Hỏi đáp

Công ty đại chúng niêm yết là gì

Bạn đang quan tâm đến Công ty đại chúng niêm yết là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Công ty đại chúng niêm yết là gì tại đây.

ở Việt Nam, công ty đại chúng xuất hiện khá muộn. Nhiều người cũng đã nghe về nó nhưng họ không hiểu công ty đại chúng là gì, điều kiện để trở thành công ty đại chúng là gì.

Nhằm giải đáp những thắc mắc, phân tích và hiểu rõ khái niệm và điều kiện trở thành công ty đại chúng, Luật Hoàng Phi xin chia sẻ cùng bạn đọc bài viết này.

Bạn đang xem: Công ty đại chúng niêm yết là gì

công ty đại chúng là gì?

công ty đại chúng là công ty huy động vốn để phát hành chứng khoán tại các trung tâm phát hành chứng khoán (niêm yết) hoặc thông qua trung gian chứng khoán (chưa niêm yết) của công chúng.

theo điều 25 của luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi và bổ sung năm 2010, công ty đại chúng có thể được hiểu là một tập đoàn nếu nó thuộc các loại sau:

– công ty đã góp vốn cổ phần từ 30 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông đa số nắm giữ;

– công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua việc đăng ký với ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật chứng khoán.

Như vậy, để công ty đại chúng trở thành công ty TNHH đại chúng thì phải đáp ứng các điều kiện trên

Điều kiện để công ty trở thành công ty đại chúng?

Ngoài phần giới thiệu, nắm rõ thông tin về công ty đại chúng là gì luật hoàng gia xin giới thiệu và cung cấp thêm các điều kiện để công ty trở thành công ty đại chúng như sau cách:

công ty đại chúng phải có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng

– năng lực kinh doanh phải có lãi, tiền lãi được tính là 1 năm trước khi chào bán

– các nhà đầu tư sở hữu (không bao gồm các tổ chức tài chính) các công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư

– thời gian mà các thành viên hội đồng quản trị của công ty có cổ phần không xác định rõ tỷ lệ và thời gian

Ngoài ra, một công ty đại chúng muốn được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

XEM THÊM:  &quotBiến Trở&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

+ một công ty đại chúng phải có vốn đăng ký trên 80 tỷ đồng

+ năng lực thương mại phải có lãi, tính lãi 2 năm trước khi niêm yết

+ nhà đầu tư sở hữu (không bao gồm các tổ chức tài chính) công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư, điều kiện là 100 cổ đông sở hữu ít nhất 20% cổ phần

Xem thêm: Trò chơi tam sao thất bản là gì

+ ban quản lý có 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo.

hồ sơ đăng ký công ty đại chúng?

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty đại chúng bao gồm các tài liệu sau:

a) giấy chứng nhận đăng ký công ty đại chúng;

b) quy chế công ty;

c) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) tuyên bố công bố công khai của công ty, bao gồm thông tin tóm tắt về cơ cấu tổ chức của công ty, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản và tình hình tài chính, vốn chủ sở hữu và các loại hình khác;

d) báo cáo tài chính của năm cuối cùng của công ty được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập. trường hợp công ty tăng vốn cổ phần sau khi kết thúc niên độ kế toán gần nhất thì công ty phải bổ sung báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

e) danh sách cổ đông.

quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng?

công ty đại chúng có các quyền sau:

– một công ty đại chúng được quyền thu hồi bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc mua hoặc bán chứng khoán

– bất kỳ tranh chấp nào phát sinh, chẳng hạn như việc thu hồi lợi nhuận từ công ty đại chúng, bạn có quyền kiện ra tòa

– các công ty đại chúng có quyền chủ động tiết lộ thông tin

– cổ đông của công ty đại chúng có quyền được đối xử bình đẳng, mỗi cổ phần của một đồng chủ sở hữu có nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau

– cá nhân hoặc tổ chức của một công ty đại chúng sở hữu cổ phiếu đã lưu ký hoặc cổ phiếu được chào bán công khai có quyền rút lại bất kỳ lúc nào trong thời gian chào bán.

XEM THÊM:  Tại sao không tải được ứng dụng trên iphone

công ty đại chúng có các nghĩa vụ sau:

– Theo quy định của pháp luật chứng khoán, công ty phải tuân thủ đầy đủ và trung thực nghĩa vụ công bố thông tin. cụ thể là thông tin định kỳ, thông tin bất thường, thông tin thay đổi hoạt động thương mại, tài chính ….

– các công ty đại chúng phải thông báo cho ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán về hoạt động kinh doanh, mô hình tổ chức và quản lý, tình hình của công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên trong báo cáo

– Hội đồng quản trị, thành viên công ty đại chúng có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau. thực hiện đúng nguyên tắc, tuân thủ đầy đủ Điều lệ công ty:

Xem thêm: Điều kiện và trách nhiệm của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu hiện nay được quy định như thế nào?

+ cơ cấu quản lý, bộ máy điều hành của công ty đảm bảo hiệu quả, hợp lý và kiểm soát thường xuyên

+ đảm bảo quyền lợi của cổ đông

+ không phân biệt đối xử giữa các cổ đông

+ tiến hành mọi hoạt động một cách công khai và minh bạch

– Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, bộ phận quản trị của công ty đại chúng phải có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau đây:

+ chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty trước các cổ đông

+ tôn trọng các quyền và đối xử bình đẳng của tất cả các thành viên của một công ty đại chúng

+ nghiêm cấm lợi dụng, xung đột hoặc cạnh tranh để giành lợi ích

+ lạm dụng, sử dụng tài sản của công ty cho các mục đích bất hợp pháp

– Trong trường hợp có sự thay đổi hoặc bổ sung thông tin trong công ty, sự thay đổi về số lượng cổ phiếu phải được báo cáo cho ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán nơi họ được niêm yết các hành động đó.

Hủy bỏ tư cách công ty đại chúng trong mọi trường hợp?

1. DNNN có trách nhiệm trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hợp vốn. tỷ lệ góp vốn không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc cơ cấu cổ phần không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán theo xác nhận của Tổng số lượng cổ đông Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

XEM THÊM:  Bị nghẹn ở cổ họng và ợ hơi là biểu hiện của bệnh gì? | TCI Hospital

2. Sau 01 năm, kể từ ngày ngừng thực hiện các quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán mà công ty vẫn không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hủy bỏ. tình trạng của nó như một công ty đại chúng. công ty đại chúng.

3. công ty phải tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến khi ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo hủy bỏ tư cách công ty đại chúng.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy bỏ chất lượng công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy bỏ chất lượng công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử. phương tiện công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy niêm yết và đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính ra lệnh hủy bỏ tư cách công ty đại chúng trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty.

trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn về công ty đại chúng là gì, yêu cầu gì để trở thành công ty đại chúng mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với chúng tôi qua > số 0981.378.999 .

& gt; & gt; & gt; & gt; & gt; tham khảo: cấu thành công ty TNHH đại chúng

Xem thêm: Tạm Ứng trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Vậy là đến đây bài viết về Công ty đại chúng niêm yết là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button