Cách đặt báo thức

Trong ứng dụng Đồng hồ

*

, bạn có thể đặt các báo thức thông thường cho bất kỳ giờ nào trong ngày và để chúng lặp lại vào một hoặc nhiều ngày trong tuần.

Bạn đang xem: Cách đặt báo thức

Hỏi Siri. Nói điều gì đó như: “Set an alarm for 9 a.m. every Friday” hoặc “Wake me up tomorrow at 7 a.m.” Tìm hiểu cách yêu cầu Siri.

Ghi chú: Cảnh báo Thức dậy trong Đồng hồ được đặt trong ứng dụng Sức khỏe như một phần của lịch trình ngủ đầy đủ (bao gồm giờ đi ngủ, giờ thức dậy, v.v.). Nếu không muốn thiết lập lịch trình ngủ, bạn có thể đặt báo thức thông thường trong Đồng hồ cho giờ mà bạn muốn thức dậy.

Bạn có thể đặt báo thức thông thường cho bất kỳ giờ nào, bao gồm báo thức cho giờ mà bạn muốn thức dậy. (Báo thức thông thường không liên quan đến bất kỳ lịch trình ngủ nào).

Chạm vào Báo thức, sau đó chạm vào

*

.

*

Đặt thời gian, sau đó chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

Lặp lại: Chọn các ngày trong tuần.

Nhãn: Đặt tên cho báo thức, chẳng hạn như “Tưới cây”.

Âm thanh: Chọn một kiểu rung, bài hát hoặc nhạc chuông.

Báo lại: Cho phép bạn ngủ thêm một vài phút nữa.

Chạm vào Lưu.

Để thay đổi báo thức, hãy chạm vào Sửa ở trên cùng bên trái, sau đó chạm vào giờ báo thức.

Tắt báo thức thông thường

Chạm vào nút bên cạnh giờ báo thức.

Xóa báo thức thông thường

Để xóa một báo thức thông thường trong ứng dụng Đồng hồ, hãy chạm vào Sửa ở trên cùng bên trái, chạm vào nút Xóa

*

, sau đó chạm vào Xóa.

Xem thêm: Cách Làm Tay Nhỏ Lại Ko Phải Ai Cũng Biết, “Mách Nhỏ” Bạn Gái Cách Làm Bàn Tay Nhỏ Lại

Thay đổi cảnh báo thức dậy tiếp theo

Cảnh báo thức dậy trong ứng dụng Đồng hồ hiển thị giờ thức dậy tiếp theo trong lịch trình ngủ của bạn (nếu bạn đã thiết lập lịch trình ngủ trong ứng dụng Sức khỏe). Mặc dù bạn không đặt cảnh báo thức dậy trong Đồng hồ nhưng bạn có thể thực hiện thay đổi trong Đồng hồ sau khi đã thiết lập lịch trình ngủ.

Chạm vào báo thức, sau đó chạm vào Thay đổi.

Điều chỉnh giờ đi ngủ và thức dậy của bạn.

Kéo

*

để thay đổi giờ thức dậy của bạn,

*

để thay đổi giờ đi ngủ của bạn hoặc hình bán nguyệt giữa các biểu tượng để thay đổi đồng thời cả hai giờ.

Cuộn xuống đến Tùy chọn báo thức để thay đổi bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

Cảnh báo Thức dậy: Chạm để tắt hoặc bật cảnh báo.

Âm thanh & Cảm ứng: Chạm để chọn một kiểu rung hoặc nhạc chuông.

Âm lượng báo thức: Kéo thanh trượt.

Báo lại: Bật để cho phép bạn ngủ thêm một vài phút nữa.

*

Tắt cảnh báo thức dậy tiếp theo

Bạn có thể tắt cảnh báo thức dậy tiếp theo trong lịch trình ngủ hoặc bạn có thể tắt tất cả cảnh báo thức dậy cho lịch trình ngủ.

Chạm vào báo thức, sau đó chạm vào Thay đổi.

Cuộn xuống đến Tùy chọn báo thức, sau đó tắt Cảnh báo thức dậy.

Chạm vào Xong, sau đó chọn một trong các tác vụ sau đây:

Chỉ thay đổi báo thức tiếp theo

Thay đổi lịch trình này

Xóa cảnh báo thức dậy

Bạn có thể xóa cảnh báo thức dậy bằng cách xóa hoặc tắt lịch trình ngủ của mình.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Thì Trong Tiếng Anh Lớp 9, Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9

Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Chạm vào Thay đổi, chạm vào Sửa lịch trình ngủ trong Sức khỏe, sau đó tắt Lịch trình ngủ.

Chuyên mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *