-nin là một trong những học thuyết khoa học và cách mạng có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển lịch sử của nhân loại. vai trò của chủ nghĩa Mác – Lê-nin được thể hiện dưới đây:

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là thành tựu tư tưởng vĩ đại của nhân loại do Mác và Ph.Ăngghen sáng lập, sau đó được V.I.Lênin kế thừa và phát triển. lenin.

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã vạch trần những mâu thuẫn cố hữu nhất, bản chất xấu xa nhất của chế độ tư bản chủ nghĩa và dự đoán chính xác xu thế vận động của các hình thái kinh tế – xã hội để khẳng định tương lai của loài người là chủ nghĩa cộng sản. vì vậy, chủ nghĩa Mác – Lê-nin là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất đặt ra mục tiêu giải phóng giai cấp, xã hội và con người, đồng thời chỉ rõ lực lượng, hình thức và phương pháp để đạt được mục tiêu đó. >

Nhờ chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Mác đã giải thích một cách khách quan, khoa học các quy luật phát triển của xã hội loài người thông qua sự phát triển và vận động của nền sản xuất xã hội. Bên cạnh đó, chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã làm rõ quy luật giá trị thặng dư, chỉ rõ nguồn gốc, hình thức và cách thức mà nhà tư bản bóc lột công nhân và nhân dân lao động.

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã trở thành vũ khí lý luận và tư tưởng sắc bén trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột và bất công trong xã hội. Mác khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, vùng lên tự giải phóng để biến chủ nghĩa xã hội không tưởng thành khoa học, “đưa khoa học thay cho điều hão huyền” – v.i. lenin và xây dựng một chế độ không ai bóc lột nhiều người hơn.

XEM THÊM:  Phân tích công việc là gì? Ý nghĩa trong việc quản lý nhân sự?

Chủ nghĩa Mác: Chủ nghĩa Lê-nin là hệ thống lý luận thống nhất của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở vận dụng linh hoạt chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển và vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm sâu sắc và toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Với việc giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và thế giới, giữa dân tộc và giai cấp, đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh dân tộc. sức mạnh thời đại lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn trên các mặt trận quân sự, kinh tế, xã hội, chính trị và đối ngoại, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nửa thuộc địa, phong kiến ​​trở thành nước độc lập, tự chủ, hòa bình, thống nhất và phát triển . quốc gia.

Đến nay, chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò quyết định trong quá trình Đảng và Nhà nước lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới ở Việt Nam, đưa đất nước trở lại cuộc sống. chủ nghĩa xã hội.

Trên đây là những thông tin liên quan đến chủ nghĩa Mác-Lênin là gì vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin? Nếu còn vướng mắc, vui lòng liên hệ hotline 19006199 để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời.

Xem thêm: NỔI HẠCH CỔ LÀ BỆNH GÌ? CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? – Bệnh viện đa khoa Hà Nội

Vậy là đến đây bài viết về Khái niệm chủ nghĩa mác lênin là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button