Blogs

Quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước?

Bạn đang quan tâm đến Quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước? phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước? tại đây.

Việt Nam đang tập trung phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đảm bảo mục tiêu này, bên cạnh việc tập trung nguồn lực, việc kiện toàn và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó phải kể đến vai trò quản lý hành chính của Chính phủ. nó là hoạt động tổ chức và điều hành nhằm thực hiện những chức năng, nhiệm vụ cơ bản nhất của nhà nước trong quản lý xã hội. Vì vậy, việc đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay là vô cùng cần thiết, bởi đây sẽ là một nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước ở Việt Nam.

khi đó, chúng ta có thể hiểu như thế nào về quản lý hành chính nhà nước? Dưới góc độ pháp lý, quản lý hành chính nhà nước có những đặc điểm gì?

1. Quản lý hành chính nhà nước là gì?

Theo nghĩa chung nhất, quản lý là sự tác động có định hướng đối với một hệ thống nhất định nhằm đảm bảo rằng hệ thống phát triển một cách có trật tự và tuân theo các quy định của pháp luật mà nó hướng tới. Trên cơ sở đó, có thể hiểu QLNN là một hình thức quản lý xã hội nhưng nó chứa đựng quyền lực của nhà nước và sử dụng quyền lực đó để điều chỉnh các quan hệ nhằm đảm bảo mục tiêu duy trì và phát triển có trật tự. do đó đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Bạn đang xem: Chi quan ly hanh chinh la gi

Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động hành chính của cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước (quyền hành pháp) để quản lý, điều hành tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo quy định của pháp luật Chính phủ và cấp ủy các cấp. Mặc dù hệ thống các cơ quan: quyền lực, tài phán và giám sát thực hiện quyền lập pháp và tư pháp không thuộc hệ thống quản lý hành chính nhà nước nhưng trong cơ chế vận hành của nó cũng có nhiệm vụ hành chính như hệ thống chính quyền, công vụ, tổ chức cán bộ. . và phần này cũng phải tuân theo các quy định thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước. quyền hành pháp có 2 nội dung:

– một là việc xây dựng các quy định do việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành luật.

– thứ hai là quản lý hành chính nhà nước, tức là tổ chức, điều hành và phối hợp các hoạt động kinh tế xã hội để đưa pháp luật vào đời sống xã hội.

Như vậy, có thể hiểu quản lý hành chính nhà nước thực chất là việc thực hiện quyền hành pháp của nhà nước, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh của quyền lực pháp luật nhà nước đối với các quan hệ xã hội và hệ thống pháp luật nhằm thực hiện các chức năng của chính mình và các nhiệm vụ. Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do các cơ quan trong hệ thống chính quyền từ trung ương đến ủy ban nhân dân các cấp lãnh đạo.

XEM THÊM:  HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỌC BẢNG MÀU NHUỘM TÓC - THÔNG SỐ TRÊN THUỐC NHUỘM CÓ Ý NGHĨA GÌ?

2. Chức năng quản lý hành chính nhà nước:

Quản lý hành chính nhà nước có những đặc điểm cơ bản sau:

2.1. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động của quyền lực nhà nước:

Quyền lực nhà nước là đặc trưng cơ bản nhất mà qua đó hoạt động quản lý hành chính nhà nước được phân biệt với các hoạt động quản lý xã hội khác. quyền lực của nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước thể hiện trước hết ở việc các chủ thể có thẩm quyền thể hiện ý chí của nhà nước thông qua những phương tiện nhất định, trong đó phương tiện cơ bản và đặc biệt quan trọng đó là văn bản quản lý nhà nước. hành chính. Thông qua việc ban hành văn bản, các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thể hiện ý chí của mình dưới hình thức các đường lối chính trị, pháp lý để hướng dẫn xây dựng và áp dụng pháp luật; dưới dạng các quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy phạm pháp luật của nhà nước và cấp trên thành các quy phạm chi tiết có thể thực hiện được trong thực tế; dưới hình thức mệnh lệnh đặc biệt để áp dụng pháp luật trong thực tế và trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ quản lý; dưới hình thức mệnh lệnh chỉ đạo cấp dưới trong hoạt động, nhằm tổ chức thực thi pháp luật trên thực tế; dưới dạng thông tin định hướng cho cấp dưới nhằm bảo đảm tính thống nhất, tính hệ thống của bộ máy hành chính nhà nước.

2.2. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động được thực hiện bởi các chủ thể có quyền hành pháp:

Xem thêm: mở thẻ tín dụng ngân hàng nào

Theo quy định của pháp luật, chủ thể quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam bao gồm: cơ quan hành chính nhà nước và công chức của họ; thủ trưởng các cơ quan nhà nước; viên chức nhà nước, cá nhân hoặc tổ chức xã hội được nhà nước ủy quyền quản lý một số loại công việc. như vậy, đối tượng của quản lý hành chính nhà nước là các mối quan hệ xã hội nảy sinh trong mọi lĩnh vực, trong đời sống dân cư, đời sống pháp luật và trong các cơ quan nhà nước. thông qua đó, có thể xác định đối tượng mà hoạt động quản lý hành chính nhà nước theo đuổi là trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp.

