Hỏi đáp

đơn vị kế toán trực thuộc là gì

Bạn đang quan tâm đến đơn vị kế toán trực thuộc là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO đơn vị kế toán trực thuộc là gì tại đây.

Các chủ thể kinh doanh luôn đề cập đến khái niệm đơn vị trực thuộc khi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Vậy đơn vị liên kết là gì? Các đơn vị phụ thuộc được phân biệt bằng những yếu tố nào?

luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Bạn đang xem: đơn vị kế toán trực thuộc là gì

1. chi nhánh là gì?

Đơn vị trực thuộc là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào công ty, bao gồm các đơn vị sự nghiệp (trường đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm), đơn vị trực thuộc hoạt động thương mại, đơn vị trực thuộc không kinh doanh và các đơn vị khác được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền. chính quyền.

Các đơn vị con của một công ty bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

đơn vị liền kề Tiếng Anh là đơn vị phụ thuộc .

không chỉ hiểu khái niệm đơn vị phụ thuộc là gì? , chúng ta còn cần biết thủ tục để tạo thành một đơn vị trực thuộc. Vậy thủ tục này được quy định như thế nào đối với hai loại hình phổ biến là chi nhánh và văn phòng đại diện?

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty phải nộp thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký thương mại nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. nội dung của thông báo bao gồm:

– mã thương mại;

– tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– tên chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ thành lập;

xem thêm: tư vấn pháp luật kinh doanh trực tuyến qua điện thoại

– địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện;

– nội dung và phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

– thông tin đăng ký thuế;

– tên đầy đủ; địa chỉ, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ chi nhánh, văn phòng đại diện;

– họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

bao gồm thông báo quy định bắt buộc;

Xem thêm: Tình thân gia đình tiếng anh là gì

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc của hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu riêng của công ty, của hội đồng quản trị, của tổng công ty, của thành viên hợp danh, đối với công ty thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện; >

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

xem thêm: so sánh quy định về vốn cổ phần và vốn pháp định theo luật công ty năm 2014

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan đăng ký thương mại sẽ xem xét tính hợp lệ của yêu cầu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; trường hợp yêu cầu không hợp lệ, cơ quan đăng ký thương mại phải thông báo bằng văn bản cho công ty về những nội dung phải sửa đổi, bổ sung. trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho công ty và nêu rõ lý do.

XEM THÊM:  IPhone mã LL/A dành cho thị trường nào? Có nên mua hay không? - Fptshop.com.vn

Công ty có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thay đổi.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, công ty phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

hồ sơ đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện

Công ty nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại cơ quan đăng ký hoạt động thương mại nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:

– thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

– Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty, của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

xem thêm: quyền và nghĩa vụ của công ty theo luật công ty

– bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

– một công ty có thể thành lập địa điểm kinh doanh tại một địa chỉ khác nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh;

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, công ty phải nộp thông báo lập địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

– thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của công ty ký đối với trường hợp địa điểm kinh doanh liên kết với công ty hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh vào đăng ký kinh doanh quốc gia. cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trong trường hợp yêu cầu không hợp lệ, cơ quan đăng ký thương mại sẽ thông báo bằng văn bản cho công ty về những nội dung phải sửa đổi, bổ sung.

Xem ngay: Tại sao treo cổ lại chết

Việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty ở nước ngoài phải tuân theo pháp luật của quốc gia đó. trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chính thức thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, công ty phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký thương mại nơi công ty đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tài liệu tương đương. Văn phòng đăng ký công ty cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

XEM THÊM:  Tập hợp n sao là tập hợp gì

2. phân biệt các đơn vị phụ thuộc theo luật công ty:

trước tiên, về phạm vi

xem thêm: quy định về định giá tài sản góp vốn trong khuôn khổ luật công ty

  • chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc của công ty, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. chi nhánh được thực hiện các chức năng kinh doanh với ngành, nghề phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của công ty. chi nhánh có mã số thuế và tem riêng. công ty có thể thành lập chi nhánh tại tỉnh / thành phố nơi công ty mẹ đặt trụ sở hoặc tại tỉnh / thành phố khác. theo đó, công ty có thể đăng ký toàn bộ ngành nghề kinh doanh của chi nhánh hoặc một phần ngành nghề kinh doanh (tương ứng với danh mục ngành nghề đăng ký là phạm vi hoạt động của chi nhánh). chi nhánh được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề đã đăng ký, đồng thời có thể làm đại diện theo ủy quyền. chi nhánh được đăng ký mã số thuế và có tem riêng.
  • Văn phòng đại diện: là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền. công ty và bảo vệ những lợi ích đó. văn phòng đại diện không có chức năng thương mại. văn phòng đại diện có mã số thuế và tem riêng. công ty có thể thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh / thành phố nơi công ty mẹ đặt trụ sở hoặc tại tỉnh / thành phố khác; Văn phòng đại diện chỉ là đại diện theo ủy quyền mà không có bất kỳ chức năng thương mại nào.
  • địa điểm kinh doanh: là nơi thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty, nơi được phép thực hiện doanh nghiệp trong một nhóm ngành, nghề đăng ký kinh doanh cụ thể. địa điểm của công ty là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có con dấu và phải đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh của công ty.

thứ hai, về khai thuế, kế toán

chi nhánh: có thể hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp

* đối với chi nhánh hạch toán độc lập: kê khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh. khai thuế thu nhập tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối tượng chi trả thu nhập.

* đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Chi nhánh cùng tỉnh với công ty mẹ: kê khai thuế môn bài và thuế GTGT tại cơ quan thuế công ty mẹ.

– Chi nhánh tỉnh ngoài trụ sở chính: kê khai thuế môn bài, thuế GTGT tại cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh

XEM THÊM:  Viêm phế quản cấp j20 là gì,có lây và có nguy hiểm không?

lưu ý: chi nhánh hạch toán phụ thuộc dù cùng tỉnh, khác tỉnh thì không phải kê khai thuế thu nhập, nhưng phải kê khai tập trung tại công ty mẹ và kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. . cơ quan quản lý nó là người quản lý trực tiếp của tổ chức chi trả thu nhập.

văn phòng đại diện:

xem thêm: chi nhánh là gì? quy định của luật công ty về công ty liên kết?

  • Trường hợp văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động đại diện, tiếp thị, nghiên cứu thị trường mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp thuế môn bài. .
  • văn phòng đại diện không có chức năng thương mại, không có thu nhập từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nên không phải lập hóa đơn, sử dụng hóa đơn;
  • văn phòng đại diện phải khai thuế hàng tháng (hàng quý) đối với các loại thuế mà văn phòng đại diện phải nộp hoặc phải nộp; không phát sinh thuế, văn phòng đại diện không phải khai thuế.

địa điểm kinh doanh: kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế.

Từ các quy định trên, có thể thấy, chức năng chủ yếu của địa điểm kinh doanh là kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký. Cũng giống như các đơn vị phụ thuộc khác, địa điểm kinh doanh của công ty có thể nằm ngoài địa điểm trụ sở chính đã đăng ký.

Không giống như chi nhánh, tên của địa điểm kinh doanh không bắt buộc phải bao gồm tên thương mại.

Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế riêng. đối với cơ sở kinh doanh trong cùng tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính thì công ty sẽ kê khai và nộp thuế đối với cơ sở kinh doanh đó. Trường hợp địa điểm kinh doanh khác với địa điểm đặt trụ sở chính thì địa điểm kinh doanh phải đăng ký mã số thuế phụ thuộc với chi cục thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, khi hạch toán thuế địa điểm kinh doanh phải hạch toán phụ thuộc theo hình thức khai thuế tập trung.

nếu mục đích đơn thuần là kinh doanh thì chỉ cần mở thêm địa điểm kinh doanh, nếu bạn muốn cơ sở có đầy đủ chức năng như doanh nghiệp thì nên chọn mở thêm chi nhánh. Công ty có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở thương mại ở trong nước và nước ngoài. Công ty có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo giới hạn hành chính. tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải mang tên công ty và các từ “chi nhánh”, “văn phòng đại diện”.

Kết luận: Trong quá trình hoạt động, các công ty muốn mở rộng thị trường cần thành lập các đơn vị phụ thuộc để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình như chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. tuy nhiên, mỗi loại hình sẽ có những điểm khác biệt về bản chất, đặc điểm pháp lý và khía cạnh thuế, kế toán mà các công ty phải hiểu rõ để lựa chọn loại hình đơn vị phụ thuộc phù hợp với nhu cầu của mình.

Xem ngay: Khái niệm từ là gì? Cấu tạo từ trong tiếng Việt? Ví dụ cụ thể?

Vậy là đến đây bài viết về đơn vị kế toán trực thuộc là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button