XEM THÊM:  Tinh Dầu Có Tốt Không, Ưu Nhược Điểm, Cách Dùng, Sự Thật Về Các Loại Tinh Dầu

xem thêm: khái niệm và phương pháp quản lý hành chính nhà nước

Hành pháp là một trong ba nhánh quyền lực nhà nước thống nhất với quyền lực chính trị. Chính phủ với tư cách là cơ quan hành pháp cao nhất (cơ quan hành pháp của quốc hội) thực hiện quyền hành pháp cao nhất đối với toàn dân và xã hội. nhưng, chính phủ thực hiện chức năng của mình thông qua hệ thống thể chế hành chính. cốt lõi của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. hành pháp là quyền lực chính trị; Quản lý hành chính nhà nước là thực hiện quyền hành pháp, tuân theo và phục vụ quyền hành pháp, nhưng bản thân nó không phải là quyền lực chính trị.

luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

2.3. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước:

Có thể nói, sự kết hợp giữa tuân thủ và điều hành đã tạo thành một thể thống nhất trong nội dung của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. đây cũng là đặc điểm cơ bản để phân biệt quản lý hành chính nhà nước với hoạt động lập pháp và tư pháp.

– Sự tuân thủ được thể hiện ngay từ đầu của quá trình quản lý hành chính nhà nước, bao gồm việc bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành được thực hiện trên thực tế. điều này thể hiện ở chỗ mọi hoạt động quản lý hành chính nhà nước phải được thực hiện trên cơ sở pháp luật và áp dụng pháp luật. Ngoài ra, quản trị được thể hiện thông qua việc các chủ thể quản lý hành chính nhà nước phải trực tiếp thực hiện các hoạt động tổ chức, quản lý các đối tượng được quản lý theo một quy trình thống nhất; tổ chức cho mọi chủ thể có liên quan thực hiện pháp luật nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ quản lý; đồng thời làm cho các văn bản pháp luật trở nên sống động, được áp dụng cụ thể và chính xác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Hàng Trả Góp Bằng Thẻ Tín Dụng Sacombank Lãi Suất 0%

– Tính chất điều hành của hoạt động quản lý hành chính nhà nước thể hiện ở việc tổ chức của chủ thể có thẩm quyền và trong việc áp dụng pháp luật trong đời sống xã hội. trong quá trình đó, các chủ thể này không chỉ tự mình thực hiện pháp luật mà quan trọng hơn là đảm nhận chức năng chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo một quy trình thống nhất; tổ chức cho mọi đối tượng có liên quan thực hiện pháp luật nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ quản lý.

XEM THÊM:  Trọng Tài Thương Mại (Commercial Arbitration Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

2.4. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính chủ động, sáng tạo:

Tùy theo tình hình, đặc điểm của từng đối tượng quản lý cũng như điều kiện, yếu tố xung quanh từng trường hợp cụ thể, chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thể đề xuất chính sách và biện pháp quản lý phù hợp.

Tính chủ động sáng tạo còn được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước. đây là đặc điểm tồn tại do tính phức tạp, đa dạng, phong phú của đối tượng quản lý hành chính nhà nước; đồng thời buộc chủ thể quản lý phải áp dụng các biện pháp để giải quyết mọi tình huống phát sinh một cách có hiệu quả nhất. tuy nhiên, chủ động và sáng tạo không nằm ngoài phạm vi quy định của pháp luật.

2.5. Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động liên tục:

Có thể nói, hệ thống các cơ quan quản lý hành chính của nhà nước liên kết mật thiết và thống nhất từ ​​Trung ương đến địa phương; nó hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. có nghĩa là cấp dưới phục tùng cấp trên, thực hiện mệnh lệnh và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên; đồng thời cấp trên cũng phải lắng nghe ý kiến ​​của cấp dưới, cấp dưới có quyền sáng tạo và tổ chức thực hiện pháp luật phù hợp.

xem thêm: cơ quan hành chính nhà nước – cơ quan quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất

khác với hoạt động lập pháp và tư pháp, hoạt động quản lý hành chính nhà nước luôn cần có tính liên tục, cơ hội và linh hoạt để tham gia vào sự vận động không ngừng của đời sống xã hội. tính đặc thù này được coi là cơ sở quan trọng để xây dựng các quy tắc tổ chức và hoạt động, quy chế công chức và chế độ công vụ của bộ máy hành chính nhà nước; tạo bộ máy hành chính gọn nhẹ, linh hoạt trong tổ chức, có đội ngũ công chức năng động, sáng tạo, quyết đoán và có trách nhiệm với hoạt động của mình.

Mặt khác, việc tổ chức cơ cấu của cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong một khối thống nhất cũng góp phần đảm bảo tính chính danh trong hoạt động hành pháp. Khác với hoạt động lập pháp và tư pháp, hoạt động quản lý hành chính nhà nước luôn cần sự liên tục, cơ hội và linh hoạt để phù hợp với sự vận động không ngừng của đời sống xã hội.

Xem thêm: Mạc anh thư: “tôi không đủ đam mê nghề diễn”

Vậy là đến đây bài viết về Quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước? đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button